Welke factoren hebben invloed op Taalontwikkeling in Childhood?

Vele factoren kunnen de taalontwikkeling van invloed zijn in de kindertijd, met inbegrip van omgevingsfactoren en het gebrek aan goed onderwijs. Gehoorverlies kan een grote impact hebben op hoe kinderen zich ontwikkelen taal, bijvoorbeeld, omdat kinderen met een auditieve beperking moeite met het begrijpen van spraak en het vormen van woorden, omdat ze niet kunnen horen hoe de taal wordt gesproken hebben vaak. Psychische of emotionele problemen kunnen ook een negatieve invloed hebben op de taalontwikkeling.

De omgeving waarin iemand is opgegroeid kunnen hun taalontwikkeling nadelig beïnvloeden. Kinderen die last hebben van fysieke of emotionele mishandeling in de woning hebben meer kans op ontwikkelingsgebied worden uitgesteld in taalvaardigheid. Degenen die zijn verwaarloosd of beroofd van sociale interactie kan ook vertraagd in de cognitieve ontwikkeling.

Intellectuele stoornissen, zoals mentale retardatie, kan taalontwikkeling beïnvloeden bij kinderen van alle leeftijden. Hersenletsel bij de geboorte of andere omstandigheden, zoals cerebrale parese, kan ook een effect hebben. Hoewel schizofrenie bij kinderen algemeen veroorzaakt waanvoorstellingen en gedesorganiseerde gedachten, kan taalontwikkeling ook worden beïnvloed door deze aandoening. Dit proces kan negatief worden beïnvloed door emotionele problemen of attention deficit disorder ook.

Een van de meest erkende aandoeningen van de kindertijd taalontwikkeling is autisme en autisme spectrum stoornissen. Veel kinderen met deze voorwaarden zal niet leren op een normale leeftijd om te spreken, en onbehandeld of niet gediagnosticeerd, kunnen sommige spreken nooit of te vormen juiste woorden en zinnen. Door middel van professionele interventie en therapie echter veel autistische kinderen in staat zijn om voldoende taalvaardigheden te leren.

Kinderen met misvormde of abnormale gezicht structuren kunnen taalvaardigheden hebben vertraagd. Een gespleten lip en gehemelte zal het moeilijk maken om te spreken, problemen veroorzaakt. Spraakstoornissen, zoals het spreken met een lisp, kan ook invloed hebben op dit proces.

Wanneer een kind wordt opgevoed in een meertalige omgeving, kan hij een vertraging in de taalontwikkeling te ervaren of hebben een slechte taalvaardigheid. Als er meerdere talen in het huis wordt gesproken, kan het kind niet te begrijpen zijn primaire taal, of hij kan de betekenis van bepaalde woorden te verwarren. Sommige kinderen uitzonderlijk goed bij blootstelling aan een tweede taal, maar resulteert bovengemiddelde vaardigheden.

Bepaalde factoren kunnen een positieve invloed op de taalontwikkeling in de kindertijd. Sommige kinderen die individuele aandacht en onderwijs krijgen boven het gemiddelde vaardigheden kunnen ontwikkelen. Tutoring een kind in taal kan vaak van voordeel ook. Kinderen die worden gesproken te vaak doen het goed met taalontwikkeling.

  • Mishandeling of verwaarlozing kan interfereren met taalverwerving en de ontwikkeling van vaardigheden van een kind.
  • Verschillende factoren hebben invloed op de taalontwikkeling in de vroege jeugd.
  • Schizofrenie bij kinderen kunnen wanen, ongeorganiseerd gedachten en vertraagde taalontwikkeling veroorzaken.
  • Kinderen ontwikkelen veel van hun basisvaardigheden van ouders of verzorgers.
  • Kinderen die last hebben van emotionele mishandeling in de woning hebben meer kans op ontwikkelingsgebied worden uitgesteld in taalvaardigheid.
  • Intellectuele stoornissen kunnen taalontwikkeling beïnvloeden bij kinderen van alle leeftijden.
  • De omgeving waarin een kind wordt verhoogd hun taalontwikkeling nadelig beïnvloeden.