Welke factoren hebben invloed op een voldoende Cyclobenzaprine Dose?

De spierverslapper cyclobenzaprine wordt vaak gebruikt om aandoeningen die spierkrampen kunnen veroorzaken en de pijn die daaruit voortvloeien behandelen. Vele omstandigheden kan deze spasmen, en afhankelijk van de aandoening en de ernst kunnen verschillende doseringen van deze geneesmiddelen worden gebruikt. Andere factoren kunnen cyclobenzaprine dosisniveaus beïnvloeden, zoals tolerantie voor het geneesmiddel, leeftijd van de patiënt en de aanwezigheid van leverbeschadiging.

Meestal is dit medicijn is verkrijgbaar in een orale vorm van tabletten, zodat de doseringen besproken allemaal betrekking op een orale toedieningsweg. Volwassenen die moeten spierspasmen gewoonlijk beginnen met 5 milligram (mg) van dit medicijn, tot driemaal daags. Voor intensere spasmen, of als de patiënt een tolerantie voor deze medicatie, de Cyclobenzaprine dosering kan worden verhoogd tot 7,5 mg of 10 mg driemaal daags. Verlengde afgifte capsules, die een regelmatige dosis van het geneesmiddel gedurende de dag toe te dienen, kunnen ook worden gebruikt. Patiënten over het algemeen nemen van 15 mg of 30 mg met verlengde afgifte capsule eenmaal daags in deze gevallen.

Oudere patiënten gebruiken vaak een lagere cyclobenzaprine dosis, en neem doseringen minder vaak. Initiële dosis voor oudere patiënten zijn 5 mg, tweemaal daags. Meer ernstige spierspasmen kan een arts om doses van 7,5 mg of 10 mg, tweemaal daags voorschrijven leiden. Vanwege het risico van sedatie en interacties met andere geneesmiddelen, meestal oudere patiënten niet de voorgeschreven verlengde afgifte capsules.

Patiënten met leverproblemen zijn vaak niet in staat om te metaboliseren of breken, medicijnen zo snel gezonde patiënten. Sommige geneesmiddelen worden in lagere doses of minder vaak bij patiënten met leverbeschadiging om deze reden. Voor deze medicatie, artsen raden een lagere cyclobenzaprine dosis, gezien minder vaak, voor patiënten met een leveraandoening.

Er zijn studies uitgevoerd met een lagere cyclobenzaprine dosis sedatie, hetgeen een veel voorkomende bijwerking van deze medicatie te verminderen. Deze studies gebruikte doseringen van 2,5 mg en 5 mg toegediend meerdere malen per dag. Het bleek dat deze doseringen veroorzaakt minder sedatie dan doseringen van 10 mg, meerdere keren per dag. Voor sommige patiënten 2,5 mg Cyclobenzaprine per dag onvoldoende gebleken spierspasmen aanzienlijk verminderen, maar 5 mg doseringen waren voldoende om pijn en spasmen controle.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft lagere doseringen van 2,5 tot 5 mg van cyclobenzaprine goedgekeurd om sommige vormen van pijn in de rug te behandelen. Deze doses zijn meestal voldoende om milde pijn in de rug te controleren, en individuen toestaan ​​om sedatie te voorkomen. Studies die de 2,5 mg dosering onvoldoende algemeen betrokken patiënten met meer ernstige spasmen, wat kan verklaren waarom de 2,5 mg was niet altijd een voldoende dosis in die stukken van het onderzoek gevonden.

  • Lage doseringen van cyclobenzaprine zijn goedgekeurd door de FDA om sommige vormen van pijn in de rug te behandelen.
  • Negatieve interacties met bepaalde andere medicijnen kunnen beïnvloeden cyclobenzaprine dosering.