Welke factoren hebben invloed op een voldoende Benzodiazepine Dosering?

Veel factoren hebben invloed op benzodiazepine dosering inclusief bijbehorende medicijnen, de wijze van toediening, en de gezondheid van de patiënt. Artsen meestal voorschrijven van de medicatie op basis van individuele behoefte, rekening houdend met de specifieke eisen en de conditie van de patiënt. Deze groep van medicijnen produceert een kalmerend effect, en benzodiazepine bijwerkingen zijn duizeligheid, sedatie, en een gebrek aan fysieke coördinatie.

Angst, toevallen en slapeloosheid behandeld met benzodiazepinen, die binden aan neurorecptors in het centrale zenuwstelsel remmen en diverse neurotransmitters. Inname van benzodiazepinen met andere geneesmiddelen die invloed hebben op het centrale zenuwstelsel verbindingen de effecten van de medicatie, die benzodiazepine aanpassing van de dosering bij patiënten die antipsychotica of inbeslagneming medicijnen nodig heeft. Men moet voorzichtig te zijn bij het nemen van benzodiazepinen met antihistaminica en barbituraten en mag niet benzodiazepinen combineren met alcohol.

Benzodiazepine dosering varieert naargelang de patiënt de medicatie door oraal, intramusculair of intraveneus (IV). Het lichaam niet absorberen en circuleren orale medicatie zo snel medicijnen die de bloedbaan direct binnenkomen via een infuus. Benzodiazepines die niet direct binden aan receptoren ophopen in het vetweefsel van het centrale zenuwstelsel en de rest van het lichaam. Patiënten met lagere lichaamsvet dan normaal mogelijk meer bijwerkingen omdat grotere hoeveelheden geneesmiddelen die in de bloedbaan ervaren. Slankere patiënten vereisen een lagere dosering benzodiazepine dan vergelijkbare grootte patiënten met meer vetweefsel.

Patiënten met nier- of leverinsufficiëntie zijn niet gemakkelijk in staat om te metaboliseren en te elimineren medicijnen uit, dat de bloedspiegels van benzodiazepines verhoogt. Deze patiënten ervaren therapeutische effecten van lagere doseringen van benzodiazepinen. Ook ouderen vertonen vaak verminderd vermogen om metaboliseren of geneesmiddelen uit het lichaam. Een effectieve dosering benzodiazepine in een oudere patiënt kan een derde tot de helft lager dan die van jongere patiënten. Benzodiazepine bijwerkingen bij ouderen bevatten vaak verwarring of over-sedatie.

Artsen meestal voorschrijven van benzodiazepinen voor angst of als een kalmerend middel op een intermitterende of korte termijn, als de medicatie meestal verslavend geworden. Abrupte stopzetting van de medicatie induceert benzodiazepine terugtrekking met symptomen die buikkrampen, gedragsstoornissen, en convulsies omvatten. Patiënten kunnen ook hallucinaties, vertonen psychotisch gedrag, of epileptische aanvallen. Depressieve patiënten die benzodiazepinen gebruiken kan verergering van symptomen die suïcidale gedachten bevatten ervaren. Patiënten met een depressie, angst of paniekstoornis symptomen kunnen een vermindering van de benzodiazepine dosering en streng toezicht nodig.

Men moet alleen gebruik maken van benzodiazepinen onder nauw toezicht van een arts. Benzodiazepinen zijn veilig voor de juiste gediagnosticeerde patiënten die geen gebruik door zwangere vrouwen of vrouwen die van plan bent zwanger te worden bevat. Onderzoek geeft aan dat benzodiazepinen diverse aangeboren afwijkingen en de dood van ongeboren kind veroorzaken. Vrouwen die van plan over borstvoeding moet even voorzichtig zijn.

  • Benzodiazepine wordt meestal alleen voorgeschreven op een korte termijn, omdat het snel kan worden gewoonte-vorming.
  • Benzodiazepine dosering is afhankelijk van of het mondeling of door IV toegediend.
  • Benzodiazepinen mogen nooit worden gecombineerd met alcohol.