Wat zijn Justitiële rechten?

Vrijheidsbenemende rechten zijn rechten bepaald door een rechter tijdens een echtscheidingsprocedure bij de besluitvorming over welke ouder moet de zorg voor de kinderen. Rechtbanken te gebruiken informatie, inclusief de argumenten van advocaten, getuigenissen van bemiddelaars en andere materialen om vrijheidsbenemende rechten toe te wijzen aan één of beide ouders. Ze kunnen periodiek worden aangepast en geactualiseerd om wijzigingen die zich kunnen voordoen als kinderen opgroeien, ouders nieuwe vacatures zijn of worden gedwongen te verhuizen aan te pakken, en in reactie op andere gebeurtenissen in het leven.

Doorgaans wordt een van de ouders gegeven primaire bewaring, ook wel bekend als woonplaats. Het kind besteedt het merendeel van de tijd in het huis van deze ouder en vrijheidsbenemende rechten van deze ouder ook de verplichting om primaire zorgverlening voor het kind nemen. De andere ouder kan omgangsrecht worden toegewezen en gevraagd om kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder te helpen. Omgangsregeling kan variëren van 's nachts of in het weekend thuis blijft de niet-verzorgende ouder begeleide bezoeken in het openbaar, of andere mogelijkheden voor interactie met het kind, afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank.

Het bepalen van vrijheidsbenemende rechten is een uitdagend proces. Soms zijn ouders en kinderen werken met een mediator tot een akkoord zij denken dat passend is te bereiken en presenteren van de overeenkomst in de rechtbank voor goedkeuring. Dit voorkomt een hoop werk voor de rechter naast het verstrekken van een minnelijke oplossing voor vragen over de voogdij en de kinderopvang. In andere gevallen kunnen de ouders procederen voor vrijheidsbenemende rechten en het geschil kan zure draaien als de ouders het niet eens worden over wat het beste is voor het kind.

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen hun standpunten steeds worden overwogen bij de beoordeling van de vraag waar ze moeten leven. Andere factoren kunnen zijn waar een kind naar school gaat, deelname aan naschoolse activiteiten, en andere zaken die het huishouden één ouder handiger dan de ander zou kunnen maken. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht in de overeenkomst voogdij, kan het echtpaar in staat zijn om uit te werken een overeenkomst met een mediator en stuur het naar een rechter te keuren, of ze kan het nodig zijn om terug te gaan naar de rechtbank om de zaak te bespreken.

Er kunnen zich situaties waarin een ouder wordt geacht een gevaar voor een kind en is geen vrijheidsbenemende rechten niet gegeven, of wordt gegeven zeer beperkte rechten, zoals periodieke toezicht visitaties. Rechtbanken zijn wettelijk en ethisch verplicht om elke stappen ze voelen geschikt zijn voor het welzijn van een kind te beschermen. Dit kan onder meer het ontkennen van vrijheidsstraffen rechten, indien deze actie passend wordt geacht. Gevallen waarin dit is gebruikelijk onder meer echtscheidingen waar huiselijk geweld betrokken is geweest en een van de ouders heeft een straatverbod tegen de andere genomen.

  • Vrijheidsbenemende ouders zijn verantwoordelijk voor het disciplineren van kinderen.
  • Grootouders kunnen petitie voor voogdij.
  • Een ouder die fysieke bewaring rechten staat bekend als de verzorgende ouder.
  • In sommige gevallen kunnen de ouders te ondertekenen over vrijheidsbenemende rechten voor grootouders.
  • Vrijheidsbenemende ouders zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen kinderen krijgen goede voeding.
  • Vrijheidsbenemende ouders hebben de ultieme controle en primaire invloed op de manier waarop hun kinderen worden opgevoed.
  • Vrijheidsbenemende rechten kunnen periodiek worden aangepast en bijgewerkt door rechtbanken om veranderingen die zich voordoen als kinderen opgroeien te pakken.
  • Vrijheidsbenemende ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van een kind.