Wat zijn Dynamic tekenen?

Dynamische borden zijn indicatoren in geschreven muziek die de uitvoerder over hoe om te spelen, te zingen, of die een stuk instrueren. Zij verwijzen vaak het type geluid gewenst, gebaseerd op wat past bij de muziek. Dynamische borden worden vaak gebruikt als richtlijnen in plaats van de regels; terwijl het verstrekken van suggesties hoe een stuk moet worden uitgevoerd, ruimte voor creatieve en artistieke keuzes laten ze.

Sommige dynamische borden verwijzen naar het volume van het geluid geproduceerd. De termen zijn afkomstig uit het Italiaans woorden en doorgaans worden geschreven zoals afkortingen boven de muziek personeel. De stilste volume aangegeven is typisch pianissimo, vaak geschreven als pp. Piano afgekort als p, duidt op een rustige toon, maar niet zo zacht als pianissimo. Om een luid volume geven, kan componisten forte te luid of fortissimo te schrijven voor zeer luid. Deze worden soms volledig geschreven, maar vaak afgekort tot f of ff.

Dynamische borden met betrekking tot het volume worden vaak geschreven als ten opzichte van elkaar, zodat de exacte niveaus van luidheid of zachtheid zal meestal worden beslist door de uitvoerder of dirigent. Af en toe zal scoort zelfs aangeven medium-hard of semi-vaste volumes, met behulp van de termen mezzo-forte of mezzo-piano. Typisch worden deze geschreven als mf of mp. U kunt ook zien dynamische borden die aangeven hoe snel een volume verandering moet worden bereikt. Een crescendo is een langzaam opbouwen toename in volume, terwijl sforzando suggereert een plotselinge, dramatische verandering.

Sommige dynamische borden geven de stijl waarin een gedeelte van een stuk moet worden uitgevoerd. De meeste van deze komen ook uit Italiaanse termen en worden boven of onder de sectie ze invloed hebben aangegeven. Staccato vraagt ​​om een scherpe, ritmische geluid, terwijl legato duidt op een vlotte en aangesloten toon tussen de noten. Sotto voce, die zich vertaalt als "zachte stem" en stelt de uitvoering van het gedeelte gedempt en zacht te zijn.

Voor vocalisten, kan dynamische borden zijn nuttige hulpmiddelen bij het begrijpen van het stuk. Vaak moeten zangers en zangeressen in een andere dan hun eigen taal, en mogelijk niet in staat om een ​​nauwkeurige vertaling van de woorden die ze zingen te krijgen. Na aanwijzingen in de dynamiek, kan zangers kunnen de stemming, emotie en gevoel van een stuk vangen, ook als de woorden onbegrijpelijk.

Dynamische tekens zijn belangrijk voor de uitvoering van een muziekstuk. Net als licht en schaduw geven diepte aan een schilderij, componisten, artiesten en dirigenten gebruiken dynamiek om diepte te geven aan een lied of symfonie. Terwijl ze niet bedoeld als bindend voorschrift, kunnen zij nuttig bij het begrijpen van de beoogde geluid van een stuk zijn.