Wat zijn de verschillende soorten van COPD exacerbaties?

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een progressieve longziekte die resulteert in beschadigd luchtwegweefsel, beperkt luchtwegen en ademhalingsproblemen. De aandoening wordt gekenmerkt door periodes waarin de symptomen verergeren. Deze episoden zijn bekend als COPD exacerbaties en kan kortademigheid betrekken bij inspanning, hoesten met een toename of verandering van sputum bracht van de luchtwegen, piepende ademhaling, gevoel van beklemming op de borst, koorts en vermoeidheid.

COPD is een ziekte waarvoor er geen remedie en behandeling gericht op de behandeling van de symptomen die chronische en persistent. Deze symptomen verergeren bij COPD exacerbaties, en kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de longziekte. Exacerbaties van Fase I, of milde COPD, naar fase II, of matig COPD, bevatten vaak kortademigheid bij inspanning en een ophoesten van slijm en andere zaken uit de luchtwegen. Tijdens een exacerbatie deze kwestie of sputum, kan afwijken in hoeveelheid, kleur en dikte dan typisch voor de patiënt.

In fase III, of ernstige COPD, exacerbaties betrekken meer uitgesproken ademhalingsproblemen zoals ontsteking in de luchtwegen leidt tot verder verlaagd luchtstroom. Capaciteit van de relatief geringe inspanning van dagelijkse activiteiten wordt aangetast. Exacerbaties in fase IV, of zeer ernstige COPD, kan levensbedreigend zijn als het koorts, diepe kortademigheid, en zelfs respiratoire insufficiëntie kan inhouden.

Een van de meest voorkomende oorzaken van COPD exacerbaties is roken en blootstelling aan passief roken. Andere oorzaken zijn oneigenlijk gebruik van inhalers en andere respiratoire apparatuur en het niet voorgeschreven medicamenteuze behandeling en revalidatie programma's te volgen. COPD exacerbaties vaak worden veroorzaakt door andere ziekten, waaronder respiratoire infecties en virussen, en gastro-intestinale refluxziekte (GERD). Triggers kan ook komen van omgevingsfactoren, zoals luchtvervuiling en extreme temperaturen.

Opties voor de behandeling van COPD exacerbaties afhangen van het stadium van COPD, en de gecorreleerde ernst van de symptomen. Patiënten kunnen worden behandeld thuis of in het ziekenhuis met behulp van therapieën, waaronder antibiotica, luchtwegverwijders, extra zuurstof en beademing. De beste strategie voor het behandelen van COPD exacerbatie zijn om te voorkomen door het vermijden van mogelijke triggers en na advies van een arts en voorgeschreven therapie. In sommige gevallen kunnen artsen een longrevalidatie programma in een poging om COPD exacerbaties een minimum te beperken en de algehele kwaliteit van leven van de patiënt voor te schrijven. Dit soort programma's kunnen onder de training, voedings planning, begeleiding en onderwijs.

  • Veel COPD-patiënten vertrouwen op zuurstoftherapie voor ondersteuning.
  • Roken is een belangrijke risicofactor voor COPD.
  • COPD-patiënten kunnen ventilatie ondersteuning nodig.
  • COPD exacerbaties kan leiden tot piepende ademhaling, kortademigheid of hoesten.