Wat zijn de verschillende methoden van Effectief Leiderschap?

Effectief leiderschap vereist een evenwicht tussen de verschillende kwaliteiten en methoden die volgelingen te inspireren om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. Er zijn veel verschillende theorieën en modellen met betrekking tot effectief leiderschap. Eerdere studies van leiderschap legde een zware nadruk op de kenmerken en kwaliteiten van de individuele leiders, maar meer recente modellen hebben een premie op de methodologie en de ontwikkeling van effectieve communicatie vaardigheden geplaatst. De verschillende methoden effectieve leiding zijn gericht op het doel gericht op de groep, gericht op individuen en flexibel genoeg om deze aandachtsgebieden alleen of in combinatie te gebruiken op verschillende tijdstippen.

Een vroege studie van Kurt Lewin richt zich op het gedrag van de leider. Lewin model introduceert drie verschillende methoden van leiderschap: autoritair, participatieve en de vrije loop. Lewin concludeert dat effectieve leiders gebruik maken van alle drie de methoden, maar voor het ene in de meeste situaties. Daarentegen minder effectieve leiders zijn in staat om alleen gebruik maken van een van deze stijlen.

Een soortgelijke theorie van het management wordt genoemd situationeel leiderschap, bedacht door Paul Hersey en Ken Blanchard. Deze theorie worden vier methoden effectieve leiding die kan worden toegepast op verschillende situaties. Volgens de Situationeel leiderschap, een vertellen leider geeft instructies en negeert feedback, een verkoop van leider werkt aan volgelingen van de wijsheid van een bepaalde beslissing te overtuigen, een deelnemende leider werkt om beslissingen te ontwikkelen samen met volgelingen, en een delegeren leider laat volgelingen te maken beslissingen en ze uit te voeren, zonder directe begeleiding. De theorie suggereert dat een effectieve leider moet kunnen elk van deze stijlen basis van de behoeften van een bepaalde groep te gebruiken.

Een andere studie van het leiderschap door Robert Blake en Jane Mouton analyseert leiderschap op twee verschillende schalen: de zorg voor mensen en zorg voor de productie. Volgens de leidinggevende raster model, zijn er vijf verschillende leiderschapsstijlen op een raster: "country club", "verarmd", "middle-of-the-road", "te produceren of omkomen" en "team" Dit model stelt dat. de meest effectieve leiding werkwijze de teamstijl geeft prioriteit zowel mensen en productie, wat resulteert in een gezonde werkomgeving.

Andere modellen meer nadruk leggen op het proces van leiding dan technieken die de individuele leider. John Adair's functioneel leiderschap model suggereert dat effectieve leiders werken aan de behoeften in drie verschillende gebieden voldoen: het team, of leiden van en het verbeteren van groepsdiscussie; de taak, of het werken aan een gemeenschappelijk doel; en het individu, of werken om de prestaties van bepaalde leden verbeteren. Elk teamlid kan deelnemen aan de versterking van de prestaties van de groep in deze drie gebieden, en effectief leiderschap eist dat een individuele aandacht voor elk van hen.

Een meer recente model, transformationeel leiderschap, ontwikkeld door James Burns en Bernard Bass, richt zich op de teamleden en hun evolutie. Volgens dit model, effectief leiderschap inspireert volgelingen niet alleen bij te dragen aan het succes van de groep en de taak bij de hand, maar om individueel te groeien, uiteindelijk steeds leiders zelf. Transformationele leiders zijn betrokken, zowel bij de ontwikkeling van hun organisatie en met de leden die bestaan ​​uit het.

Er is geen consensus over de individuele eigenschappen die een effectieve leider of de meest effectieve leiderschapsstijlen bevatten. Sommige leiderschapsstijlen zou kunnen werken in bepaalde situaties of met een aantal mensen, maar zal minder succesvol zijn in andere situaties of met andere groepen. Toch een aantal theorieën over leiderschap en methodologie geven inzicht in verschillende methoden die worden gebruikt door effectieve leiders op een dagelijkse basis.

  • Het benadrukken van groepsdiscussie en teamwork is een veelgebruikte methode van leiderschap.
  • Effectieve leiders maken gebruik van een combinatie van gezaghebbende, participatieve en vrije teugel methoden.
  • Een moderne definitie van effectief leiderschap is een model dat ondergeschikten aanmoedigt zichzelf leiders te worden.
  • Effectieve leiders zullen vaak cursussen om nieuwe technieken te leren.