Wat zijn de verschillende maatregelen van Economische Ontwikkeling?

Maatregelen van de economische ontwikkeling kunnen sociale factoren, kenmerken van de economische groei, en kenmerken van de markt in overweging nemen. Deze zorgen ervoor dat analisten niet bepalen alleen of een economie groeit, maar of het wordt steeds stabieler en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de ingezetenen. Veel van deze maatregelen kan objectief worden beoordeeld, die het mogelijk maakt voor vergelijkingen tussen landen en economieën. Gedetailleerde analyse van deze aard kan helpen volkeren gebieden vast te stellen waar hun economieën moeten werken, evenals de resultaten.

Gamma verband met de kwaliteit van leven, één van de belangrijke maatregelen van economische ontwikkeling. Analisten kunt kijken naar de levensverwachting, alfabetiseringsgraad en kindersterfte, bijvoorbeeld. De eerste twee voorbeelden moeten stijgen gedurende de tijd, terwijl de derde moet dalen. Andere factoren kunnen onder meer verstedelijking, de verdeling van de rijkdom, en de respons op enquêtes dat geluk en tevredenheid te meten. Algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid kan een andere sociale factor in behandeling zijn.

Bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is een van de maatregelen van de economische ontwikkeling. Dit geeft een overzicht van de waarde van de goederen en diensten een natie produceert in een bepaald jaar. Samen met andere indicatoren van de groei, zoals het verhogen van de consumptie, een grotere percentages van de financiële activiteiten en investeringen in infrastructuur, kunnen dit aangeven economie van een land groeit. Analisten kan ook de evaluatie van de credit ratings toegekend aan de overheid, die een teken van vertrouwen van kredietbeoordelaars kunnen zijn. Een andere overweging kan verdragen, overeenkomsten en andere interacties met handelspartners.

Andere maatregelen van de economische ontwikkeling kunnen zijn kenmerken van de markt. De structuur van het personeelsbestand is een overweging. Indien werknemers voornamelijk werkzaam zijn in laaggeschoolde taken die niet vereisen gespecialiseerde opleiding, dit is niet indicatief voor de ontwikkeling. Daarentegen meer geschoolde arbeiders, met name mensen met een geavanceerde professionele graden, tonen aan dat een economie verbetert. Het niveau van innovatie en technologie is ook een nuttige indicator, als opkomende economieën worden vaak gekenmerkt door sprongen en grenzen in de technologie.

Analisten ontwikkeling van maatregelen van economische ontwikkeling kan ook overwegen regionale verschillen. Hoofdstad van een land kan hebben sterke indicatoren van de groei, zoals een betere infrastructuur, een groeiende professionele klasse, en in het algemeen een goede gezondheid onder bewoners. Omgekeerd zou het platteland worden verwaarloosd, met enkele van de winsten die in stedelijke gemeenschappen. De grote verschillen tussen deze regio's zou de economische ontwikkeling op de lange termijn wordt afgeremd. Bijvoorbeeld, een regering nodig heeft om zwaar te investeren in de verbetering van de infrastructuur op het platteland normen brengen van het leven tot een meer vergelijkbaar niveau, en dit zou kunnen destabiliseren van de economie.

  • Geschoolde arbeiders, zoals CNC-operators, vaak moeilijk te vinden of baan te behouden in een haperende economie.
  • Hoofdstad van een land kan hebben sterke indicatoren van de groei, zoals een betere infrastructuur.