Wat zijn de verantwoordelijkheden van een Purchasing Manager?

Een inkoopmanager onderhandelt leveringscontracten met externe leveranciers en beheert de dag-tot-dag-activiteiten van de mensen die werkzaam zijn in de afdeling inkoop. Zoals met de meeste toezichthoudende taken, de verantwoordelijkheden van een inkoopmanager omvatten inhuren, coaching en beëindigen van medewerkers. Mensen die werkzaam zijn in deze rollen worden ook belast met het beheren van departementale begrotingen en het produceren van financiële rapportages.

Bedrijven betrokken bij verschillende industrieën beide hoeveelheden zowel duurzaam en niet-duurzame goederen verkrijgen. Sommige van deze items, zoals grondstoffen, worden gebruikt om goederen te produceren, terwijl andere items, zoals kantoormeubilair of opslag units zijn een noodzakelijk onderdeel van een werklocatie. De verantwoordelijkheden van een inkoopmanager omvatten contact leveranciers en een poging om voorraden te kopen tegen de laagst mogelijke prijs. Typisch, managers hebben de bevoegdheid om op korte termijn en lange termijn contracten te onderhandelen en in veel gevallen, de prijzen zijn afhankelijk van de lengte van deze deals. In sommige gevallen kan een onderneming een procurement manager die zorgt voor de gehele onderneming te kopen behoeften, terwijl in andere gevallen, grote bedrijven maken gebruik van verschillende mensen in deze rollen hebben; elke manager zorgt voor de aankoop van een bepaald type product.

In de loop van de tijd, kan de behoeften van een bedrijf te veranderen en een stijging of daling van de productie niveaus kan betekenen dat de onderneming moet verhogen of verlagen de inventaris aankopen. De verantwoordelijkheden van een inkoopmanager omvatten het regelmatig bekijken van de operationele kosten en de voorraadniveaus te bepalen of het bedrijf beschikt over voldoende voorraden om zijn behoeften te voldoen. Als een afdeling heeft een eigen risico van papier, inkt of een ander type van basis kantoor aanbod dan kan de beheerder de totale kosten van het bedrijf te verminderen door een herschikking van deze leveringen naar een andere afdeling die dergelijke leveringen ontbreekt. Bovendien, als een afdelingsmanager vindt een manier om de kosten door het elimineren van afval dan kan de inkoopmanager de details van deze kostenbesparende maatregel doorgeven aan andere departementale toezichthouders te verminderen.

Naast het beheren van verwervingen en leveringen, de verantwoordelijkheden van een inkoopmanager ook begeleiding van medewerkers. Een enkele manager kan een team van agenten inkoop van wie elk is belast met het onderhandelen van overeenkomsten met specifieke leveranciers overzien. De manager moet ervoor zorgen dat deze mensen begrijpen het bedrijfsbeleid en hebben de nodige sociale vaardigheden om agressief te onderhandelen namens het bedrijf. Werknemers die te veel of te weinig of die bestelling van slecht presteren in hun werk kan het nodig zijn extra een-op-een coaching van de manager. Als een werknemer blijkt niet bereid of niet in staat om te verbeteren zijn of haar prestaties op het werk dan is de inkoop manager is verantwoordelijk voor het disciplineren, vuren en het vervangen van die werknemer.

  • Een inkoopmanager moet regelmatig voorraadniveaus.
  • Een inkoopmanager onderhandelt leveringscontracten met externe leveranciers en beheert de dag-tot-dag-activiteiten van de mensen die werkzaam zijn in de afdeling inkoop.
  • De verantwoordelijkheden van een inkoopmanager kunnen de begeleiding van medewerkers.