Wat zijn de meest voorkomende Verapamil Side Effects?

Verapamil is een recept medicatie die kan worden gebruikt om een ​​verscheidenheid aan medische aandoeningen, zoals hoge bloeddruk of pijn op de borst. Deze medicatie wordt soms voorgeschreven om andere redenen, zoals het voorkomen van migraine. Enkele van de meest voorkomende Verapamil bijwerkingen kunnen zijn misselijkheid, duizeligheid of lage bloeddruk. Andere mogelijke Verapamil bijwerkingen kunnen zijn constipatie, pijn op de borst, of de ontwikkeling van een ernstige allergische reactie.

Veel patiënten hebben geen negatieve Verapamil bijwerkingen ervaart. Degenen die meestal doen melden dat deze effecten zijn mild en hebben geen invloed op de mogelijkheid om de drug te tolereren. Symptomen die aanhouden of hinderlijk geworden moet altijd met een arts besproken.

Vaak Verapamil bijwerkingen zijn misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. Deze bijwerkingen kunnen verminderen of verdwijnen zodra het lichaam van de patiënt aanpast aan de medicatie. Zoals Verapamil wordt gebruikt om hoge bloeddruk, is het belangrijk om regelmatig de bloeddruk controleert of de bloeddruk niet te laag te worden.

Sommige patiënten kunnen hart-gerelateerde Verapamil bijwerkingen ervaart. Deze bijwerkingen kunnen onder meer pijn op de borst, onregelmatige hartslag of hartkloppingen, dat is een gevoel alsof het hart is racen of op het punt te verslaan uit de kist. Deze bijwerkingen moeten worden gemeld aan een arts meteen. In zeldzame gevallen kunnen deze symptomen leiden tot een beroerte of een hartaanval indien niet onmiddellijk behandeld.

Sommige mannen kunnen borstvergroting ontwikkelen, terwijl het nemen van deze medicatie. Dit is een medische aandoening bekend als gynaecomastie. Deze bijzondere bijwerking verdwijnt meestal zodra de medicatie wordt gestaakt en niet een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de patiënt te presenteren, hoewel geen zorgen met de voorschrijvende arts moet worden aangepakt.

Psychische stoornissen kunnen soms ontwikkelen als Verapamil bijwerkingen. Hallucinaties, depressie, of grillig gedrag moet worden gemeld aan een arts, als de dosering moet mogelijk worden aangepast. In sommige gevallen zal de medicatie moeten worden beëindigd en vervangen door een ander soort medicatie.

Geen medicatie draagt ​​het risico van een allergische reactie veroorzaakt, zelfs bij diegenen die met succes gebruik hebben gemaakt van het geneesmiddel in het verleden. Mogelijke symptomen van een ernstige allergische reactie omvatten netelroos, jeuk, en moeite met ademhalen. Deze symptomen moeten worden beschouwd als een medische noodsituatie, zoals levensbedreigende complicaties kan zich ontwikkelen als medische hulp niet onmiddellijk wordt verkregen.

  • Sommige patiënten kunnen hart-gerelateerde Verapamil bijwerkingen ervaart.
  • Misselijkheid is een vaak voorkomende bijwerking van verapamil.
  • Verapamil bijwerkingen kunnen zijn gynaecomastie.
  • Obstipatie kan optreden bij het nemen van verapamil.