Wat is Structural Analysis Engineering?

Structurele analyse techniek is een vorm van techniek die zich bezighoudt in de eerste plaats met het ontwerp en de analyse van de verschillende structuren die moeten steunen of te weerstaan ​​ladingen. Dit type techniek wordt met name gebruikt bij de bouw grote of apart gevormde gebouwen, maar kan ook worden gebruikt voor andere constructies zoals schepen, bruggen, pijpleidingen, vliegtuigen en industriële fabrieken. Structurele analyse techniek is meestal nodig om ervoor te zorgen dat er een structuur in staat om bepaalde gewichtsbelastingen, klimaatveranderingen, of natuurrampen verduren zal zijn. Het gebied van de structurele analyse techniek wordt over het algemeen onderverdeeld in drie categorieën: de civiele, bouwkundige en mechanische.

Structurele analyse techniek theorie is over het algemeen gebaseerd op de bekende fysische wetten evenals ervaringskennis van het verleden behaalde resultaten van de verschillende soorten structurele materialen. Dit soort techniek gebruikt doorgaans slechts enkele basiselementen om het opbouwen van een zeer complex structureel systeem. De basiselementen die deel uitmaken van de meeste structuren omvatten zuilen, bogen, balken, en schelpen evenals platen en kabels. Deze elementen zijn ook ingedeeld als hetzij gebogen of recht, en één of twee-dimensionaal.

Het gebied van de structurele analyse techniek voor het eerst begon tijdens de industriële revolutie van de late 19e eeuw te worden erkend. Voorafgaand aan die tijd, een architect en een structurele analyse ingenieur waren in wezen dezelfde positie, die bekend staat als een bouwmeester. Aangezien de kennis van bepaalde structurele theorieën begon te stijgen in deze periode, ontstond de behoefte aan een type civiel ingenieur die gespecialiseerd is in structurele analyse. Vandaag de complexiteit van de meeste moderne gebouwen vereist veel creativiteit structureel oogpunt opdat deze structuren kunnen steunen en tegen de belastingen waaraan zij worden blootgesteld.

Civieltechnische constructies vereisen structurele analyse techniek omvatten doorgaans dammen, bruggen, pijpleidingen en offshore constructies. Deze structuren zijn vaak blootgesteld aan grote krachten veroorzaakt door brede temperatuurvariaties en dynamische belastingen van de golven of verkeer. Ze worden soms gebouwd in sterk corrosieve omgevingen op zee en onder de grond.

Architectonische constructies, zoals magazijnen, koepels en wolkenkrabbers, zijn vaak zeer complex en vereisen een team van structurele analyse ingenieurs om hun ontwerp en de bouw te voltooien. Deze ingenieurs moeten vergoedingen voor dergelijke krachten zoals wind, sneeuw, regen, brand en aardbevingen te maken bij het ontwerpen van een structuur. Naast het handhaven van structurele integriteit, moeten de nodige gebouw diensten, zoals verwarming, airconditioning, communicatie en verlichting in aanmerking worden genomen in het totale ontwerp.

De basisprincipes van structuuranalyse techniek veelvuldig toegepast in de constructie van bepaalde soorten mechanische constructies ook. Mechanische constructies die dit soort techniek omvatten meestal schepen, vliegtuigen, treinwagons, liften en kranen. Mechanische constructies zoals schepen en vliegtuigen worden vaak blootgesteld aan extreme krachten die waarschijnlijk herhaaldelijk optreden tijdens de levensduur van hun dienst. Bij het ontwerpen van dit type constructie, moet een ingenieur zorgen dat het in staat om deze spanningen te weerstaan ​​gedurende een lange periode van tijd gebruiken.

  • Kranen kunnen profiteren van structurele analyse engineering.
  • Wolkenkrabbers kan een heel team van structurele analyse ingenieurs nodig hebben om te worden afgerond.
  • Structurele analyse ingenieurs vaak raadplegen over grootschalige bouwprojecten.