Wat is Seventh Heaven?

Gelukkig is de persoon die is in de zevende hemel, een staat van absolute gelukzaligheid en tevredenheid of extreme vreugde. Hoewel de term wordt vaak specifiek gebruikt om de hemel op aarde bedoel, het zijn in de zevende hemel heeft specifieke religieuze betekenis voor bepaalde groepen, en de verwijzing naar het bestaat ook in het schrijven van de oude astronomen. Van een astronomisch oogpunt, werden de zeven lichamen van de hemelen genummerd. Voorafgaand aan de komst van de telescoop, de verste lichaam bekeken was Saturnus, en het was letterlijk de zevende hemel, waar mensen de zielen van de doden een ontmoeting met God geloofde.

In sommige sekten van het jodendom, is de hemel gezien als wordt opgesplitst in zeven delen. De zevende hemel wordt genoemd Araboth. Het is de thuisbasis van de cherubijnen, serafijnen, en de zeven aartsengelen. Een aartsengel begeleidt elke hemel, en Cassiel leidt Araboth. Er is enige relatie met de omgangstaal zin en de kenmerken van Cassiel. Hij wordt in verband gebracht met een beetje geluk, wijsheid, en overweldigend positieve gevoelens. Dus in zekere zin het gebruik van de formulering suggereert wat mentale oproeping met de kenmerken van Cassiel. Een uitspraak als: "Ik zou in de zevende hemel zijn als ik de loterij gewonnen," is gebaseerd op Cassiel's associatie met een beetje geluk, zelfs als de spreker zich niet bewust is van de verbinding.

Islam splitst ook de hemel in zeven niveaus, verwijzend naar de zevende en hoogste niveau als al-Wasilah. Volgens het islamitisch denken, mag slechts één persoon deze zevende hemel te bereiken, en die eer is meestal gereserveerd voor Mohammed. In spirituele reizen van Mohammed, beschrijft hij elk van de hemelen en mag een korte glimp van al-Wasilah.

Christendom neemt ook een multi-level view van de hemel, maar veel christenen zijn eveneens van mening dat het vrijwel onmogelijk is om precies te begrijpen wat de hemel eruit zal zien. Saint Paul verwijst naar Christus in de derde hemel, en dan is er Dante's interpretatie van de niveaus van de hemel, hel en vagevuur. Dante beschrijft negen cirkels van de hel, zeven terrassen van het vagevuur, en negen sferen van de hemel.

Er zijn tal van interpretaties van de reden waarom het getal zeven wordt geassocieerd met de hemel nog geweest. Mensen die het symbolische aspect van getallen bestuderen kijken naar zeven als bijzonder belangrijk. Zeven is de dagen van de week. Het is ook de som van drie en vier, nummers van oudsher toegeschreven aan de mannelijke en vrouwelijke of animus en anima, zoals Carl Jung noemde hen. Een huwelijk tussen mannelijk en vrouwelijk te maken zeven wordt beschouwd als geheel en perfect. Jung en Joseph Campbell wijzen talrijke gevallen van zeven worden gebruikt in verschillende mythologieën om aan te geven dat een persoon reis een volledige held heeft gemaakt en is nu "compleet" of geïndividualiseerd. Zo zijn in de zevende hemel is de gelukzaligheid die Campbell pleit we proberen te volgen en te vinden.

  • Zevende hemel kan verwijzen naar een toestand van tevredenheid.
  • Iemand in de zevende hemel is het ervaren van extreme vreugde.
  • In sommige sekten van het jodendom, is de hemel gezien als wordt opgesplitst in zeven delen.
  • Christendom neemt een multi-level view van de hemel.