Wat is rechtvaardig Charge?

Een billijke vergoeding is een regeling waarin een schuldenaar kiest voor een actief te gebruiken als onderpand voor een soort van financiële verplichtingen, zoals een schuld. Terwijl de schuldenaar behoudt de controle en het gebruik van het actief, de schuldeiser een vordering heeft op dat activum in het geval dat een standaard op de verplichting moet plaatsvinden. Meestal met deze regeling, de schuldeiser heeft het recht om gebruik te maken van de rechtsgang te maken van petitie voor en veilig eigendom van het actief als een middel om de afwikkeling van de in gebreke gebleven schuld.

De oprichting van een billijke vergoeding begint met het aanbod van een soort van onroerend goed door de eigenaar tot zekerheid van een schuld die is te danken aan een schuldeiser. Ervan uitgaande dat het pand is van gelijke of hogere waarde dan het verschuldigde bedrag, zal de schuldeiser meestal accepteren deze belofte van veiligheid. In ruil voor dat de aanvaarding, de schuldenaar verbonden die in geval van niet-betaling van de uitstaande schuld, de schuldeiser het recht heeft om de controle van dat actief te krijgen, om de schuld te vereffenen.

Afhankelijk van de wetten die gelden in het rechtsgebied betrokken zijn, zal een billijke vergoeding meestal om een ​​beroep bij de rechter. De rechtbank zal de grond van de zaak te beoordelen en maken een oordeel. Op sommige momenten kan de rechter bepalen om gewoon eigendom van het onderpand over te dragen aan de schuldeiser en overwegen de zaak geregeld. Op andere momenten, kan de rechter ervoor kiezen om de verkoop van het actief te bestellen, met de opbrengst van de verkoop gaat naar de schuldeiser en de dekking gerechtelijke kosten terug te betalen. In het geval geen geld over is na de afwikkeling van de verplichting, kan deze worden aangeboden aan de schuldenaar, die ook de verdachte in de rechtszaak.

Het regelen van een billijke vergoeding is vaak een manier van het toestaan ​​van de schuldenaar om aantrekkelijker financieringsregelingen te ontvangen van een schuldeiser. Verpanding een soort van activa als zekerheid over de transactie helpt om een ​​deel van het risico dat de schuldeiser op zich neemt door de uitbreiding van een lening of een andere vorm van krediet aan de schuldenaar te verlichten. Aangezien het pand alleen in de hoeveelheid standaard wordt afgedwongen, de schuldenaar in staat is om het actief te gebruiken op een manier die de waarde geen invloed heeft. Daarnaast kan de schuldenaar niet het actief voor de duur van de verplichting de schuld te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de schuldeiser. Zodra de schuld volledig is betaald, zijn alle vorderingen die de schuldeiser heeft met betrekking tot de billijke vergoeding nietig gemaakt, en de schuldenaar is vrij om te doen wat hij of zij wil met dat actief.