Wat Is Onus probandi?

Bewijslast probandi is een Latijnse uitdrukking betekent "bewijslast." De bewijslast is een juridische term die verwijst naar de verplichting in een rechtszaak voor de ene partij om bewijsmateriaal te gebruiken om de persoon of personen die de beslissing in de zaak die hun kant van het verhaal waar is overtuigen. In de meeste rechtsstelsels, bewijslast probandi berust bij de eiser in burgerlijke proeven en met de vervolging in strafzaken. Afhankelijk van het geval te zijn berecht, kan de taak van het vervullen van de bewijslast variëren van de ene partij gewoon met meer bewijs dan de wederpartij om de beschuldigende partij nodig hebben om hun zaak boven een redelijke twijfel te bewijzen. Verschillende lasten van bewijs bestaan ​​ook dergelijke acties als crimineel huiszoeking en inbeslagneming, arrestatie, of tenlastelegging rechtvaardigen.

In elke rechtszaak, is er een stilzwijgend aanvaarde conclusie voordat enig bewijs wordt gepresenteerd. Welke kant houdt bewijslast probandi dan moeten proberen om uit de buurt van het advies van de oppositie verschuiven deze aanvaarde conclusie aan hun eigen kant met het gebruik van bewijs. De andere kant heeft voordeel van de veronderstelling, dat wil zeggen dat ze niet nodig hebben om hun zaak te bewijzen - ze hebben gewoon om te bewijzen dat ze niet de schuldige partij.

De vraag welke kant houdt bewijslast probandi is afhankelijk van de aard van de zaak. In strafzaken, de meeste rechtssystemen zet de bewijslast van de zaak op de vervolging. Civiele zaken vereisen over het algemeen dat de klager of de partij die de civiele procedure voor de rechtbank, bewijst zijn of haar zaak.

Er zijn verschillende bewijskracht lasten die door de partij die bewijslast probandi moet worden voldaan. Deze lasten zijn ook afhankelijk van de aard van de zaak wordt berecht. De meest strenge last komt in strafzaken, waar de vervolging nodig is om te bewijzen dat de verdachte schuldig is dan een redelijke twijfel. Aan de andere kant, civiele zaken gewoon eisen dat de eiser stellen een overwicht van het bewijs, wat simpelweg betekent dat hij of zij in een beter geval dan de verweerder. Duidelijk en overtuigend bewijs is een last die ligt tussen die twee uitersten, en vaak in het spel komt in de veroordeling van een crimineel.

Vragen van de bewijslast probandi ontstaan ​​ook in andere zaken die kunnen leiden tot rechtszaken. Zo moet de politie dat een huiszoeking en inbeslagneming van een individuele gedrag bewijzen dat ze hadden een redelijk vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd of dreigend was. Gronden om een ​​arrestatie of tenlastelegging vereisen een zwaardere belasting, zoals de beschuldigende partij moet bewijzen dat er was waarschijnlijk de oorzaak voor een dergelijke actie. Waarschijnlijke oorzaak betekent dat er een goede kans dat het bewijs uiteindelijk zou worden gevonden impliceert de verdachte.