Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren?

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een vorm van psychotherapie die zich baseert op de relatie tussen taal, gedrag en denkpatronen. Het werd ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder, die hoopte dat het systeem creëerden ze zouden mensen helpen een beter leven. In het bijzonder, ze vonden dat NLP de relatie tussen taal en denkprocessen kon markeren, waardoor een manier voor mensen om specifieke doelen te bereiken in het leven te creëren. Neuro-Linguïstisch Programmeren werd geadverteerd in de jaren 1970 als een meer effectieve vorm van psychotherapie die beter zou richten op de problemen vaak tegengekomen door therapeuten, zoals fobieën, leerstoornissen, gewoonte stoornissen, depressie en angst. Het specifiek gezocht om personen in staat te stellen persoonlijke beperkingen te overwinnen door het bereiken van hun doelen door de erkenning van zelf-beperkend gedrag.

De neuro-linguïstisch programmeren systeem werd voornamelijk gebaseerd op Noam Chomskyâ € ™ s systeem van Transformatie, dat heeft geoordeeld dat de taal kent twee niveaus van vertegenwoordiging. Als een therapie, heeft NLP niet richten op diagnose, behandeling en beoordeling van aandoeningen. In plaats daarvan probeert klanten te helpen om hun eigen problemen te overwinnen. Veel therapeuten gebruiken NLP binnen een aanvulling capaciteit. Ook wordt het vaak gebruikt door mensen in zakelijke communicatie, management training seminars, sales, en sport om individuen te helpen bereiken van hun persoonlijk record.

NLP is bekritiseerd als zijnde onwetenschappelijk en ethisch aanvechtbaar door zijn tegenstanders. Dergelijke kritiek stelt dat NLP is pseudo-wetenschappelijke in zijn benadering vanwege de hoge mate van subjectiviteit. Andere kritiek beweert dat sommige trainers zijn al te geheimzinnig over hun technieken, waardoor het moeilijk wordt om hun methoden te kwantificeren.

Er zijn tal van opleidingsmogelijkheden beschikbaar voor mensen die willen studeren en dan gebruiken NLP technieken in hun leven. Mensen die willen certificering op het gebied van neuro-linguïstisch programmeren te krijgen kan dit doen door het nemen van online cursussen die hen voor te bereiden om het systeem te gebruiken in het bedrijfsleven voor verkoop, management en onderwijs. Modellering is een van de essentiële activiteiten van neuro-linguïstisch programmeren en wordt over het algemeen gedefinieerd als het proces waarbij taal wordt gebruikt om de gedragspatronen van de klant te bevrijden. NLP modelleren is het hoogste niveau van vaardigheid in het veld; vele trainingen plaats een sterke nadruk op het modelleren en het is vaak een belangrijk onderdeel van vele certificering klassen.

  • Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) wordt soms gebruikt om depressie en angststoornissen te behandelen.