Wat Is Minority Interesse?

Minderheidsbelang vertegenwoordigt een situatie waarin een individu, groep van personen of bedrijf is eigenaar van een deel van een ander bedrijf, dat gelijk is aan minder dan 50% van de stemgerechtigde aandelen is, ook wel bekend als de gewone aandelen. Het werd door accountants bedacht als een manier om elke divisies van eigendom en controle over een onderneming te volgen. Een bedrijf dat meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen bezit wordt aangeduid als de moedermaatschappij.

Zo Bedrijf X is eigenaar van 85% van de Onderneming Y met de resterende 15% van de stemgerechtigde aandelen eigendom is van een groep van individuele gewone aandeelhouders. Bedrijf X heeft nog steeds een controlerend belang in de vennootschap Y, want het is de meerderheidsaandeelhouder of de moedermaatschappij. Vijftien procent is echter niet onder de controle van het bedrijf X en vertegenwoordigt de minderheidsaandeel van de afzonderlijke groep. Dit soort regeling is niet ongewoon, maar het moet worden weerspiegeld in de geconsolideerde financiële boekhouding van Bedrijf X, de moedermaatschappij.

Met ingang van 15 december 2008 van de Financial Accounting Standards Board (FASB) een wijziging van Accounting Research Bulletin (ARB) 51. Deze wijziging gedetailleerd de specifieke boekhoudkundige behandeling van de belangen van derden uitgegeven. Voorafgaand aan de wijziging, werd minderheidsbelang opgenomen op de balans verklaringen, hetzij onder de langlopende schulden of shareholderâ € ™ s eigen vermogen of tussen deze twee secties. In de meeste gevallen werd het minderheidsbelang in de rubriek langlopende schulden geplaatst omdat het vertegenwoordigde het gedeelte van de aandelen van de companyâ € ™ s die werden "schuldig" aan een externe entiteit. Het probleem met de rapportage onder de rubriek schulden is dat het geen echte schuld, maar in plaats daarvan is een verklaring van eigendom.

Met de wijziging, de FASB oordeelde dat het plaatsen van minderheidsbelang in het eigen vermogen gedeelte van de shareholderâ € ™ s was een betere oplossing, omdat het gaf een duidelijker beeld van wat het concept vertegenwoordigt. Minderheidsbelang is een weerspiegeling van hoeveel van de companyâ € ™ s eigen vermogen is in handen van andere entiteiten. Daarom is het naadloos in het eigen vermogen gedeelte van de shareholderâ € ™ s past als het gaat over de kwestie van eigendom en controle, in tegenstelling tot de aansprakelijkheid of schuld.

De wijziging van ARB 51 is bedoeld om de vergelijkbaarheid van de boekhoudkundige overzichten tussen bedrijven te verbeteren. Het vereist dat alle bedrijven opnemen minderheidsbelangen onder de shareholderâ € ™ s eigen vermogen gedeelte van de balans naar uniformiteit. In werkelijkheid, kan een bedrijf minderheidsbelangen hebben in een aantal van haar dochterondernemingen en deze zullen allemaal bij elkaar worden opgeteld om een ​​cumulatieve figuur op de geconsolideerde balans van de moedermaatschappij te melden.