Wat is het verschil tussen syntaxis en morfologie?

Het verschil tussen syntaxis en morfologie die syntaxis behandelt de structuur van zinnen en morfologie betreft de structuur van woorden. In elke taal, regels bestaan ​​die gids de manier waarop woorden aan elkaar worden gezet. Dit zijn de regels van de syntaxis. Morfologie is de studie van hoe woorden worden gevormd en begrepen binnen een taal. Zowel syntaxis en morfologie relatie met het betekenis wordt geproduceerd taal.

Syntax is een concept dat de structuur van zinnen beheerst. De volgorde waarin de woorden aan elkaar worden gezet heeft een invloed op de betekenis van een zin als geheel. Syntax regels moeten worden gevolgd om voor een zin om grammaticaal correct zijn en zinvol om sprekers van een taal. Het is wat dingen dicteert, zoals de volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm, en hoe bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden worden gebruikt.

Morfologie is de studie van morfemen, waarvan de kleinste eenheid van betekenis in een taal zijn. Een morfeem kan een heel woord of een voor- of achtervoegsel dat wordt verstaan ​​de betekenis van het woord te veranderen en neemt wat betekent dus voorkomen. Morfologie omvat de concepten van flexie en derivatie, waardoor woorden meervoud te maken of de tijd van een woord te veranderen. De studie van de morfologie probeert begrijpen hoe mensen en begrijpen hoe dat woorden werken, in een poging om het verschil te begrijpen dat morfeem maakt te veel woorden en hoe woorden met elkaar.

Syntaxis en morfologie zijn beide belangrijk om de manier waarop mensen betekenis afleiden van taal, maar zij zijn verschillend in die syntax verwijst naar de volgorde en woordgebruik en morfologie betreft de woorddelen die betekenis creëren. Zo is het mogelijk om een ​​zin die is grammaticaal correct te maken, maar dat heeft geen zin om een ​​spreker van de taal. Dit is mogelijk omdat de syntaxis betreft alleen de volgorde van een zin en niet wat de woorden betekenen. Anderzijds kan een woordcombinatie zinvol wanneer gecombineerd, maar hun betekenis verliezen wanneer gerangschikt op een wijze die de syntaxisregels schendt. Syntaxis en morfologie zijn verschillend maar afhankelijk van elkaar.

  • Syntaxis onderzoeken de manier waarop woorden worden samengevoegd in een zin, terwijl de morfologie bestudeert hoe woorden worden gevormd en begrepen binnen een taal.