Wat Is Giftig Afval?

Giftig afval is een soort afval dat gevaarlijk voor de mens, andere levende wezens en planten kunnen zijn. De verschillende soorten afvalstoffen die onder deze rubriek vallen, kan het milieu vervuilen en bedreigen het leven in een aantal manieren. Ze zijn te vinden, niet alleen op het land, maar ook in de lucht en het water. Als mensen worden blootgesteld aan giftige afval, kunnen ze ziek worden of sterven. Sommige soorten gevaarlijk afval kanker veroorzaken, bijvoorbeeld, of leiden tot de ontwikkeling van aangeboren afwijkingen; planten en dieren leven kan ook de dood onder ogen bij blootstelling aan bepaalde soorten afval.

Radioactief afval is een soort van giftig afval. Het wordt geproduceerd als een bijproduct van andere processen, zoals, maar niet beperkt tot, degenen die de opwekking van elektriciteit betrekken. Medisch afval is een ander type van gevaarlijk afval. Dit geldt ook voor stoffen die niet mogen worden weggegooid bij het gewone afval, zoals bloed, lichaamsweefsels, medische instrumenten die bloed hebben aangeraakt, en medische chemicaliën. De agrarische sector kan ook een bron van giftig afval, zoals bij chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen vervuilen niet alleen de aarde, maar ook het grondwater.

Oneigenlijk chemisch afval besteedbaar is nog een andere bijdrage aan giftig afval. Mogelijk gevaarlijke chemicaliën gebruikt in diverse industrieën en voor vele verschillende doeleinden. Wanneer ze niet worden afgevoerd, kunnen zij veel verschillende soorten aantast. Zelfs sommige chemische stoffen die onschuldig lijkt kan verwoestende gevolgen hebben.

Vaak denken mensen van de industrie als verantwoordelijke voor giftig afval, maar individuen zijn vaak de schuld ook. Elke keer dat een persoon niet te beschikken over een potentieel gevaarlijke voorwerp gewoon kan hij bijdragen aan het algemene probleem. Er zijn veel huishoudelijke artikelen een persoon kan nodig zijn om extra zorg met als het gaat om verwijdering. Onder hen zijn medicijnen, batterijen, schoonmaakmiddelen, pesticiden, en elektronische apparaten. Zelfs TL-verlichting kan een bron van mogelijke schade zijn als ze niet goed worden afgevoerd.

Vele rechtsgebieden hebben wetten in de plaats die worden verondersteld om mensen, dieren en planten te beschermen tegen giftige afval. Deze wetten dicteren hoe afval kan worden afgevoerd en reguleren van de productie van giftige afvalstoffen als bijproducten van andere processen. Helaas zijn veel bedrijven, organisaties en individuen de wet overtreden en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in de stad stortplaatsen en in het water. Anderen kunnen hun best doen om regelgeving te volgen, maar hebben ongevallen die gevaarlijke vervuiling veroorzaken.

  • Omdat tl-lampen bevatten kwik, moeten zij een gespecialiseerde recycling procedure ondergaan.
  • Medisch afval wordt als gevaarlijk beschouwd, omdat infectie kan worden verspreid door contact.
  • Nucleair afval wordt meestal opgeslagen in vaten voor het transport.
  • De verwijdering van nucleair en radioactief afval vormt uitdagingen over de hele wereld.