Wat Is Gevaarlijk Afval?

Gevaarlijk afval wordt wettelijk gedefinieerd als vast afval met het potentieel om de mens of het milieu schaden. Dit soort afval moet worden verzorgd zeer zorgvuldig om veiligheidsredenen, en er zijn speciale voorschriften met betrekking tot het hanteren en afvoeren het. Meest gevaarlijke afvalstoffen zijn giftig op een bepaalde manier, maar sommige zijn geclassificeerd als gevaarlijk omdat zij brandbare of explosieve. Veel gevaarlijke afvalstoffen afkomstig uit industriële processen, en meer regelgeving heeft algemeen tot een verlaging van de geproduceerde hoeveelheid.

De bescherming van organen te regelen vier primaire soorten gevaarlijk afval. Het eerste type heet "genoemd afval," en dat betekent in feite dat zij afkomstig zijn van industriële of wetenschappelijke processen, en de agentschappen hebben protocollen om te gaan met hen. "Universal afval" zijn te vinden in alledaagse voorwerpen, zoals batterijen. "Kenmerkend afval" zijn vergelijkbaar met de afvalstoffen, maar ze zijn niet zo goed gedocumenteerd, en "gemengd afval" zijn over het algemeen radioactieve materialen gecombineerd met ander afval componenten.

De overgrote meerderheid van gevaarlijke stoffen afkomstig uit het bedrijfsleven, en sommige zijn niet echt grote industriële bedrijven. Bijvoorbeeld, garages produceren veel van gevaarlijk afval, net als ziekenhuizen. In het algemeen, bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen produceren, worden bij wet verplicht om werp ze niet in een passende wijze en het publiek te beschermen tegen blootstelling. Bedrijven die deze regels overtreden kunnen onderworpen zijn aan juridische gevolgen, waaronder private rechtszaken en overheid vervolgingen.

In de vroege jaren 1990, werden wetten aangenomen dat maakte het illegaal om reguliere stortplaatsen te gebruiken voor het verwijderen van gevaarlijke stoffen. De enige uitzondering was wanneer het afval was chemisch behandeld om het minder schadelijk maken. Er is over het algemeen een eerlijk bedrag van industriële weerstand tegen dit soort wetten, omdat ze de productiekosten kunnen verhogen, maar dat is afgenomen in de tijd als efficiëntere methoden ter beschikking zijn gekomen om de markt. Sommige bedrijven hebben manieren om gevaarlijke afvalstoffen te recycleren en om te zetten in nuttige stoffen, terwijl anderen te vernietigen het afval met procedures verbranding en soortgelijke methodes gevonden.

De gemiddelde persoon kan aanzienlijke schadelijke materialen in haar eigen huis te produceren. Zo kan bijvoorbeeld pesticiden gebruikt in de tuin van een persoon worden aangemerkt als gevaarlijk afval, en bepaalde schoonmaakmiddelen zijn potentieel zeer gevaarlijk. Een van de belangrijkste bronnen van huishoudelijk gevaarlijk afval afkomstig van de auto en diverse items gebruikt om het te handhaven. Benzine, olie, antivries en accuzuur zijn bijproducten van auto-onderhoud, en kunnen een aanzienlijk risico inhouden.

  • Nucleair afval wordt meestal opgeslagen in vaten voor het transport.
  • Blootstelling aan straling kan brandwonden, vergiftiging en andere letsels die spoedeisende hulp nodig veroorzaken.
  • Antivries kan zeer gevaarlijk zijn voor het milieu als het niet goed wordt afgevoerd.