Wat is een zwak elektrolyt?

Een zwakke elektrolyt een soort chemische stof die niet oplost of breken in water en een slechte geleider van elektriciteit, indien voert het helemaal. De term "elektrolyt" heeft een specifieke wetenschappelijke en medische betekenis, maar het is meestal verstaan ​​elke vorm van zout dat een elektrische lading draagt ​​zijn. Elektrolyten mensen helpen handhaven van een evenwichtig lichaam chemie, en zijn ook bruikbaar bij een aantal industriële en productieomgevingen. Zeggen dan een elektrolyt is "zwak" is meestal een uitspraak over de afbraak van de ionische kosten, en stelt onderzoekers in staat om te voorspellen hoe het zal reageren in een bepaalde oplossing of onder bepaalde omstandigheden. Een sterke elektrolyt algemeen volledig geïoniseerd water en geeft gelijke aantallen kationen of positief geladen ionen, en anionen of negatieve ionen. Een elektrolyt geclassificeerd als "zwak", daarentegen, slechts licht ioniseren in water en veroorzaken weinig ionen, zodat deze oplossingen zijn slecht geleidend.

Het beoordelen van Electrolyte Sterkte

De elektrolytische sterkte van een stof kan meestal worden bepaald door de elektrische geleidbaarheid van een oplossing van de stof met bekende concentratie. Tabellen zijn opsomming de Q sp of ion constante van veel stoffen, die een maat van de mate van ionisatie.

Het vertellen van een zwakke elektrolyt afgezien van een sterke een net door de inspectie van de chemische formule is niet zo eenvoudig. Zwakke verbindingen zullen gewoonlijk bestaan ​​uit covalente bindingen, of chemische bindingen waarin elektronen worden gedeeld door twee atomen. Een sterke elektrolyt zal ten minste één ionische binding, waarbij elektronen van een atoom worden overgebracht naar de andere twee ionen die vervolgens aan elkaar worden gehouden door elektrostatische krachten produceren. De meeste chemische bindingen hebben zowel een aantal ionische en covalente karakter, echter, en dus enige kennis van de chemie is vereist om een ​​redelijke schatting van elektrolytische kracht van een verbinding te maken.

In het algemeen, echter, de meeste organische zuren en hun zouten, en zouten van organische basen, zwak vanuit een elektrolyt perspectief. Een stof met een lage oplosbaarheid in water kan ook zwak worden ingedeeld. Het is belangrijk op te merken, hoewel, dat vanuit een technisch oogpunt, oplosbaarheid is niet hetzelfde als elektrolytische kracht.

Ionisatie in Water

Zuiver water zelf is geen goede geleider van elektriciteit, en gedestilleerd of gedeïoniseerd water, waaruit de ionen zijn verwijderd, niet gemakkelijk een elektrische stroom te geleiden. Als er een sterke elektrolyt zoals keukenzout, NaCl, wordt toegevoegd, echter, zal het zout op te lossen om Na + -ionen en Cl geven - ionen. De Na + kunnen elektronen van de negatieve pool van de stroombron, terwijl de Cl aanvaarding is - de elektronen transporteren naar de positieve pool, wat resulteert in een netto elektrische stroom door de oplossing. Hoe meer zout dat toegevoegd wordt, des te voeren oplossing wordt tot het punt van verzadiging.

In een zwakke elektrolyt Deze dissociatie in ionen treedt slechts in geringe mate, meestal minder dan 10%. Het overgrote deel van de zwakke elektrolyt blijft in zijn oorspronkelijke vakbond vorm in oplossing. In dergelijke gevallen onvoldoende ionen een elektrische stroom kan voeren.

Inzicht in niet-elektrolyten

Naast de zwakke en sterke elektrolyten, niet-elektrolyten zijn stoffen die niet ioniseren in merkbare mate in waterige oplossing, en de oplossing niet elektrisch geleidend helemaal. De meeste organische stoffen, tenzij een zuur of base functionaliteit bevatten, geen stroom geleiden en dus niet-elektrolyten. Suiker en alcohol, bijvoorbeeld, zijn organische verbindingen zonder zuur of base functionaliteit en bijgevolg produceert ionen in oplossing.

Praktische toepassingen

Inzicht in de verschillende manieren stoffen band en reageren op een chemisch vlak belangrijk voor de meeste industriële disciplines en snel identificeren en isoleren elektrolyten door sterkte is een belangrijk onderdeel van vele verschillende chemische reacties. Chemici en onderzoekers gebruiken deze soort kennis in een aantal verschillende experimenten en proeven om de juiste balans van zuren en basen bereiken. Dit is cruciaal voor veel farmaceutische productie-inspanningen en medische proeven, maar heeft ook gevolgen voor zaken als gemanipuleerde voedsel chemie en de samenstelling van huishoudelijke chemicaliën en zelfs beauty producten.

  • Zwakke elektrolyten zijn slechte geleiders van elektriciteit, omdat ze slechts licht ioniseren in water.