Wat is een verwacht rendement?

Een verwacht rendement is de waarde die de investeerders verwachten dat een actief aan verdienen of verliezen gemiddeld over een bepaalde periode. Meer precies, het is de som van alle mogelijke financiële uitkomsten van een actief die worden gewogen op basis van de waarschijnlijkheid van de outcomeâ € ™ s optreden. Eenvoudig te berekenen met behulp van een boomstructuur, als een actief heeft een 70 procent kans op het verdienen van 6 procent en een 30 procent kans op het verdienen van 9 procent in een jaar, dan is het verwachte rendement van het actief wordt berekend als 6,9 procent. De rente, dividenden en meerwaarden en waardeverminderingen van activa van invloed op hun verwachte rendementen. Ook wel aangeduid als de gemiddelde rendement, het is een investorâ € ™ s beste voorspeller van toekomstige marktgedrag.

Werkelijke Versus verwachte rendementen

In tegenstelling tot een verwacht rendement, een werkelijke rendement is het gerapporteerde bedrag dat een activum gewonnen of verloren over een bepaalde periode. Een total return is een assetâ € ™ s werkelijke rendement over een beleggingshorizon, inclusief herbelegging tarieven. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een assetâ € ™ s werkelijk rendement precies hetzelfde als het verwachte rendement zal zijn, zodat een actief wordt beschouwd als "op gang" als de werkelijke en verwachte rendementen zijn voldoende dicht. Indien een actief aanzienlijk slechter of beter dan de voorspelde terugkeer, dan is het wel een abnormale return, die kunnen optreden als gevolg van fusies, rentewijzigingen, of rechtszaken, die allemaal van invloed op de bijzondere troef in plaats van de markt als geheel.

Voorspelling Methoden

Op te sporen en te exploiteren abnormale rendementen, beleggers rekenen op een verscheidenheid van methoden om het verwachte rendement van een actief nauwkeurig te voorspellen. Naast het boomdiagram berekening eerder vermeld, een eenvoudige methode om de historische gemiddelde van eerdere jaarcijfers nemen. De historische gemiddelde is geen slechte schatting als een bedrijf heeft een lange geschiedenis, heeft accurate historische gegevens, en heeft enkele wijzigingen aangebracht in zijn structuur, beleid en strategieën. Anderzijds gaat de berekening geen rekening vluchtigheid, die een maat van het prijsverschil beleggingsmogelijkheden van jaar tot jaar, en derhalve is een primitief schatting.

Risicovrije activa

Sommige economen hebben gemerkt dat risicovrije activa, zoals obligaties, hebben onverklaarbare, lager, totaalrendement op lange termijn rendement dan meer volatiele activa zoals aandelen. Hierdoor kan risicovrije activa negatieve gevolgen voor de berekening van een verwachte rendement. De economen Edward Prescott en Rajnish Mehra noemde dit fenomeen "de equity premium puzzel," die economen hebben moeite om te begrijpen. Equity premium is het extra rendement dat overblijft wanneer risicovrije assetsâ € ™ opbrengsten worden afgetrokken van het verwachte rendement markt. Moderne economische modellen zoals het Capital Asset Pricing Model (CAPM) poging om de equity premium puzzel op te lossen door het schatten van de verwachte terugkeer van de risicovrije activa anders risicovolle activa. Het model houdt rekening met de volatiliteit van risicovolle activa en hun gevoeligheid voor veranderingen in de markt.