Wat is een rechtbank aangestelde advocaat?

Een rechtbank benoemd tot advocaat is een persoon door de rechtbank aangesteld om slachtoffers van misbruik of verwaarlozing te helpen. Het merendeel van de slachtoffers van misbruik of verwaarlozing zijn kinderen, maar voorstanders kunnen ook volwassenen en ouderen te helpen. De rechter kan voorstanders in familiezaken met huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling te benoemen. Families van de slachtoffers moord krijgen vaak een rechter benoemd tot advocaat om te helpen met het trauma en de nasleep van een dergelijk incident.

Vrijwilligers die willen werken als een rechter benoemd tot advocaat-training te krijgen voor een bepaald gebied. De advocaat spreekt namens het kind of volwassene dat hij of zij helpt en probeert te houden wat het beste is voor het slachtoffer in het achterhoofd. Vaak zal de advocaat werkt als liaison tussen het slachtoffer en het gerecht. Rechter aangewezen pleit zij wonen alle zittingen van het gerecht ten behoeve van het slachtoffer alsmede eventuele rechtbank conferenties of afspraken.

Als onderdeel van het onderzoeksproces, de rechtbank benoemd tot advocaat zal interviewen ouders, familieleden, leraren, of medische zorgverleners die het slachtoffer hebben gezien. De vertegenwoordiger bereidt een verslag van de bevindingen en legt dit aan de rechtbank, samen met extra documenten, zoals medische dossiers of politierapporten. Een deel van dit rapport zal een plan van de zorg voor het slachtoffer of een resolutie voor de situatie van de victimâ € ™ s.

Een van de meest voorkomende rechtbank aangestelde advocaten programma's is dat van kindbepleiten om kinderen een stem om hun bezorgdheid te geven in een rechtbank. Twee van de advocaat banen die werken met jeugdige slachtoffers zijn bijzondere curator en de rechter aangewezen speciaal voorstanders. Deze advocaten helpen kinderen en tieners die kan gaan door familie kwesties zoals echtscheiding, huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. Voorstanders helpen vaak minderjarige slachtoffers die in de pleegzorg worden geplaatst voor hun eigen veiligheid en die kan therapie of andere hulp nodig hebt. Zowel de bijzondere curator en de speciale voorstanders helpen deze slachtoffers door het verstrekken van emotionele steun, alsmede begeleiding via de rechtbank.

Een aantal vaardigheden die nodig zijn om bij een rechtbank benoemd tot advocaat zijn de mogelijkheden om te communiceren met het slachtoffer en de victimâ € ™ s familie, evenals de mogelijkheid objectief te blijven. De advocaat moet ook in staat zijn om de feiten van de zaak samenstellen en presenteren van de feiten aan de rechter in een tijdige wijze. Het is ook belangrijk voor een rechtbank afspraak pleitbezorger goed te werken met anderen, omdat de advocaat nodig heeft om samen te werken met leden van de rechterlijke macht, waaronder politieagenten en advocaten.

  • Rechter aangewezen voorstanders kunnen gevallen van kindermishandeling te behandelen.
  • Een rechtbank benoemd tot advocaat kan helpen tieners die te maken hebben met echtscheiding in hun huizen.
  • De rechtbank aangewezen advocaten kan iemand omgaan met een gewelddadige relatie te helpen.
  • De rechtbank aangewezen advocaten kunnen kinderen die worden verwaarloosd door ouders te helpen.
  • De rechtbank aangewezen advocaten spreken vaak met mensen één-op-één aan hun kant van het verhaal te krijgen.