Wat is een geschenk beëdigde verklaring?

Een geschenk verklaring is een juridisch document waaruit blijkt dat een geschenk is gegeven en het verstrekken van informatie over de omstandigheden. Er zijn diverse gevallen waar deze documenten kunnen worden verplicht, variërend van onthullingen politici moeten bestand naar papierwerk op een lening waarbij mensen ontvangen een geschenk aan hen te helpen met de aanbetaling. Generieke formulieren mensen kunnen invullen voor het genereren van een geschenk verklaring beschikbaar zijn, en het is ook mogelijk om een ​​geheel nieuwe verklaring op te stellen met de hulp van een advocaat of een gids om te bevestigen dat de verklaring is voltooid.

Soms moet het geschenk-gever vul het geschenk beëdigde verklaring, wijzend op de naam en contactgegevens van de betrokken partijen, de datum en de aard van het geschenk. Dit soort verklaring wordt het meest gezien als mensen elkaar helpen met aanbetalingen op hypotheken. Kredietverstrekkers kunnen zorgen maken over mensen die niet in staat om de middelen die nodig zijn op hun eigen te redden waren, of kan zorgen dat een "geschenk" is eigenlijk een ongedekte lening en de lener zal krijgen in de financiële problemen in de toekomst en zijn niet in staat om het terug te betalen. Het aanvragen van een geschenk beëdigde verklaring kan een geldschieter om documentatie over wie het geschenk, en de omstandigheden gaven ontvangen.

In andere gevallen moet een persoon die een geschenk invullen van een geschenk beëdigde getuigen van de aard van het geschenk en de omstandigheden. In sommige regio's worden politici uitgesloten van het ontvangen van geschenken boven een bepaalde waarde en moet verklaren alle cadeaus ontvangen, een veel voorkomende reden om het invullen van een geschenk beëdigde verklaring. Deze documenten kunnen worden ingediend op de openbare record, waardoor mensen kennis te nemen van de soorten geschenken van politici ontvangen, en om te zien wie is het verzenden van cadeautjes aan mensen als wetgevers.

Vervalsing van een geschenk verklaring kan zijn grond voor juridische sancties. Als mensen de waarde of de omstandigheden van een geschenk misstate opzet, kan het worden beschouwd als een vorm van fraude, met name in situaties waarin de verklaring wordt gebruikt als ondersteunend materiaal voor iets als een lening. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het document is een nauwkeurige weergave van de situatie als mensen begrijpen het. Onschuldige fouten gebeuren; iemand zou kunnen, bijvoorbeeld, krijgen een antieke dat ten onrechte is gewaardeerd, en dus niet van bewust dat de in de verklaring waarde niet correct is. Zodra de fout is opgenomen, moet worden gecorrigeerd.

Naast een geschenk beëdigde verklaring, kan het nodig zijn de documentatie zoals geannuleerde cheques, een bewijs van de scheepvaart, enzovoort moeten worden verstrekt. Deze documentatie bewijst dat een gift inderdaad overgebracht naar de ontvanger.

  • Het geschenk beëdigde verklaring bevestigt dat een geschenk is gegeven, en details van de omstandigheden.
  • Geschenk beëdigde verklaringen zijn juridische documenten met informatie over de aard van een geschenk.