Wat is een Future Interesse?

Onder de beginselen van de Anglo-Amerikaanse vastgoedrecht, een toekomstige rente is een wettelijk recht op eigendom dat vesten op enig moment in de toekomst. De erkende recht op het toekomstig gebruik of genot van het onroerend goed rente wordt vaak gecreëerd door de opstelling van de eigenaar van landgoed aan de begunstigden aangewezen door zijn testament, of door middel van de oprichting van een trust. De verschillende rechten die in de woning kan variëren en kan worden geactiveerd op het optreden van een bepaalde gebeurtenis.

De omvang van het recht van een begunstigde in een toekomstige interesse in eigendom kan ofwel de regelrechte overdracht van de eigendom van de woning te zijn, of het kan een beperkt recht op bezit, zoals een leven landgoed. Bijvoorbeeld, als O, de eigenaar van Blackacre, verleent de accommodatie aan A voor het leven, A krijgt een leven goed; en bij het overlijden van A's, de eigenschap keert terug naar O of zijn nalatenschap. In dit voorbeeld A heeft een wettelijk recht op het bezit, maar kan nooit het pand te verkopen, omdat de titel naar het land blijft met O, de eigenaar.

In deze situatie, een restant is van een toekomstig belang dat wordt toegekend aan een derde partij op ofwel de beëindiging van een leven goed aan de oorspronkelijke gerechtigde, of bij het ​​optreden van een bepaalde gebeurtenis. Als O verleent woning naar een voor het leven, en dan naar B; A krijgt een leven goed, en na zijn dood, is het pand overgedragen regelrechte naar B. Overtollige worden gekenmerkt als ofwel onvoorwaardelijk of voorwaardelijk.

Een onvoorwaardelijk rest is een toekomstige rente die in werking treedt bij het overlijden van de gerechtigde. Als O overdraagt ​​Blackacre naar A voor het leven, en dan naar B; B heeft een gevestigd rest in het pand. Dit is omdat, bij het overlijden van A, zal het pand eigendom van B zonder verdere voorwaarden.

Een voorwaardelijke restant is van een belang in onroerend goed, dat kan worden verworven, afhankelijk van de vervulling van een bepaalde aandoening of een precedent. Een subsidie ​​van O naar A, dan naar B - als B heeft kinderen - zou worden gekenmerkt als een voorwaardelijk rest. Dit vanwege het feit dat B neemt het land, na A sterft, maar alleen als B heeft nakomelingen.

In sommige gevallen zal een toekomstige rente terug naar de concessieverlener terug. Als O verleent Blackacre naar B voor het leven, toen B sterft, het pand gaat terug tot O of aan zijn landgoed. Als O verleent Blackacre naar A voor het leven zo lang als A groeit gewassen op het land; als A groeit gewassen, bij overlijden A's, de woning wordt een deel van de nalatenschap van A's. Als A niet gewassen groeit op het land, na de dood A's, de eigendom of landgoed gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaar, O, of naar zijn landgoed.