Wat is een Fraude Audit?

Een audit van fraude is een herziening van de financiële administratie van een bedrijf door een in-house of onafhankelijke auditor in een poging om ongeoorloofd en ongepaste activiteiten te identificeren. Het richt zich op transacties die lijken te zijn gemaakt in de gewone gang van zaken door managers en medewerkers die hebben verschillende niveaus van discretie en posities van vertrouwen. Dit soort controle is met name bezig met het blootleggen en het voorkomen van fraude en het is niet typisch onderdeel van de jaarlijkse financiële controle op de jaarrekening van een companyâ € ™ s te produceren.

Een gewone controle van de financiële administratie een companyâ € ™ s wordt elk boekjaar uitgevoerd door een onafhankelijke auditor of accountantskantoor om financiële overzichten die kunnen worden gebruikt door managers om de prestaties te evalueren, gezonden aan toezichthouders te produceren, en beoordeeld door beleggers. De accountant controleert de financiële administratie van de companyâ € ™ s voor de nauwkeurigheid, bijvoorbeeld door het afstemmen van de bankrekening debet en credit naar de juiste recordation in de boeken van de companyâ € ™ s. Het bepalen of een van de transacties zijn legitiem is geen onderdeel van de gewone auditproces.

Een audit van fraude is een compliance tool die gebruikt wordt door de bedrijfsleiding om haar interne en wettelijke verplichting na te komen om te waken tegen illegale activiteiten door medewerkers. Het is zowel een correctief en preventief ontworpen om niet alleen te identificeren frauduleuze activiteiten, maar om medewerkers van het verrichten van een dergelijke activiteit in de eerste plaats te ontmoedigen. Een interne audit-beleid voor fraude kan een beoordeling mandateren op elk passend interval, zoals elke zes maanden of om de twee jaar.

De beoordeling kan worden uitgevoerd door de companyâ € ™ s in eigen huis door een accountant of kan worden toegewezen aan een externe persoon of instantie. In beide gevallen, een audit fraude is meer onderzoeksbevoegdheden van aard dan de gewone financiële audit. Deze accountants neem de volgende stap en eigenlijk evalueren van de kenmerken van een transactie te bepalen of rode vlaggen bestaan ​​die zouden tekenen van bepaalde vormen van fraude die auditors zijn opgeleid om te identificeren aan te geven. De standaard vormen van fraude ook registratie valse transacties, stelen, verduistering, omkoping, afpersing en smeergeld.

Fraude audit onderzoek stopt bij het identificeren van verdachte transacties. Accountants identificeren transacties, maar zijn niet verantwoordelijk voor het uitzoeken of er een transactie is eigenlijk frauduleus of hoe de fraude heeft plaatsgevonden. Dat deel van het onderzoek is de verantwoordelijkheid van het management, die moet bepalen of en hoe de fraude heeft plaatsgevonden en de schuld of onschuld van de betrokken medewerkers.

  • Stelen en omkoping zijn twee van de standaard vormen van fraude.
  • Een audit van fraude of haar financiële administratie van een bedrijf om te controleren op ongeoorloofde of ongepaste activiteiten.