Wat is een Business Continuity Audit?

Een business continuity controlevragen en toetst het plan een bedrijf heeft opgezet om operationeel blijven tijdens interne of externe bedreigingen. Bedrijven kunnen een veelheid van bedreigingen die de organizationâ vermogen € ™ s om taken en activiteiten te voltooien verstoren geconfronteerd. Terwijl continuïteitsplannen veel gebruik niet kunnen worden meegedeeld in een bedrijf, kan het nodig zijn ondernemers en managers om te weten hoe goed het plan zal werken. De business continuity audit zal een reeks tests en beoordelingen uit te voeren om de sterkte van het continuïteitsplan, en hoe goed het bedrijf isoleert zich van operaties verstoring te bepalen.

Continuity plannen hebben meestal een levenscyclus dat de analyse, het ontwerp van oplossingen, richtlijnen implementatie, het testen voor de acceptatie en het onderhoud vereist om het plan op de rails te houden. In veel bedrijven worden continuïteitsplannen geschreven ruim voor bedreigingen daadwerkelijk veroorzaakt problemen in een organisatie. Terwijl het plan een aantal goed doordachte ideeën, kunnen van de uitvoerbaarheid van het gebruik van het plan compleet anders zijn. De business continuity audit zal testen deze fasen van het continuïteitsplan, en mogelijk leiden tot suggesties dat het plan zal versterken en maken het makkelijker te implementeren wanneer dat nodig is.

Het uitvoeren van een business continuity audit zal beginnen met de bij het testen en de review proces individuen. Een openbare accountantskantoor of andere professionele accountants kan een objectief oordeel over het continuïteitsplan bieden. Daarnaast kunnen ze specifieke ervaring in de sector dat de interne auditors niet hoeft te hebben. Hoewel externe accountants duurder kan zijn, kunnen de compenserende voordelen resulteren in een meer productieve audit.

De business continuity audit moet beginnen met een ontmoeting tussen de accountants en bedrijfseigenaren of managers. Deze vergadering zal de reikwijdte van de controle en wat de verwachtingen van het management van de companyâ € ™ s in termen van resultaten van de audit heeft te beslissen. Een tijdlijn zal komen van de vergadering dat de controleurs vereist om een ​​rapport van een bepaalde datum, die het bedrijf geld bespaart geven en er ook voor zorgen de veranderingen zullen zijn voordat er te veel tijd, gedurende welke een bedreiging het bedrijf kan verstoren.

Veldwerk is de hoofdlijnen van het business continuity audit. Accountants zullen interviews met de mensen die het continuïteitsplan gemaakt en leren over het ontwerp en de implementatie uit te voeren. Een walkthrough helpt accountants begrijpen hoe het bedrijf de middelen zal toewijzen te weren bedreigingen voor het bedrijf. Kijken naar werknemers werken door middel van hun taken en het leren hoe lijnmanagers voeren operaties is ook noodzakelijk voor de audit. Een definitieve evaluatie van de interne en externe activiteiten van de companyâ € ™ s maakt accountants om het veldwerk te voltooien en te ontdekken hoe goed de companyâ € ™ s continuity plan zou opstaan ​​in het gezicht van de enkelvoudige of meervoudige bedreigingen.

  • Een business continuity controlevragen en toetst het plan een bedrijf heeft opgezet om operationeel blijven tijdens interne of externe bedreigingen.