Wat is een afgekocht Waarde?

Omgezet waarde is een term die vaak wordt toegepast op de strategie van de financiële planning, in het bijzonder op het beheer van pensioenregelingen. De term heeft te maken met de netto contante waarde die is gekoppeld aan de middelen die worden onderhouden in het plan. Het identificeren van de afgekocht waarde is belangrijk, aangezien dit maakt het mogelijk voor fondsbeheerders om te begrijpen hoeveel geld moet worden toegewezen aan de pensioenregeling nu en opgesloten in op specifieke rente om voldoende uitbetalingen aan leden op verschillende punten in te plannen de toekomst.

Het algemene idee achter een pendelde waarde is om het bedrag van de middelen die in het pensioenfonds moet worden gehouden met het oog op het fonds kan voldoen aan zijn toekomstige verplichtingen te verzekeren betrekking hebben. Dit wordt bereikt voor een deel door het identificeren van de rente die zullen gelden voor de fondsen in de pensioen- en projecteren hoeveel rente-inkomsten zal ophopen tussen nu en de datum in de toekomst in kwestie. Wel doet, maakt het mogelijk om te begrijpen welk niveau van de bijdragen die nodig zijn om de uitbetaling van een bepaalde hoeveelheid te garanderen, gezien de rentevoet die van toepassing zal zijn.

Berekening van de afgekocht waarde vereist inzicht in wat er gebeurt met de rentevoet die geldt voor de reeds geïnvesteerd in het plan fondsen. Typisch, als de rente stijgt tijdens de beschouwde periode, zal dit betekenen dat een groter bedrag aan rente-inkomsten zullen worden gecreëerd, en minder in de weg van de bijdragen is nodig om het gewenste doel te bereiken. Op hetzelfde moment, zal een lagere rente betekent het fonds moet nemen in meer bijdragen om hetzelfde niveau van de uitbetalingen te behouden.

Het bepalen van de afgekocht waarde is iets makkelijker wanneer de investeringen die zijn gedaan namens het fonds voornamelijk zijn uitgerust met een vast rendement van een soort. Typisch, zal ten minste een deel van die investeringen een vaste bron van inkomsten voor het pensioen te voorzien. Daarnaast kan het fonds beheerders er ook voor kiezen om te investeren in bedrijven die een soort van variabel rendement, hopelijk een die wordt beschouwd in overeenstemming met het niveau van het risico of de volatiliteit in verband met die specifieke waarde te leveren. Dit betekent dat bij het projecteren pendelde waarde, is het noodzakelijk om zowel vaste als variabele rendementen op investeringen te overwegen, waardoor voor verschillende scenario's die kunnen ontstaan ​​en laat de gegenereerde op een aantal van deze investeringen rendement.

  • Omgezet waarde is een term die vaak wordt toegepast op de strategie van de financiële planning, in het bijzonder op het beheer van pensioenregelingen.