Wat is de professionele ethische code?

Een professionele ethische code, in het bedrijfsleven of in de wet, is een set van principes en regels ontworpen om ethisch gedrag op het individu of de organisatie-niveau aan te moedigen. Vanuit een moreel oogpunt, het dient om belanghebbenden te beschermen tegen slechte besluitvorming, vooral wanneer de belangen van het bedrijf of de wet professional op gespannen voet staat met de ethische omgang. Vanuit een pragmatisch perspectief, het biedt richtlijnen over hoe om beslissingen te benaderen, zodat de organisatie soepel kan draaien en projecteren een positief imago voor het publiek. Andere organisaties en individuen kunnen ook soortgelijke codes van ethiek. De eed van Hippocrates, die artsen zijn verplicht om vóór het beoefenen, is misschien wel het meest bekende voorbeeld.

In het bedrijfsleven, is de professionele ethische code bekend als bedrijfs- of zakelijke ethiek, in de wet is het bekend als professionele verantwoordelijkheid, en voor werknemers, is het misschien een gedragscode worden genoemd. Bedrijfsethiek komt voort uit het idee dat het bedrijfsleven prikkels zou in strijd zijn met de goede zeden en de verantwoordelijkheid om de belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen zijn aandeelhouders, collega's, iedereen die getroffen zijn door de praktijken van het bedrijf, en het milieu. Gelaten volledig ongebreidelde door morele ingrijpen, kan de winst stimulans in het bedrijfsleven immorele acties, zoals kinderarbeid of vervuiling veroorzaken. Een partij die de code breekt kan straf, of sancties, van het bedrijf en de juridische gevolgen worden geconfronteerd als hun overtreding brak ook de wet.

Het bereik van de bepalingen in een deontologische code zal verschillen, afhankelijk van hoeveel het bedrijf samenwerkt, vooral in een competitieve manier, met ethische overwegingen. De code bevat meestal een soort mission statement of een verklaring van de belangrijkste principes die meer overkoepelende doelstellingen en overtuigingen, evenals een reeks richtsnoeren betreffende acceptabel en onacceptabel gedrag op de werkplek en de goede gang van zaken en het beheer geeft. De missie kan ook worden bedacht om het imago te versterken, zoals in een oliemaatschappij schilderen zelf als "groene", of een nutsbedrijf worden gepleegd aan het brengen van service aan alle belanghebbenden, ongeacht hun inkomen. Hoeveel de code wordt nageleefd, hangt af van het management, en vaak op de transparantie van en het toezicht van de onderneming transacties.

In de wet, de professionele ethische code, of professionele verantwoordelijkheid, helpt ervoor te zorgen dat advocaten handelen in het beste belang van hun klanten en in overeenstemming met de wet. Dit gaat meestal bescherming tegen belangenconflicten, ongepast uitnodiging, het mishandelen van de vergoedingen, incompetent representatie, onjuiste communicatie met vertegenwoordigde personen, en de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie. Een belangenconflict doet zich voor wanneer het vermogen van de advocaat om te handelen in het beste belang van haar cliënt is beschadigd, vaak door een eerdere betrokkenheid bij de zaak of cliënten. Professionele verantwoordelijkheid beperkt ook hoe advocaten kunnen adverteren, zodat klanten niet verkeerde ideeën van wat de advocaat kan bieden en zo dat advocaten een aanbod om iemand te vertegenwoordigen niet persoonlijk kunnen uitbreiden, met uitzondering van vrienden en familie te ontwikkelen.

Verkeerd gebruik van de vergoedingen kunnen bestaan ​​uit het geven van een deel van de vergoeding aan een andere partij die is niet betrokken bij de zaak, of de uitgaven opdrachtgever vergoedingen voor de vergoeding is verdiend. Bevoegde vertegenwoordiging omvat dergelijke basisrechten zoals het halen van deadlines, grondig te onderzoeken, en het voorbereiden van de klant. Als een advocaat spreekt aan een cliënt vertegenwoordigd door iemand anders over hun zaak, wordt het beschouwd als oneigenlijk communicatie en een schending van de ethiek. Ook wordt een advocaat gebonden aan een geheimhoudingsplicht en kunnen informatie vergaard tijdens de voorstelling niet openbaar maken. Het breken van de code van de professionele verantwoordelijkheid kan leiden tot schorsing, permanent kostte de advocaat haar rijbewijs om te oefenen, en zelfs leiden tot juridische kosten in sommige gevallen.

  • Patiënt vertrouwelijkheid is onderdeel van een psychiater professionele ethische code.
  • Medische professionals zijn gebonden aan een ethische code om geen kwaad doen om de patiënten.
  • Een advocaat is gebonden aan een geheimhoudingsplicht en kunnen informatie vergaard tijdens de voorstelling niet openbaar maken.