Wat is de procedure voor de World Trade Organization geschillenbeslechting?

World Trade Organization (WTO) geschillenbeslechting wordt behandeld door haar Orgaan voor geschillenbeslechting (DSB), die bestaat uit alle leden van de WTO. De DSB is bevoegd om panels van deskundigen te vormen om de zaak te onderzoeken. De DSB kan de panelsâ € ™ bevindingen verwerpen, en het houdt ook toezicht op de uitvoering van zijn uitspraken en opdrachten met betrekking tot het geschil en kan sancties voor niet-naleving ervan toe te staan.

Er is zware nadruk op onderhandelingen tussen de partijen in de Wereldhandelsorganisatie procedure voor geschillenbeslechting. Voordat andere WTO-acties worden genomen, moeten de partijen eerst meedoen aan overleg en proberen om het geschil zelf te beslechten. Als dit niet lukt, kunnen de partijen nog vragen aan de WTO-directeur-generaal bij het geschil te bemiddelen of te helpen op andere manieren.

Indien het overleg niet leidt tot oplossing van het geschil, kan de klagende land de DSB vragen aan een panel te benoemen. Panelen bestaan ​​uit drie tot vijf deskundigen uit verschillende landen gekozen uit een vaste lijst met input van het geschil betrokken partijen. De deskundigen onderzoeken het bewijsmateriaal en te bepalen welke partij in het gelijk. Een verslag van het panel wordt gegeven aan de DSB, die alleen het rapport van lid consensus kan weigeren.

Onder Wereldhandelsorganisatie procedure voor geschillenbeslechting, de klagende en reageren landen maken hun zaak bij de eerste hoorzitting van het panel. Bij een tweede hoorzitting van het panel, kan de betwisting landen schriftelijke weerleggingen te presenteren en pleidooien. Het panel kan zijn eigen deskundigen te raadplegen of vraag een expert review groep om een ​​advies voor te bereiden over de technische bewijs.

Het panel stelt een beschrijvend verslag van de feiten en argumenten in de zaak en geeft een kopie aan de partijen voor commentaar. Het paneel ontwerp is een samenvatting van argumenten en niet bevindingen of conclusies bevatten. Nadat de partijen de tijd om opmerkingen over het ontwerp, het paneel geeft een tussentijds verslag met haar vaststelling van de feiten en conclusies over de vraag of een handelsovereenkomst WTO werd geschonden.

Na een periode van twee weken van beoordeling, waarbij het paneel extra vergaderingen met de partijen kan houden, het geeft een eindverslag. Het eindrapport wordt verspreid onder de leden van de WTO voor commentaar. De Panela € ™ s eindrapport wordt een uitspraak van het DSB na 60 dagen, tenzij een DSB consensus verwerpt het. Een of beide partijen kan een Panela € ™ s uitspraak in beroep.

Een beroep worden gehoord door drie leden van de vaste beroepsinstantie, die bestaat uit zeven leden die de termijnen van vier jaar aanblijven. World Trade Organization geschillenbeslechting procedure vereist dat een beroep uitsluitend gebaseerd zijn op rechtsvragen. In hoger beroep, kunnen de partijen niet vragen de beroepsinstantie om opnieuw te onderzoeken bewijzen of overwegen nieuwe vraagstukken.

  • Kaart van de wereld.