Wat is de Auteursrechtrichtlijn?

De Auteursrechtrichtlijn is een wetgevend optreden van de Europese Unie om aangesloten landen verplichten om te voldoen aan de World Intellectual Property Organization (WIPO) verdrag inzake auteursrecht, doorgegeven aan de bezorgdheid over het auteursrecht te pakken met betrekking tot het internet en andere technologie. De richtlijn werd aangenomen in 2001, en een aantal aangesloten landen hadden moeite te voldoen aan de richtlijn, wat leidde tot rechtszaken in sommige gevallen als de termijn voor implementatie verlopen. Dit stuk wetgeving was één onder een aantal soortgelijke wetgevingsbesluiten doorgegeven rond de wereld in de late jaren 1990 en vroege jaren 2000 om de reikwijdte van het auteursrecht in reactie op nieuw ontwikkelde technologie veranderen.

Formeel bekend als Richtlijn 2001/29 / EG betreffende de harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, de Auteursrechtrichtlijn bevat clausules definiëren van het auteursrecht, dat de rechten voor de houders van auteursrechten, en uitzonderingen te bespreken om het auteursrecht bedoeld voor een fair use en andere situaties. Een opmerkelijke uitzondering was een wet blokkeren van mensen van vervolging voor de overdracht van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waardoor internet service providers om vervolging te voorkomen wanneer hun gebruikers schenden auteursrecht en het doorsturen van de inbreukmakende materiaal via het internet.

Deze richtlijn Europese Unie bespreekt ook het gebruik van technologie ter voorkoming of beperking schending van het auteursrecht, het blokkeren van de verkoop van toestellen die zijn ontworpen om te breken auteursrecht of om mensen te helpen bij het schenden van het copyright beveiligingen. Het bars ook het gebruik van technieken bedoeld om technologische bescherming tegen schending van het auteursrecht, zoals de technologie voor kopieerbeveiliging op sommige cd's en digitale video discs omzeilen. Deze clausules in de richtlijn auteursrecht beschermde technologie die ontworpen is vast te zetten aan het auteursrecht en beperkt de productie, distributie en het gebruik van technologie die is ontwikkeld voor de inbreukmakende doeleinden.

Enkele aspecten van de richtlijn auteursrecht bleek zeer controversieel. Activisten voor eerlijk gebruik vreesden dat de beperkingen waren slecht gedefinieerd, mogelijk opzetten van situaties waarin een persoon met behulp van auteursrechtelijk beschermd materiaal legaal kan worden bestraft. Critici ook hun bezorgdheid geuit over de beperkingen op de technologie in de richtlijn en moedigde individuele landen EU-lid om de richtlijn met zorg. Dit leidde tot aanzienlijke vertragingen als lid naties geprobeerd om deze problemen aan te pakken.

Publieke belangstelling in fair use kwesties in de jaren 2000 leidde tot de vorming van een aantal organisaties die actief zijn om informatie over de manier waarop het auteursrecht werkt verspreiden en om wetten te zien zijn om inbreuk te maken op de fair use en andere rechten uit te dagen. Deze organisaties zijn soms betrokken bij de pakken vraagtekens aspecten van de richtlijn auteursrecht.

  • Software op een aantal cd's hen niet kunnen worden gekopieerd.