Wat is de Administratieve Procedure Act?

De administratieve procedure wet is een in de Verenigde Staten (VS) federale wet die werd ingevoerd in 1946. Dit corpus schetst de afhandeling van de verordeningen die door de federale instanties en diensten. Het bevat hoofdstukken over openbare vergaderingen, het opstellen van regels, en het opleggen van sancties.

Administratieve instanties spelen een belangrijke rol in de Amerikaanse samenleving. Voorbeelden van dergelijke entiteiten onder de Food and Drug Administration, Department of Homeland Security en het ministerie van Financiën. Dergelijke instanties en diensten worden verleend bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De administratieve procedure wet, die is te vinden onder de titel 5 van de United States Code, fungeert als een grondwettelijke waarborg voor beide instanties en diensten en het publiek.

Volgens de Administratieve Procedure Act, de regels beschreven onder agentschappen die bestaan ​​binnen andere instanties. De wet echter schetst lichamen die niet zijn onderworpen aan de voorschriften van deze wetgeving. Deze omvatten het Congres, de federale rechtbanken en militaire commissies.

De administratieve procedure wet gaat in detail over hoe de federale entiteiten omgaan met hun regel-en regelgeving procedures. Het vereist ook dat de federale agentschappen om bepaalde informatie ter beschikking van het publiek in het Federal Register te maken. Zo moeten alle agentschappen naar de Administratieve Procedure Act vermelden van wie en met welke methoden leden van het publiek informatie kan verkrijgen en verzoeken en vragen. Die instanties moeten informatie over het makelaarskantoor formulieren en waar deze formulieren kunnen worden verkregen onthullen. Ook moeten die instanties hun regels en beleid en eventuele wijzigingen aan hen bekend te maken.

Vanwege de Administratie Procedure Act, een agentschap of afdeling kan niet alleen regels die willekeurig werden gemaakt op wil publiceren. Opstellen van regels moet een bepaald proces te volgen. Dat proces omvat het publiek van de tijd, plaats en aard van de regelgevende procedure te informeren. Behalve in bijzondere gevallen, moet er ook perioden toegestaan ​​voor geïnteresseerde partijen om te participeren in het opstellen van die regels en besluiten te nemen die zijn gemaakt aanspreken.

De administratieve procedure wet probeert te voorkomen dat de federale agentschappen van steeds te machtig of het maken van schadelijke beslissingen. Het doet dit door het geven van de federale rechtbanken de bevoegdheid om beslissingen die worden genomen door instanties te herzien. Ook, het geeft mensen het recht te verzoeken dat een rechtbank beoordeling beweert van wangedrag tegen hen door agentschappen of agenten van de federale agentschappen. In dergelijke gevallen kan de VS worden genoemd als gedaagde. Deze wetgeving ontkent rechtbanken het recht voor dergelijke gevallen uitsluitend gebaseerd op het feit dat de klacht tegen de VS te ontslaan.

  • Congres de Administrative Procedure Act, die betrekking heeft op hoe regels worden behandeld en zijn onderwerpen behandeld zoals open vergaderingen en het opstellen van regels, in 1946.