Wat Is Bouw Aggregate?

"De bouw aggregaat" is een term die wordt gebruikt om materialen die worden toegevoegd aan beton en cement mengt als een middel om de verbindingen voor gebruik in verschillende soorten bouwprojecten te beschrijven. Er zijn een aantal verschillende typen materialen of deeltjes die gewoonlijk worden toegepast, zoals steenslag, grind, zand en slakken. In de afgelopen tijd zijn recyclebare materialen zoals gemalen fragmenten van oudere beton is gebruikt als de bouw aggregaat.

Een aantal verschillende strategieën worden gebruikt zijn totale constructie voor gebruik in verschillende projecten. Een benadering is mine natuurlijke hulpbronnen steen die kunnen verpulveren of vermalen verzamelen en te verzamelen zand. Recycling steenslag is een andere optie, zoals gebruikmaking van de metaalslakkenmeel links van verschillende gebouwen en andere activiteiten. Zelfs het gebruik van beton dat wordt gered van de bouw van vernielingen kunnen worden verpletterd en gebruikt als aggregaat in nieuwbouwprojecten.

Terwijl alle vormen van bouw aggregaat voegen sterkte en duurzaamheid op het beton gebruikt bij de bouw van trottoirs, muren en zelfs blokken voor gebruik in bouwprojecten, zal het type aggregaat gebruikte variëren. Factoren zoals de mate van druk de constructie moet weerstaan, de gewenste textuur van het eindproduct, en zelfs het klimaat in verschillende seizoenen enige invloed op de keuze van de deeltjes voor een bepaald project. In sommige gevallen zal de plaatselijke bouwverordeningen het gebruik van specifieke aggregaten met bepaalde soorten van de bouw, op basis van de plaatselijke weersomstandigheden en andere relevante criteria vereisen.

De keuze van een bijzondere constructie aggregaat of deeltjes vaak afhankelijk van het type bouwproject betrokken. Als de constructie betreft de noodzaak om het eindproduct enigszins doorlatend zijn, is de kans groot dat een aggregaat die enigszins grof worden gebruikt. Wanneer het doel is om een ​​fijnere structuur produceren gehele beton, fijn steenslag of verpulverd zand is waarschijnlijk het medium van keuze. Professionals in de bouw zijn meestal goed bekend met welke soorten aggregaat werken het beste met specifieke toepassingen, en de ideale keuze kan aanbevelen voor een bepaald project.

Bouwaggregaten kunnen ook worden gebruikt in toepassingen waarbij geen mengen van het product met beton. Zo kunnen bepaalde vormen van aggregaat worden gebruikt om een ​​solide basis voor het leggen van treinsporen, of voor het stabiliseren van een gebied van land ten behoeve van het leggen van de basis voor een gebouw te creëren. De keuze van het aggregaat hangt af van de toepassing en de specifieke omstandigheden die het bouwproject zelf omringen.

  • Een strategie voor het aanbrengen van de bouw aggregaat is aan de mijne lokale middelen voor materiaal dat kan worden verpletterd en neer op een projectsite gelegd.
  • Zand is een gemeenschappelijke constructie aggregaat.
  • Gravel is een veel voorkomende constructie aggregaat.
  • Bepaalde vormen van aggregaat kan worden gebruikt om een ​​solide basis voor het leggen van de trein tracks.