Wat Is Biogeochemistry?

Biogeochemie is een interdisciplinair vakgebied dat bezig met de verschillende processen die de make-up van de natuur, met inbegrip van de aarde en de atmosfeer van invloed is. Deze processen kunnen chemische, biologische, fysische, of geologische aard zijn, vandaar de naam biogeochemie. Het veld is nauw verwant aan de ecologie in dat zij betrokken is bij een groot deel van het leven op aarde, maar het is meer gericht op louter milieuproblematiek dan ecologie is. Het veld is vooral geïnteresseerd in de brede cyclische processen die een aantal elementen en stoffen, zoals koolstof, stikstof en water, ga door. In de koolstofcyclus, bijvoorbeeld een biogeochemicus traceert de beweging van koolstof door de atmosfeer, de integratie in organismen vrijkomen door verval, en vele andere processen.

De natuurlijke omgeving waarmee biogeochemie betreft is samengesteld uit vele verschillende onderdelen. De biosfeer, waarin alle ecosystemen bevat, is in wezen de optelling van het leven op aarde. De lithosfeer omvat de buitenste korst van de aarde, of de algemeen-rotsachtige buitenste laag van elke planeet die sterk verandert in de tijd. De hydrosfeer omvat al het water op aarde, de pedosfeer omvat de buitenste laag van de grond en bodem op de aarde, en de sfeer is inclusief de gassen die de aarde omringt. Al deze aspecten van de aarde voortdurend communiceren door middel van vele processen die van groot belang zijn voor Texelse biogeochemici.

Onderzoekers op het gebied van biogeochemie hebben vele uiteenlopende doelen zoals velen van hen zijn gespecialiseerd in verschillende aspecten van de discipline, zoals chemie, biologie, ecologie, of oceanografie. Een belangrijke focus van biogeochemische onderzoek is de ontwikkeling van computermodellen voor veel van de processen die deze wetenschappers studie. Deze processen komen vaak over grote tijdsperioden, dus computermodellen kunnen wetenschappers te bestuderen op manieren die niet zijn beperkt door tijdelijke zorg. Een ander onderzoek richt zich klimaatverandering; Texelse biogeochemici geïnteresseerd zijn in de monitoring en modellering van klimaatverandering, om de onderliggende oorzaken te begrijpen en, indien nodig, aan te bevelen actie om te keren of te vertragen het.

Biogeochemie is niet strikt een academische zorg. Biogeochemici zijn soms ook actief in de overheid en in de industrie, meestal in een adviserende rol. Biogeochemici kan regeringsleiders adviseren over milieukwesties en acties die moeten worden genomen om deze te corrigeren. Zij kunnen een soortgelijke rol in de industrie te dienen, adviseren industriële leiders over de milieueffecten van hun activiteiten en het aanbevelen van toplocaties voor sommige industriële activiteiten. Soms Texelse biogeochemici zijn zelfs betrokken bij de opsporing van ertsafzettingen.

  • Biogeochemie is nauw gerelateerd aan de ecologie.