Wat gebeurt er bij een Dispute Resolution Center?

Een geschillenregeling centrum is plek om voor partijen in het conflict op te doen op bemiddeling in een poging om naar tevredenheid op te lossen hun geschillen en rechtszaken te voorkomen. Voorbij de mediation-proces zelf, een geschillenbeslechting centrum educatieve seminars voor mensen die willen leren over alternatieve geschillenbeslechting. Zij bieden ook opleidingen en permanente educatie cursussen voor mediation professionals. Centra trainen ook organisaties over hoe te voorkomen en te beheren interne conflicten.

De bemiddeling die plaatsvindt is vertrouwelijk, en het is op vrijwillige basis, behalve in gevallen waarin mediation rechtbank of vereist door de wet. Een getrainde bemiddelaar voert de bemiddeling, en ze voor het eerst geeft een overzicht van het mediation-proces aan de partijen. De eerste basisregel is dat de partijen met elkaar omgaan respectvol. Er is dan een gezamenlijke zitting waarop de partijen kan eerst vrijelijk te uiten wat ze voelen over het conflict zonder onderbreking van iedereen, en dan de mediator zal proberen om de partijen te begeleiden met vragen en opmerkingen in de richting van een voor alle partijen bevredigende oplossing. Indien het geschil is opgelost, de partijen dan het opstellen van een gezamenlijke overeenkomst.

Vaak geschillenbeslechting centra zijn non-profit organisaties en bieden bemiddelingsdiensten in diverse conflictsituaties. Deze omvatten persoonlijke conflicten als ouder en kind relaties, echtelijk en ongehuwde partner conflicten en co-ouderschap kwesties. Mediation diensten zijn ook beschikbaar voor geschillen tussen buren, eigenaars en huurders, bedrijven en consumenten, werkgevers en werknemers. Centra voor geschillenbeslechting ook overheidsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke groeperingen te helpen met interne conflicten en geschillen met de burgers. Voogdij bemiddeling en speciale programma's voor de slachtoffers van misdrijven zijn ook beschikbaar.

Opleiden van nieuwe bemiddelaars en het aanbieden van permanente educatie cursussen aan mediators is een andere functie van een geschillenregeling centrum. Ze trainen ook sociale dienst organisaties over hoe je conflicten bij het omgaan met moeilijke en boze klanten, en hoe beter om beter te begrijpen cross-culturele verschillen in de perceptie vermijden. De trainingen en seminars zijn ook beschikbaar voor schoolleiders en ambtenaren. Sommige centra ook hun eigen boeken te publiceren over bemiddeling en elementaire conflictoplossing technieken.

In de meeste gevallen, een geschillenbeslechting centrum heeft ook belangenbehartiging en outreach programma's en zorgen voor een kalender van evenementen en trainingen voor het publiek. Het is niet nodig om alle partiesâ € ™ akkoord over mediation contact opnemen met een centrum te hebben. De meeste centra voor geschillenbeslechting zal de andere partijen roepen om het geschil en uit te leggen wat er gebeurt in het bemiddelingsproces en praten over de voordelen van alternatieve geschillenbeslechting.

  • Geschillenbeslechting centra gebruiken bemiddeling om geschillen te voorkomen.