Wat betekent "Res Publica" Mean?

De wortels van woorden en uitdrukkingen die in de hedendaagse politiek en recht kunnen vaak terug naar het oude Rome worden getraceerd. Een voorbeeld van zo'n uitdrukking is "res publica." De zinsnede "res publica ', vrij vertaald betekent" openbare uitgifte "of" publieke zaak. " De term wordt ook gedacht aan de oorsprong van het woord 'republiek', dat wordt gebruikt om te verwijzen naar een staat waar de opperste macht ligt bij de mensen via gekozen vertegenwoordigers, in tegenstelling tot een monarchie die in de loop wordt geregeerd door een koninklijke familie.

De zinsnede "res publica" kan worden gevonden in vele manuscripten dateren uit het oude Rome, hoewel de precieze betekenis is enigszins onduidelijk. In de regel, geleerden vertalen de zin als een verwijzing naar iets van openbaar belang. De zinsnede "res publica" is ook af en toe vertaald naar "openbare politiek" in het oude Romeinse verhandeling of teksten betekenen.

Verhandeling Cicero's getiteld De re publica is een voorbeeld van het gebruik van de uitdrukking uit de Romeinse tijd. Niet alleen is res publica het onderwerp van de verhandeling, maar de uitdrukking wordt meerdere malen gebruikt in het lichaam van de tekst. Het werk werd tussen 54 en 51 voor Christus geschreven, en is een socratisch gesprek over de toestand van politieke zaken in Rome op het moment.

Hoewel vele geleerden geloven dat de zinsnede res publica is de oorsprong van het woord "republiek", een meer gemeenschappelijke vertaling van de zin zelf is "gemenebest." Het woord gemenebest is in wezen een hedendaagse versie van het woord "republiek" en verwijst naar een toestand die wordt beheerst door het volk. Geleerden hebben de neiging om dit meer universele vertaling voorkeur te wijten aan het feit dat de zinsnede "res publica" is te vinden in oude teksten en verhandeling die verwijzen naar de periode toen Rome werd geregeerd zowel als een republiek en de tijd was het onder keizerlijk bewind.

De zinsnede "res publica restituta" in een andere afgeleide van de oorspronkelijke zin die spaarzaam in het oude Romeinse teksten verschenen. De betekenis van de res publica resituta is ook open voor debat. Sommige geleerden beweren dat de juiste vertaling is "de staat werd hersteld in gezondheid", terwijl een andere interpretatie is "het systeem van de republikeinse regering werd hersteld."