Wat betekent de uitdrukking "schot voor de boeg" Mean?

Uitdrukkingen in het Engels komen uit uiteenlopende bronnen, zoals vreemde talen. Een andere populaire bron van kleurrijke uitdrukkingen is het leger. Uitspraken als "dogfight," "GI", "SOP" en "minpunt" komen allemaal uit het leger. Een populaire nautische term is "schot voor de boeg." Net als vele uitdrukkingen, het heeft een militair, letterlijke definitie, evenals een figuratieve één.

In de dagen voor de radar, radio en verrekijkers met hoog vermogen, een schip dat aan een ander op een afstand misschien niet in staat om het land te vertellen van waar zij geprezen. Daarom is in de 18e eeuw, zou de kapitein bestel een "schot voor de boeg," dat is, een onschuldig kanonskogel lobbed over de boeg van het schip. Dit was in wezen een manier om het schip hagel en vraag haar om haar te kleuren. Als de kleuren waren van een vijandelijk land, zou de kapitein bestel dan een aanval op het schip, maar de eerste schot moest eerst worden gemaakt om het een legitieme betrokkenheid zijn.

Het schot voor de boeg bleef tot in de moderne tijd, maar doorgaans wordt het alleen gebruikt na het afvuren schip tevergeefs heeft geprobeerd om te communiceren via radio. Dit kan gebeuren wanneer een schip afwijkt van de internationale wateren of toont agressie. Het kan nauwkeuriger een waarschuwing tegenwoordig schot genoemd, omdat de plaats van het schot is niet altijd hetzelfde.

Soms zal een gevechtsvliegtuig escorte de waarschuwingsschoten, die kan worden op een schip of op een ander vliegtuig op de verkeerde plaats te vuren. In bijna alle gevallen nu, is het schot voor de boeg voorafgegaan door pogingen tot radio communicatie en onderhandeling. Het schot zegt: "We zijn serieus. We zullen schieten om te doden. "

De uitdrukking heeft ook een figuurlijke definitie. Het verwijst meestal naar een actie ondernomen om te laten zien dat er iemand is ernstig. Zo kan iemand die een bedreiging vormen voor een rechtszaak, en een brief van de advocaat van de persoon te vragen voor een vergadering of een oplossing van het probleem wordt beschouwd als een schot voor de boeg. Het is de daad die intentie om te handelen op een bepaalde manier laat zien. Een negatieve campagne commerciële tegen een tegenstander kan ook worden beschouwd als een dergelijke waarschuwing schot, omdat het laat zien serieuze bedoelingen.

  • Een idioom is een zinswending dat niet zinvol wanneer letterlijk vertaald.