Vind de absolute waarde van een getal

De absolute waarde van een getal is het positieve waarde van dat nummer. Het vertelt je hoe ver weg van 0 een getal op de getallenlijn. Het symbool voor absolute waarde een set verticale balken.

Het nemen van de absolute waarde van een positief getal ofwel de waarde van dat nummer niet wijzigen. Bijvoorbeeld,

| 3 | = 3

| 12 | = 12

| 145 | = 145

Echter, het nemen van de absolute waarde van een negatief getal verandert naar een positief getal:

| -5 | = 5

| -10 | = 10

| -212 | = 212