metafoor vs analogie

Terwijl zowel analogie en metafoor worden gebruikt in schriftelijke en mondelinge uitingen aan twee verschillende dingen met elkaar te vergelijken, doen ze dat op heel verschillende manieren. Een analogie is typisch een vrij lange vergelijking gebruikmaking bepaalde aspecten van elk ding worden vergeleken overeenstemming tonen tussen hen en breiden deze overeenkomst met andere aspecten. Dit type vergelijking kan metaforische spraak gebruiken, maar niet typisch bedoeld om te impliceren dat de vergeleken objecten of ideeën zijn hetzelfde. Het verschil tussen metafoor en analogie ligt dan in de taal die wordt gebruikt als een metafoor is een vrij korte uitdrukking die direct neer twee dingen.

Het is het gemakkelijkst om het verschil tussen analogie en metafoor door eerst te begrijpen wat elk concept vertegenwoordigt begrijpen. Een analogie is een vergelijking tussen twee verschillende dingen zijn meestal gebouwd langs meerdere punten die gelijkenissen tussen bepaalde kenmerken of aspecten van elk ding te laten zien. Bijvoorbeeld, kan een analogie worden getrokken tussen mensen en mieren door aan te tonen dat elk schepsel bouwt uitgebreide steden en structuren, toont hiërarchische sociaal gedrag, en maakt gebruik van andere wezens voor arbeid. Dit vergelijkt de twee soorten overeenkomsten vertonen, maar geen argument dat mieren en mensen zijn hetzelfde bevatten.

Het ontbreken van een directe vergelijking is een van de belangrijkste verschillen tussen analogie en metafoor. Een metaforische uitspraak doet meestal gebruik van een directe vergelijking tussen twee verschillende dingen, niet door middel van het vergelijken van de verschillende aspecten van elk ding om overeenkomsten aan te tonen, maar door te zeggen een ding is een andere. Metaforische taal niet de woorden "als" of "als", en in plaats daarvan zegt gewoon dat ene ding is een ander ding om een ​​vergelijking te trekken. De zin, "Mannen zijn slechts mieren klauteren door hun sprankelende steden van vuil en zand, worstelen om te overleven en het gehoorzamen van de bevelen van hun leiders" is een metafoor.

Dit toont het grote verschil tussen analogie en metafoor, aangezien de metafoor de mens letterlijk genoemd mieren, terwijl de analogie vergelijkingen gemaakt om overeenkomsten te tonen. Analogie en metafoor kunnen samen worden gebruikt, echter, en metaforen en vergelijkingen worden vaak gebruikt in de bouw van een analogie. Een vergelijking is net als een metafoor, behalve de woorden "zoals" en "de" worden gebruikt om de twee dingen vergelijken, niet rechtstreeks zeggen één de ander. "Mensen zijn als mieren" zou een vergelijking, omdat het aangeeft dat mensen en mieren lijken, maar zegt niet een is de ander.

 • Een analogie maakt een vergelijking tussen twee verschillende dingen aangelegd langs meerdere punten die gelijkenissen tussen bepaalde aspecten van elk ding, zoals mensen en mieren aan te tonen.
 • "Liefde is een roos met doornen" is een veel voorkomende metafoor voor de liefde.

Een belangrijke vorm van analogie is een methode van uitleg of verduidelijking met betrekking tot een vergelijking van de moeilijke materie om iets dat gemakkelijker wordt begrepen door het publiek van de uitlegger's. De twee punten in de analogie geen gelijk in elk willekeurig element dat is het onderwerp van discussie respect zijn. Vanwege de beperkte behoefte aan gelijkenis in een analogie, kunnen items die we normaal zouden denken als nogal ongelijksoortige van het onderwerp een rol in het vergroten van inzicht in te dienen.

In een analogie in gesprek, wordt de vergelijking vaak gemaakt om ofwel:

• iets dat aanwezig is en kan worden gemanipuleerd, kunt u soms mensen in restaurants demonstreren scenario's met behulp van hun zout en peper shakers en zilverwerk om de analogie te creëren zien;

• iets dat algemeen bekend voor bijna iedereen, bijvoorbeeld een film, lied, artikel of culturele ervaring die wordt gedeeld en kan daarom worden gebruikt als basis om een ​​voorwerp dat nog niet gedeeld worden verwezen verklaren;

• een bepaalde gemeenschappelijke ervaring of begrip dat de uitlegger deelt met de specifiek publiek, als iets dat zich in een eerdere interactie kan de basis van een vergelijking vormen.

Wellicht de meest bekende gebruik van analogie in entertainment is te vinden in de uitleg dat Dr Charles Eppes geeft in de show Numb3rs aan niet-wiskundigen helpen, net als zijn broer en collega's van de FBI, begrijpt een concept of data-analyse methode die zeer gespecialiseerde impliceert wiskunde. Door het gebruik van alledaagse voorbeelden of daadwerkelijk gebruik van voorwerpen die aanwezig zijn in de directe omgeving zijn, Charlie is in staat om zijn sprong van de logica concreet te maken voor de mensen die hij praat met.

Veel van dit soort analogie worden gemaakt met behulp van het woord, zoals, en dus zijn technisch voorbeelden van de stijlfiguur genaamd gelijkenis.

Een tweede type van analogie, metafoor, verschilt van de eerste in dat er meer vrijheden in dat het zegt dat een ding is een andere. Zoals bij andere tropen, is dit niet letterlijk te worden genomen, maar wordt beschouwd als figuratieve taal. De uitdrukking, "Time is running out" is een metafoor die een analogie tussen tijd en een uur glas waarin de deeltjes van zand lopen van de ene kant naar de andere creëert. Tijd is niet echt een bos van kleine deeltjes: het is een dimensie. Via de metafoor, we tijdelijk stel tijd op een andere manier.

Een derde type van analogie is het type gevonden in de Mondelinge Sectie van de Graduate Record Exam, of GRE. In dit type van analogie probleem, is de relatie tussen een set van items gegeven, en de test nemer moet een analoge set kiezen uit vijf keuzes. Een voorbeeld is:

KOE: KALF:

(A) ooi: kind
(B) merrie: veulen
(C) kip: haan
(D) ram: lam
(E) te zaaien: varken

Het antwoord is B, want net als een koe is de moeder van een kalf, een merrie is de moeder van een veulen. Geen van de andere keuzes laten een moeder / nakomelingen relatie.

 • Mensen maken vaak gebruik van individuele stukken van zilverwerk als stand-ins voor objecten die bij de communicatie door middel van analogie op plaatsen zoals restaurants niet aanwezig zijn.

De Miller Analogieën Test of MAT test uw kennis door middel van analogieën. Om goed doen op MAT literatuur analogieën, moet je de basis van literaire terminologie beheersen, onder andere dingen.

 • Act: Major onderdeel van een toneelstuk
 • Allegorie: Werk waarin de dingen te vertegenwoordigen of te staan ​​voor andere dingen
 • Alliteratie: Herhaalde geluiden in opeenvolgende woorden
 • Toespeling: Verwijzing naar iets
 • Anachronisme: Fout in de tijdreeks
 • Antagonist: Karakter die held van het werk verzet
 • Antiheld: Hoofdpersoon die heldendom ontbeert
 • Apostrof: Directe verwijzing naar iets dat afwezig is
 • Assonantie: Herhaling van klinkers
 • Ballad: Gedicht dat een verhaal vertelt en is meestal bedoeld om te worden gezongen
 • Bildungsroman: autobiografische roman
 • Canto: Afdeling van een lang gedicht
 • Cliché: Een veel gebruikt, voorheen betekenisvol element in een werk
 • Climax: Point of hoogste drama in een werk
 • Couplet: Twee opeenvolgende versregels die rijmen met elkaar
 • Ontknoping: Final onderdeel van een werk
 • Rijmelarij: Slechte poëzie
 • Elegy: Gedicht uiten van verdriet
 • Epic: Lange heroïsche gedicht
 • Driekoningen: Een werk of gedeelte van een werk presenteren van een moment van openbaring
 • Essay: Kort werk uiten mening van de auteur
 • Fable: Kort verhaal met een morele les
 • Voet: Eenheid van vers
 • Voorafschaduwing: Wanneer de auteur zinspeelt op toekomstige ontwikkelingen perceel
 • Genre: Aard van de literatuur
 • Haiku: Japans drie-lijn gedicht
 • Hyperbool: Overdrijven
 • Idioom: een gezegde dat figuurlijke betekenis heeft
 • Beeldspraak: Wanneer de auteur maakt gebruik van beschrijvende woorden om zijn betekenis te verbeteren
 • Ironie: Iets dat betekent het tegenovergestelde van haar letterlijke betekenis
 • Kitsch: Het werk van slechte kwaliteit of reputatie
 • Lampoon: Satirische uitbeelding
 • Limerick: Vijf-lijn humoristische gedicht
 • Metafoor: Beschrijving van iets gedaan door het te vergelijken met iets anders
 • Meter: ritme van een gedicht
 • Motief: Herhaalde thema in het werk
 • Onomatopee: Woord dat klinkt als wat het betekent
 • Oxymoron: Term die zichzelf tegenspreekt
 • Gelijkenis: Verhaal met een morele les
 • Paradox: Onlogische statements gebruikt om inzicht te creëren
 • Parodie: Werk dat een ander werk bespot
 • Pathos: Iets gebruikt om sympathie te krijgen
 • Personificatie: Het geven van menselijke eigenschappen aan dingen die niet menselijk zijn
 • Plot: Gebeurtenissen van een literair werk
 • Proza: Nonpoetic taal
 • Woordspeling: Een humoristische gebruik van woorden om alternatieve betekenissen suggereren
 • Retoriek: Een kunst die schrijvers gebruiken om overtuigender te zijn
 • Retorische vraag: Een vraag die een punt maakt; geen antwoord wordt verwacht
 • Sarcasme: Een ironische verklaring meestal gebruikt in een negatieve manier
 • Satire: werk vinden dat pret maakt van iets
 • Scène: Een deel van een toneelstuk gebeurt in een bepaalde locatie
 • Simile: Omschrijving bereikt door het vergelijken van een naar het ander
 • Sonnet: Veertien-lijn gedicht
 • Stanza: Een deel van een gedicht dat bestaat uit een groep van lijnen
 • Symbool: Een representatie van een idee
 • Thema: De kern onderwerp dat een auteur schrijft over
 • Stelling: De primaire argument in een essay
 • Toon: de houding van de auteur in de richting van het onderwerp
 • Vers: Poëzie, of een deel van een gedicht

Door de geschiedenis heen, heeft het gebruik van ziekte als metafoor bijna elke vorm van communicatie bestond in. Metaforen van ziekten en kwalen zijn op grote schaal gebruikt in het schrijven, de politiek, en de omgangstaal te verwijzen naar dingen als slecht of bedreigend. In romans en politieke discours, het gebruik van ziekte als metafoor is soms aan de gang en thematisch, met ingewikkelde literaire of retorische dimensies. In andere vormen van taal, ziekte of aandoening wordt figuurlijk gebruikt voor effect door middel van vergelijkingen, vergelijkingen, en stijlfiguren.

De verschillende toepassingen van ziekte als metafoor gaan hand in hand met de menselijke neiging om dingen te vergelijken met het menselijk lichaam. Analogieën aan het menselijk lichaam komen overal in taal, en zij omvatten brede metaforen, zoals het lichaam van een politiek systeem, de hersenen van een organisatie, of het hart van een bedrijf. Alles wat wordt verwacht om te functioneren op een bepaalde manier kan worden gezegd gezond of ongezond, en bepaalde fysieke en mentale kwalen worden effectief metaforen voor het beschrijven van situaties als de dingen niet de manier functioneren te zijn ze moeten, of als de dingen niet zijn functioneren als iemand ziet dat ze zouden moeten.

Eenvoudige toepassingen van ziekte als metafoor bevatten toepassingen om dingen kapot of in slechte staat. Machines en techniek worden vaak beschreven in termen van hun gezondheid: bijvoorbeeld een ongezonde klinkende motor of een zieke computer met een virus. Gras, bomen en velden worden op dezelfde wijze beschreven: bijvoorbeeld, een ongezonde gazon, een zieke boom, of een zieke gewas. Dit kan worden uitgebreid tot wijken of delen van een land. Ook interpersoonlijke, sociale, economische en politieke relaties zijn allemaal vaak verwezen in termen van goede of slechte gezondheid: bijvoorbeeld, een ongezonde huwelijk, een zieke maatschappij, een noodlijdende bedrijf, of een zieke rechtssysteem.

Specifieke ziekten worden ook gebruikt als analogieën in argumenten en beschrijvende taal. Psychische aandoeningen zoals schizofrenie, ADD (Attention Deficit Disorder), en de ziekte van Alzheimer worden vaak gebruikt als stijlfiguren voor alles wat kwaliteiten van desorganisatie, gebrek aan focus, of vergeetachtigheid vertoont. Obesitas wordt soms toegepast om overtollige of overdaad, terwijl anorexia aan extreme dunner uit, ontkenning, of spaarzaamheid. Kanker wordt retorisch gebruikt, vooral in de politieke argumenten, om iets te gevaarlijk, verderfelijk, of sluipend te beschrijven. Dit zou de dingen die erg slecht zijn, moeilijk te zien zijn, en werken met een verborgen, eigenbelang, of kwaadaardige agenda.

In de literatuur en filosofie, hebben auteurs uitgebreid gebruikt ziekte als metafoor om religieuze, sociale en politieke kwalen te beschrijven. De 19e-eeuwse symbolisme en decadente bewegingen veelgebruikte metalen ziekte als referentieland voor de artistieke gevoeligheid. Verschillende moderne scholen van literatuur en filosofie, zoals het existentialisme, gemaakt frequente analogieën tussen ziekte en geestelijke, sociale en politieke corruptie of malaise. In de late twintigste eeuw, werd een uitgebreide wetenschappelijke aandacht besteed aan de vele literaire gebruik van ziekten en kwalen, waardoor ziekte en pathologie een populaire stijlfiguur voor de literaire kritiek en theorie.

 • In de literatuur en filosofie, hebben auteurs uitgebreid gebruikt ziekte als metafoor om religieuze, sociale en politieke kwalen te beschrijven.

Zowel metafoor en metonymie zijn stijlfiguren gebruikt in analogie. Een metafoor wordt beschouwd als een vervanging van een concept met een ander terwijl een metonymie vennoten één concept met elkaar. Metaforen zijn uitdrukkingen die gelijkenis tussen twee dingen en metonymieën tonen zijn stijlfiguren die verwijzen naar een ding niet bij naam, maar door een bijbehorende woord. Het is een relatie op basis van continuïteit. Terwijl een metafoor is een conceptuele opvatting die ideeën als objecten presenteert, een metonymie presenteert een opvallende verbinding tussen twee concepten.

Metonymie wordt vaak gebruikt in het schrijven. Een veelvoorkomend voorbeeld is wanneer een gebouw metonymically wordt gebruikt voor de mensen die er werken te staan. "Het Witte Huis maakt zich zorgen over ...". Het is niet het gebouw dat zich zorgen maakt over iets, maar de mensen erin. Dit is een voorbeeld van een gebruikelijke type metonymy waarvan de betekenis gemakkelijk te begrijpen. Onconventionele metonymieën zijn meestal meer obscure en kan alleen begrepen worden met verwijzing naar de context. "Steam ijzers hebben nooit problemen met het vinden huisgenoten" is geschreven door Erma Bombeck en betekent dat de aard van de persoon die eigenaar is van een stoomstrijkijzer altijd zal zijn in de vraag als een huisgenoot. In één definitie een metonymy is een aspect van iets dat staat voor of komt dat ding geheel vormen.

Metaforen zijn voorbeelden van inter-domain mind mapping in vergelijking met de intra-domein denken betrokken bij het creëren metonymieën. Een metafoor een uitdrukking basis van soortgelijkheid die kunnen worden gebruikt om het verband en het overbrengen van die relatie tussen een ding definiëren of reeks dingen naar de andere. Het wordt algemeen aangenomen dat de meest voorkomende metaforen hun basis in een fysieke ervaring van de wereld. Deze ervaringsgerichte basis geeft een overlappend met metonymie. Tot "koude voeten" hebben wanneer gebruikt in de betekenis moed te verliezen en niet door te gaan met iets wat een metafoor is indicatief voor intra-domein in kaart brengen en zo kon worden gezegd dat metonymically worden gebaseerd. Het is niet geheel metonymische echter, zoals in het voorbeeld onder verwijzing naar de witte huis.

De verbinding tussen metafoor en metonymie kan een ingewikkeld als ze kunnen communiceren op verschillende manieren zoals in de metonymie binnen de metafoor en de metafoor van de metonymie zijn. Kortom, er zijn vier fundamentele verschillen tussen metafoor en metonymie. Metafoor substituten en metonymie vennoten. De eerste kan worden genomen om condensatie en deze verplaatsing te geven. Metafoor en metonymie onderdrukken respectievelijk te combineren ideeën en de eerste is gebaseerd op gelijkheid, terwijl de tweede is gebaseerd op contiguïteit.

 • Verwijzend naar de voorzitter of de administratie als "het Witte Huis" is een voorbeeld van metonymie.

Terwijl de analogie en gelijkenis zijn beide vergelijkingen van twee schijnbaar ongerelateerde dingen, ze zijn niet hetzelfde. Een vergelijking is een stijlfiguur, terwijl een analogie is een soort argument; Een vergelijking is ook een soort metafoor, terwijl een analogie is dat niet. Algemeen analogie complexer dan een vergelijking. Een ander belangrijk verschil tussen de twee is dat de vergelijkingen in het Engels te gebruiken ofwel "als" of "als" hun vergelijking te maken.

Een vergelijking wordt gewoonlijk onderverdeeld in één van twee manieren. De stijlfiguur kan het woord "als" naar twee items te vergelijken. Een voorbeeld van het gebruik "als" is, "Haar haar straalde als de zon." Haar en de zon gewoonlijk niet beschouwd hetzelfde, maar de vergelijking beschrijft hen als schijnt in een soortgelijke wijze. Een voorbeeld van een vergelijking met "zoals" is, "Zijn tanden waren als witte wolken." In deze vergelijking, worden de tanden van de mens in vergelijking met de kleur van wolken.

Analogieën worden gebruikt om een ​​verbinding tussen twee objecten of ideeën naar het eerste object betere uitleg te maken. Bijvoorbeeld, een korte vorm van analogie, "koffie is cafeïne bier alcohol." Koffie en bier zijn beide dranken, en cafeïne en alcohol zijn de drugs die ze bevatten. In sommige gevallen kan het moeilijk zijn om de verbinding tussen de beide items te bepalen.

Een ander belangrijk verschil tussen analogie en vergelijking is dat een vergelijking is een soort metafoor. Een metafoor vergelijkt ene naar het andere door te stellen dat het eerste wat gelijk is aan het tweede. "Haar haar is de zon," is een metafoor, terwijl een vergelijking simpelweg stelt dat haar haar glanst als de zon.

Analogie en gelijkenis verschillen ook in dat analogie veel complexer dan een vergelijking kan worden. Een schrijver kan een heel verhaal ambacht als een analogie, terwijl een vergelijking is gewoon de taal van de auteur gebruikt bij het bewerken van een verhaal of een ander stuk van het schrijven. Een analogie kan moeilijker te herkennen dan een vergelijking, omdat zij niet de vereiste "zoals" en "als".

Analogie en gelijkenis verder verschillen die analogie kan worden gebruikt om iemand iets overtuigen. Een persoon kan vergelijken twee items bij het maken van een argument om zijn punt te bewijzen. In sommige gevallen kan de verbinding tussen de twee items zeer dun zijn, wat resulteert in een zwakke analogie. Bijvoorbeeld, kan iemand proberen te beweren dat het eten van ijs is hetzelfde als consumptiemelk, aangezien beide zuivelproducten. De analogie gaat voorbij aan het feit dat ijs is hoger in vet en bevat meer suiker dan melk.

 • "Haar haar straalde als de zon" is een voorbeeld van een gelijkenis.
 • "Haar tanden waren zo wit als wolken" is een voorbeeld van een gelijkenis.
 • "Koffie is cafeïne bier alcohol" is een voorbeeld van een analogie.
 • "Zijn liefde is als een rode roos," is een voorbeeld van een gelijkenis.

Een visuele metafoor een beeld in plaats van of in samenhang met elkaar om een ​​analogie tussen de beelden suggereren of een verklaring mee. In de westerse cultuur, zijn metaforen over het algemeen gezien als zijnde verbaal. In andere culturen waar de traditie mondeling dan wel schriftelijk, kunnen metaforen vooral visueel zijn en worden geïnterpreteerd op een andere manier. Zelfs in westerse cultuur wordt begint te worden begrepen dat metaforen kunnen worden uitgebreid van de verbale in het zichtbare gebied. Zowel verbale en visuele metaforen zijn een manier van het organiseren van kennis en inzicht en kan worden gebruikt om ideeën te uiten.

Een metafoor wordt meestal gedefinieerd als een stijlfiguur waarbij een woord of zin uiten van één soort idee wordt gebruikt in plaats van een ander om een ​​idee of een analogie uit te drukken. Bijvoorbeeld, "Liefde is een oceaan." Per definitie metafoor sluit visuele content door te verwijzen alleen naar woorden en zinnen. Het begrip metafoor kan echter worden gebruikt met visueel vlak. Zo kan bijvoorbeeld een visuele metafoor bestaat uit een klok ingesloten in het dollar teken visueel drukken de verbale metafoor "tijd is geld."

Niet-westerse orale culturen, zoals die van de indianen gebruikt non-verbale metaforen de hele tijd, zowel voor communicatie en voor instructie van de jongeren. Af en toe, westerse culturen gebruiken metaforen die visueel zijn in combinatie met verbale metaforen om complexe ideeën te begrijpen. De meeste mensen zijn bekend met de wetenschappelijke metafoor op school geleerd dat 'het atoom is een klein zonnestelsel "visueel door een foto van zijn kern uitgedrukt wordt gecirkeld door elektronen en protonen.

Een visuele metafoor kan van worden gezien als zijnde gestructureerd binnen een visuele ruimte. Het moet in het algemeen worden gemaakt van bekende symbolen items. Om doeltreffend zijn niet overdreven complex. Net als een verbale metafoor, het zal breken als er te veel analogieën om te verwerken in een keer. Toch moet er voldoende detail dat de metafoor is herkenbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Sommige leertheorieën stellen de hersenen omgezet verbale informatie in visuele beelden, die vervolgens worden gebruikt om de informatie te coderen en opslaan. Het visuele beeld fungeert in zekere zin als een zoeksysteem voor de opgeslagen verbale informatie. Het gebruik van tekst naar een visuele metafoor te ondersteunen wordt in toenemende mate gebruikt als leermiddel. Deze combinatie van visuele en verbale informatie is gebleken dat de waarde van de metafoor tegelijk de problemen leerstijlen, zoals visuele denkers verhogen.

 • Native Americans veelgebruikte non-verbale metaforen voor communicatie en voor instructie van de jongeren.
 • Een visuele metafoor bestaat uit een klok met een dollar-teken kan worden gebruikt om de verbale metafoor express "tijd is geld."

Analoge transmissie is de traditionele methode voor het verzenden en ontvangen van telecommunicatiesignalen. Deze signalen worden verzonden in de vorm van golven, waarmee de overdracht dupliceren het werd opgepikt aan de bron of ingang. Een analoge transmissie wordt via één enkel kanaal gestuurd. Radio, televisie en telefoon analoge uitzendingen kunnen worden omgezet in digitale signalen door het gebruik van bepaalde apparaten die de golf in digitale of binair formaat converteren.

Vóór de invoering van digitale ontvangers en apparaten werden alle radio, televisie en telefoon signalen die via analoge transmissie. In feite zijn de meeste digitale uitzendingen gewoon analoge golven omzetten in binair formaat om verhoogde kanaal capaciteit te bereiken. Bijvoorbeeld, veel van de draadloze telecommunicatie-industrie gebruikt dit concept omdat de overstap van analoge naar digitale apparaten. Aangezien de vraag naar dienstverlening verhoogd moest worden celtorens upgraden en schakel abonnees digitale telefoons om de sprong in het niveau van spraakverkeer tegemoet.

Een analoge transmissie dupliceert het geluid of beeld uit de originele bron. Met een stem transmissie, een analoog signaal vertegenwoordigt een geluidsgolf. De replica van de geluidsgolf door een draad elektriciteit gezonden en vervolgens weer omgezet in een geluidsgolf aan het ontvangende einde. Bij analoge kabeltelevisie uitzendingen, is een replica van het beeld die via de kabel en omgezet in de oorspronkelijke vorm.

Het belangrijkste verschil tussen analoge en digitale transmissie is dat digitale opereert onder het binaire systeem. Voice of beeldsignalen worden omgezet in cijfers voordat ze worden verzonden. Onder het binaire systeem een ​​reeks nullen en enen worden gebruikt om de signalen en verzenden. Analoog, daarentegen, maakt slechts een identieke versie van het origineel.

Een ander verschil tussen analoge en digitale uitzendingen is dat analoge signalen continu verzonden. Met andere woorden, de signalen altijd aanwezig over een specifiek bereik. Digitale signalen kunnen ofwel "aan" of "uit" naar hun binaire code. Analoge signalen kunnen ook variëren over een bepaalde tijd.

Er heeft de neiging om meer ruis of interferentie met een analoge transmissie. Dit is omdat het signaal golven neiging geluid versterken, waardoor statische of andere geluiden die kunnen worden opgenomen door tijdens de transmissie ook geamplificeerd. In tegenstelling, digitale uitzendingen meer geneigd zijn nauwkeurig en accuraat te zijn zodra ze worden ontvangen. Het percentage fouten die optreden tijdens transmissie ook de neiging hoger te zijn met het gebruik van analoge gebaseerde technologie.

 • Een cel toren, die werkt met analoge uitzendingen.
 • Alle radiosignalen gebruikt door analoge doorgifte te worden verzonden voorafgaand aan de massaproductie van digitale ontvangers.

De meeste video-aansluitingen in een home theater worden gemaakt met behulp van analoge aansluitingen. De drie types van korte-termijn analoge videoverbindingen zijn composiet, S-video en component. (Een toenemend aantal apparaten gebruik maken van de nieuwere digitale video interconnects.)

De types analoge videoverbinding (oplopend van slechtste tot beste) zijn als volgt:

 • Composite video: Zowel luminantie en chrominantie (de twee componenten een videosignaal) worden gecombineerd in een enkel signaal. De comb filter in het display scheidt deze twee componenten en stuurt ze naar de juiste interne circuit. (Comb filters doen een onvolmaakt werk van het scheiden van deze twee signalen en kan zichtbare artefacten achterlaten in uw foto.)

  Composiet video kabels zijn meestal geel gekleurd (de connector heeft meestal een gele ring rond het, of de rubberen boot rond de connector is geel).

 • S-video: In S-video, belichting en kleurtonen zijn gescheiden op twee gescheiden signaalwegen, zodat het signaal kan de comb filter in de tv omzeilen. Dit resulteert meestal in een veel duidelijker beeld dan composiet video, met meer gedefinieerde kleuren en afbeeldingen.

  S-video-aansluitingen kan een echte pijn aan line-up en sluit zijn. Eén set pinnen is iets verder uit elkaar dan de andere (de onderkant daarvan zijn verder uit elkaar). Zorg ervoor dat u de pinnen correct uit te lijnen wanneer u deze kabel aan te sluiten.

  Analoge video Aansluitingen: Composiet, S-Video, Component


  Lijn de pinnen correct wanneer u S-video-kabel aan te sluiten.

 • Component video: Component video scheidt het signaal zelfs verder dan S-video, het verstrekken van een pad voor luminantie informatie en twee aparte paden voor chrominantie informatie. Componentaansluitingen kan verder worden verbeterd in een breedband component videoverbinding, waarbij de hogere frequenties nodig voor HDTV om van de bron mogelijk maakt (bijvoorbeeld een HDTV tuner) het HDTV-monitor.

  Component video kabels zijn meestal kleurcode met rode, groene en blauwe connectors.

Zowel component en composiet kabels gebruiken standaard RCA-connectors en voorzien van een opvallende gelijkenis met de analoge audio interconnect (en de digitale coax interconnect). Composiet video kabels zijn eenlingen (je hoeft alleen maar één), en component video kabels reizen in kleine verpakkingen van drie, vaak bestempeld Y, Pr en Pb.

De meerderheid van televisiesignalen die in woningen nog analoog. Analoge tv-signalen te bereiken woningen door over-the-air tv-uitzending, door de traditionele kabel-tv-systemen, en via satelliet.

In Noord-Amerika, een analoog systeem bekend als NTSC is op zijn plaats voor decennia. (De standaard is meer dan 60 jaar oud, die in de jaren 1940 ontwikkeld!) In feite is niet gewijzigd of bijgewerkt sinds de komst van kleurentelevisie in 1960. Hoewel het NTSC systeem in staat is een verrassend goed beeld onder ideale omstandigheden, de analoge aard maakt het gevoelig voor verschillende soorten storingen en signaalverlies. Bijgevolg kan de foto ronduit verschrikkelijk tegen de tijd dat het wordt om uw televisie, dat is de reden waarom de tv-wereld langzaam draait digitaal.

Analoge televisie toont een maximum van 480 beeldlijnen (525 in totaal, maar je kunt ze niet allemaal zien, omdat sommige worden gebruikt voor dingen zoals ondertiteling), geeft 30 frames (60 velden) per seconde, en is een interlaced systeem.

Zoals de NTSC standaard gebruikelijk in Noord Amerika (en Japan), een aantal andere normen - zogenaamde PAL en SECAM - komen vaak in andere delen van de wereld. Tenzij je een speciale TV ontworpen voor het doel, kunt u niet afstemmen op PAL-uitzendingen met een NTSC TV of NTSC met een PAL TV. Dit is een reden waarom je niet videobanden kunt kopen in vele delen van de wereld en gebruik ze in de Verenigde Staten.

Televisie ondergaat een aantal ingrijpende veranderingen. Net als de meeste andere apparaten voordat het wordt de televisie begint om de sprong van de analoge naar de digitale wereld te maken. In tegenstelling tot veel van die apparaten, echter, TV is het maken van de sprong in een reeks van tergend langzame stappen.

In veel opzichten is het verschil tussen digitale en analoge is het verschil tussen beschrijft een scène en die een foto. Analoge techniek draait om het maken van kopieën van golfpatronen en ze vervolgens te herhalen als output. Digitale technologie is gebaseerd op het nemen golfsignalen en te vertalen in een digitaal formaat. Bij het afspelen van een digitaal signaal gebruikt haar geregistreerde gegevens naar de originele golf repliceren.

Om het werkelijke verschil tussen analoge en digitale begrijpen, is het belangrijk om een ​​beetje meer over de techniek weten. De eerste echte elektrische digitale signaal werd gebruikt in de telegraaf lijnen, maar de technologie heeft niet in de mainstream tot het midden van de 20e eeuw. Analoge signalen, daarentegen, zijn rond voor honderden jaren, maar de vroegste vormen zeer rudimentair of onmogelijk te reproduceren. Analoge ging mainstream in de late jaren 1800 met de uitvinding van de fonograaf en bewegend beeld.

Analoge signalen zijn kopieën van andere signalen. Deze kopieën zijn gemaakt door het meten van golven trillingen met een recorder. Die golven zijn vastgelegd in een aparte analoge golf zoals bosjes, zoals op een record, of elektrische pulsen, zoals die op een cassettebandje. Wanneer die golven worden afgespeeld, wordt de analoge golf overgebracht terug in visuele of auditieve golven.

Digitale signalen nemen diezelfde golven trillingen en omzetten in binaire code. De code bevat data die de vorm van de oorspronkelijke golf beschreven. Deze binaire code kan worden opgeslagen als elke andere computer gegevens. Wanneer de code wordt afgespeeld, wordt de binaire code gebruikt als een sjabloon voor een nieuwe golf te creëren.

In een ideale omgeving-een die geen ruis en onbeperkte opslagtypen-het signaal zullen beide bijna identiek aan elkaar en het oorspronkelijke signaal. Omgevingen zoals dit echt niet bestaan, dus degradaties in signaal tussen beide soorten zijn gemeenschappelijk. Een fundamenteel verschil tussen digitale en analoge is de wijze waarop de signalen nemen interferentie en ruis.

In een typische omgeving, het verschil tussen digitale en analoge opnames beter hoorbaar. Terwijl de analoge signalen zijn over het algemeen dichter bij het originele geluid, artefacten en achtergrondgeluiden worden vaak ook bedrukt. Dit veroorzaakt sist en springt bij het luisteren naar de weergave. Digitale signalen hebben een schoner geluid, maar vaak verliest een deel van de bijzonder hoge en lage signalen gemeenschappelijke in de mens gemaakte opnames. De optekeninrichting is vaak eenvoudig negeren deze signalen als een manier om ruimte te besparen op de opname.

De laatste grote verschil tussen digitale en analoge signaal is de inhoud van gegevens. Een analoog signaal is een dichte verzameling van beeld en geluid golven. Deze golven bevatten veel informatie, maar niets buiten de oorspronkelijke golven. Digitale signaal kan elk type gegevens dat mogelijk is om te comprimeren in de computer informatie te bevatten. Deze aanvullende informatie kan letterlijk iets van informatie over het signaal volledig onafhankelijke gegevens.

 • Telegrafist, die werd gebruikt om de eerste elektrische digitale signalen.
 • Analoge werd mainstream in de late jaren 1800 met de uitvinding van de fonograaf.
 • Oude analoge televisie doorgegeven golfpatronen.
 • Cassettebandjes zijn een voorbeeld van analoog.

Analogieën zijn een geschenk. Manna uit de hemel. Freebies. Voor de meeste studenten, analogieën zijn de plek om rack de punten big time. Het aantal analogieën op de computer-based GRE kan variëren, maar je bijna zeker ten minste zeven.

Het grote ding over analogieën is dat ze goed te doen. Sommige van de Begrijpend lezen passages zijn belachelijk hard. Sommige van de Sentence Completion vragen zijn zo lang je misschien geneigd om een ​​snooze te nemen in het midden van hen. Maar analogieën zijn geweldig. Je leest 12 woorden, een paar trucjes toe te passen, en je bent er outta.

Als je ziet een analogie vraag over de GRE test, neem dit zeer eenvoudig, twee-stap-benadering:

1. Gebruik beide woorden in een beschrijvende zin.

Maak een zin met de woorden. Vermijd iets vaags en nutteloos zoals "heeft." Bijvoorbeeld, zeg dan niet: "Een varken heeft een stal." Die zin je niets - je hebt geen idee wat de relatie tussen een varken en een stal is. Pretenderen dat een Bulgaarse uitwisselingsstudent naar je toe komt en zegt: "Neem me niet kwalijk, alstublieft. Wat is het verband tussen een varken en een stal?" Als u antwoordt dat een varken heeft een varkenskot, kan de Bulgaarse weg te gaan denken dat een stal is een krullende staart, een snuit, of een grote stank. Maar als u zegt: "Een varken leeft in een varkenskot," uw Bulgaarse maatje begrijpt nu de relatie. Een goede zin schetst een mentaal beeld: U kunt eigenlijk zien de scène in je geest.

2. Breng exact dezelfde zin om elk antwoord keuze.

Ga door elk van het antwoord keuzes met behulp van uw zin.

(A) Een tiener woont in puin.

Misschien heb je flash terug naar je tienerjaren en herinner het moeten waden door het afval (afval, puin) van uw slaapkamer naar de deur te krijgen, maar dit is de GRE. De test-makers gaan ervan uit dat jullie allemaal waren lieve kinderen die je ouders, gerespecteerd verkeerslichten gehoorzaamd, en niet steeds de middelvinger van je hand te gebruiken voor het wijzen of anderszins gesticuleren. By the way, puin is de verwoeste overblijfselen van een gebouw, zoals aangereden bakstenen en junk. Als je dit woord vergeten, denk aan Barney Rubble uit de Flintstones. Hij is kort, als een aangereden stapel.

(B) Een huisgenoot woont in de badkamer.

Het lijkt misschien alsof het soms, maar het is niet zo. Elk antwoord dat is grappig, geestig, of charmant is vrijwel zeker het verkeerde antwoord. (De GRE heeft noooooo gevoel voor humor; op rekenen.) Als u denkt dat een antwoord is grappig - of wanhopig proberen om grappig te zijn - u kunt er zeker van zijn dat het verkeerd is.

(C) Een vogel leeft in een nest.

Klinkt best goed, maar je moet gaan door alle antwoordmogelijkheden, voor het geval dat. Net zoals niet trouwen met de eerste persoon die je kussen, niet meteen kiezen voor het eerste antwoord dat ziet er goed uit. Misschien iets later langs komen dat je gelukkiger maakt.

(D) Een varken woont in een huis.

De val is dat een varken (de vraag) en varkens zijn vrijwel hetzelfde. Opgepast: Gewoon omdat woorden worden verbonden in betekenis, betekent niet dat het antwoord juist is. De relatie tussen de woorden wordt getest. Bijvoorbeeld kan de vraag worden over parfum en het juiste antwoord kan zweet sokken inhouden. Geen verbinding.

(E) een brandgans leeft in een schuur.

Als je niet weet wat een brandgans is, kunt u in de verleiding om E te kiezen, maar C is het juiste antwoord. Een brandgans is een wezen dat leeft in het water (niet in een schuur) en hecht zich vaak tot de bodems van schepen. U schraap de zeepokken uit het schip regelmatig om de romp van het schip schoon te maken. Juiste antwoord: C.

Alle elektronica kan worden onderverdeeld in twee brede categorieën: analoog en digitaal. Een van de meest voorkomende voorbeelden van het verschil tussen analoge en digitale apparaten een klok. Op de analoge klok, wordt de tijd weergegeven door handen die draaien rond een wijzerplaat en wijzen op een locatie op de wijzerplaat die de geschatte tijd vertegenwoordigt. Op een digitale klok, een numeriek display geeft de exacte tijd.

Het verschil tussen analoge en digitale elektronica


Analoog verwijst naar circuits waarin de hoeveelheden zoals spanning of stroom variëren op een continue snelheid. Wanneer u de wijzerplaat van een potentiometer te draaien, bijvoorbeeld, u de weerstand veranderen door een continu variërende tarief. De weerstand van de potentiometer kan elke waarde tussen de minimum en maximum van de pot zijn.

Als een spanningsdeler maken door een vaste weerstand in serie met een potentiometer, de spanning op het punt tussen de vaste weerstand en de potentiometer verhoogd of verlaagd soepel u de knop van de potentiometer.

In de digitale elektronica, worden hoeveelheden eerder dan geteld gemeten. Er is een belangrijk onderscheid tussen tellen en meten. Als je iets te tellen, een exacte resultaat krijg je. Als je iets te meten, een geschatte resultaat krijg je.

Overweeg een recept dat vraagt ​​om 2 kopjes bloem, 1 kopje melk en 2 eieren. Tot 2 kopjes bloem te krijgen, je wat bloem schep in een 1-cup maatbeker, giet de bloem in de kom, en dan nog een keer doen. Om een ​​beker melk te krijgen, je melk in een vloeistof maatbeker gieten tot de bovenkant van de melk lijn staat met de 1-kops lijn afgedrukt op de maatbeker en giet de melk in de mengkom. Om 2 eieren te krijgen, tel je uit 2 eieren, barst ze open, en voeg ze toe aan de mengkom.

De metingen voor de bloem en melk in dit recept zijn bij benadering. Een theelepel te veel of te weinig heeft geen invloed op de uitkomst. Maar de eieren worden nauwkeurig geteld: precies 2. Niet 3, niet 1, niet 11/2, maar 2. Je kunt niet een theelepel te veel of te weinig eitjes hebben. Er zullen precies 2 eieren, omdat je ze tellen.

Dus dat is nauwkeuriger - analoog of digitaal? In zekere zin, digitale schakelingen zijn nauwkeuriger, omdat ze te tellen met complete precisie. U kunt het aantal jelly beans precies te tellen in een pot, bijvoorbeeld.

Maar als je weegt de pot door het op een analoge schaal, kan uw lezing een beetje onnauwkeurig zijn omdat je de exacte positie van de naald niet altijd kunnen beoordelen. Stel dat de naald op de schaal ongeveer halverwege tussen £ 4 en £ 5. Heeft de pot weegt £ 4,5 of 4,6 £? Je kan niet met zekerheid zeggen, dus je genoegen nemen met ongeveer 4,5 pond.

Anderzijds worden digitale schakelingen inherent beperkt in hun nauwkeurigheid omdat ze moeten tellen vaste eenheden. De meeste digitale thermometers, bijvoorbeeld, slechts één cijfer rechts van de decimale punt. Zo kunnen ze een temperatuur van 98.6 of 98.7 vermeld, maar kan niet aangeven 98,65.

Hier zijn een paar andere gedachten om na te denken over de verschillen tussen digitale en analoge systemen:

 • Zeggen dat een systeem digitaal is niet hetzelfde als zeggen dat het binaire. Binaire een bepaald type digitaal systeem waarbij de telling wordt allemaal gedaan met het binaire stelsel. Bijna alle digitale systemen zijn ook binaire systemen, maar de twee woorden zijn niet uitwisselbaar.
 • Veel systemen zijn een combinatie van binaire en analoge systemen. In een systeem dat binaire en analoge waarden combineert, is speciale schakelingen vereist voor de conversie van analoog naar digitaal, of vice versa. Een ingangsspanning (analoog) kunnen worden omgezet in een reeks van pulsen, één per volt; dan de pulsen worden geteld om de spanning te bepalen.

De Miller Analogieën Test (MAT) is alles over het woord analogieën. Inzicht in de definitie van een woord is vaak cruciaal voor succes op de mat, zodat het onthouden voorkomende voorvoegsels kan enorm helpen.

Het kennen van je roots, voorvoegsels en achtervoegsels is geen wondermiddel, omdat de Engels taal graag haar eigen regels nu en dan te breken, maar het kan u helpen door middel van een aantal moeilijke vragen als je gewoon niet kan herinneren woordenboek definitie van het woord. Hier zult u zich richten op het leren van gemeenschappelijke voorvoegsels.

Een prefix letters aan de voorzijde van een woord dat de definitie veranderen. Sommige voorvoegsels zijn zo gewoon en bekende dat ze eigenlijk woorden in hun eigen recht zijn geworden. Zo kan het voorvoegsel ultra, wat betekent "voorbij", worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord (ze is ultra-cool) .Het woord prefix zelf heeft een voorvoegsel, pre-, wat betekent "komt voor."

Een voorbeeld van een prefix in actie wordt gevonden in het woord ontstekingsremmende. Het voorvoegsel anti- betekent vaak "tegen", en het woord anti-inflammatoire middelen 'tegen ontstekingen. "

Net als woord wortels, hoeft voorvoegsels niet altijd een woord bedoel wat hun definities hieronder aan te geven, maar ze zijn beter dan niets als je niet de betekenis van een woord kennen.

Het volgende is een lijst van veel voorkomende voorvoegsels.

 • ANTE -: Voordat; antichambre: wachtkamer
 • ANTI -: tegen; antivries: voorkomt dat er water uit het vriespunt
 • BE -: Bezet met; beneveld: verbijsterd
 • BI -: twee; tweevoetige: loopt op twee benen
 • CIRCUM -: Rond; omzeilen: ontwijken door rond te gaan
 • CONTRA -: Tegenover; contradictie: een verklaring ontkennen
 • DE -: omlaag; vertragen: te vertragen
 • DI -: twee; divergeren: vertakt in twee of meer manieren
 • DIS -: Aparte; stop: stop
 • EPI -: Op; grafschrift: inscriptie op een grafsteen
 • EX -: Voormalig; ex-vrouw: een voormalige, levende vrouw
 • EXTRA -: Buiten; vreemde: niet nodig
 • HYPER -: Meer dan; hyperventileren: ademen sneller dan normaal
 • HYPO -: Laag; onderkoeling: wanneer de lichaamstemperatuur daalt onder normale
 • Ik ben niet; onmogelijke: onhaalbaar
 • IN -: Into; opsluiten: in de gevangenis gezet
 • INTER -: Tussen; kruising: waar twee wegen ontmoeten
 • INTRA -: Binnen; binnenwelfvlakken: de binnenkant van een boog
 • META -: Beyond; metafysica: abstracte filosofie
 • MIS -: Wrong; geïnformeerd: geloven onjuiste informatie
 • MONO -: een; monoliet: één onafhankelijke rots
 • MULTI -: Vele; multifunctioneel: het hebben van vele toepassingen
 • NON -: niet; nonissue: niet relevant
 • PARA -: Naast; paragon: een voorbeeld van uitmuntendheid
 • PER -: Door middel van; alomtegenwoordig: het bereiken van het ganse
 • POLY -: Vele; leugendetector: methode van leugendetectie meten van verschillende lichamelijke reacties
 • POST -: Na; postlude: nummer gespeeld na de main event
 • PRE -: Voordat; prelude: lied speelden voor het main event
 • PRO -: Voor; pro-gelijkheid: in het voordeel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • RE -: Nogmaals; heractiveren opnieuw beginnen
 • SEMI - Half; halve cirkel: een halve cirkel
 • SUB -: Under; metro: treinen onder de grond
 • SUPER -: Boven; toezicht: waakt over
 • TELE -: Van een afstand; telefoon: apparaat dat gebruikt wordt op grote afstand te praten
 • TRANS -: Across; vertalen: het ontcijferen van een andere taal
 • ULTRA -: Beyond; echografie: geluidsgolf met een frequentie hoger dan de mens kan horen
 • VN -: niet; oneerlijk: niet alleen
 • UNI -: een; eenwieler: voertuig met één wiel
 • MET -: tegen; zonder: ontbreekt

Welkom in de derde set van MAT (Miller Analogieën Test) oefenvragen. Deze vragen zijn gemodelleerd op echte MAT vragen om u te helpen wennen aan de stijl van de echte test te krijgen. Als je de test te nemen, moet u vragen die u op geraden en beoordeling vragen ze zorgvuldig te omcirkelen. Geef je mening over je fouten ook.

Als u wist dat alle termen in de MAT vraag en nog steeds gemist, kan uw analogie-solving techniek te laten werken nodig. Als je niet weet dat een of meer van de voorwaarden, neem de tijd om te kijken hun definities.

Klik hier om de antwoorden op deze oefenvragen als een printbare pdf te bekijken.

 1. AFDELING: _____________ :: KRANT: BIJBEL

  • (A) nieuws
  • (B) boek
  • (C) stuk
  • (D) religie
 2. Volksstemming: Kiescollege :: DEMOCRATIE: _____________

  • (A) republiek
  • (B) dictatuur
  • (C) het communisme
  • (D) socialisme
 3. BIZAR: BAZAAR :: STRANGE: _____________

  • (A) raar
  • (B) spuit
  • (C) grange
  • (D) markt
 4. FAUCET: _____________ :: VERSTERKER: VOLUME

  • (A) kanaal
  • (B) knop
  • (C) stroom
  • (D) gitaar
 5. EAGLE: SCOUT :: _____________: EAGLE

  • (A) gouden
  • (B) zilver
  • (C) cub
  • (D) meisje
 6. Bryology: BOTANY :: _____________: Sociologie

  • (A) oology
  • (B) positivisme
  • (C) zoölogie
  • (D) nefrologie
 7. _____________: BILE :: BLAAS: URINE

  • (A) uitscheidingsmechanisme
  • (B) Lever
  • (C) galblaas
  • (D) Milt
 8. HOND: tekkel :: _____________: Burmilla

  • (A) stad
  • (B) honden
  • (C) klaver
  • (D) cat
 9. Ergernis: PIQUE :: belasteren: _____________

  • (A) vertedering
  • (B) laster
  • (C) schroom
  • (D) consternatie
 10. ARCHITECTUUR: MUSIC :: BLUEPRINT: _____________

  • (A) score
  • (B) van plan
  • (C) melodie
  • (D) arpeggio
 11. _____________: WASP :: BUBALINE: BUFFALO

  • (A) Bee
  • (B) Bison
  • (C) Vespine
  • (D) Varkens
 12. BASE: APEX :: STICHTING: _____________

  • (A) annex
  • (B) torenspits
  • (C) het goede doel
  • (D) ondersteuning
 13. CUBE: hexahedron :: √36: _____________

  • (A) 3
  • (B) 12
  • (C) 24
  • (D) 6
 14. _____________: CUT :: FALL: SCAR

  • (Een Reis
  • (B) Saldo
  • (C) Heal
  • (D) Sluit
 15. VOGEL: REPTIEL :: CHICK: _____________

  • (A) larve
  • (B) schildpad
  • (C) hatchling
  • (D) amfibie
 16. SEDIMENTAIRE: LIMESTONE :: Metamorfe:

  • (A) polymorfisme
  • (B) marmer
  • (C) igneous
  • (D) obsidiaan
 17. HAT: SCHOEN :: Kufi: _____________

  • (A) sok
  • (B) veters
  • (C) kanga
  • (D) brogue
 18. HIT: PITCH :: SINGLE: _____________

  • (A) verzwaringslichaam
  • (B) zwart
  • (C) dubbel
  • (D) trouwde
 19. KARDINAAL: SENATOR :: _____________: PARLEMENT

  • (A) congreslid
  • (B) kerk
  • (C) oproeping
  • (D) paus
 20. KONINKRIJK: Phylum :: _____________: BESTELLEN

  • (Een leven
  • (B) klasse
  • (C) chaos
  • (D) koning
 21. _____________: TROTS :: FOUT: SCHANDE

  • (A) Sloth
  • (B) Schuld
  • (C) Geluk
  • (D) Accomplishment
 22. SCHACHT: PEN :: _____________: HORLOGE

  • (A) zonnewijzer
  • (B) in acht te nemen
  • (C) inkt
  • (D) abacus
 23. INFINITE: LINE :: EINDIGE: _____________

  • (A) volume
  • (B) punt
  • (C) lijnstuk
  • (D) ray
 24. BEEHIVE: _____________ :: MOHAWK: BUN

  • (A) Indian
  • (B) afro
  • (C) brood
  • (D) honing
 25. BEBOP: JITTERBUG :: MUSIC: _____________

  • (A) insect
  • (B) virus
  • (C) lied
  • (D) dance

De MAT (Miller Analogieën Test) is een strenge test, volledig samengesteld van analogieën, voor graduate school opnames. Het beantwoorden van MAT praktijk vragen als deze zal u helpen wennen aan de manier waarop de MAT stelt vragen geworden. Op deze tweede praktijk te testen (in een reeks van vier), vergeet niet om een ​​goede techniek te gebruiken in heel als je het te nemen:

Het is een goed idee om cirkel vragen je raadt op - immers, als je ze goed te krijgen, het kan gewoon geluk zijn. Beoordeling vragen je raadt aan zo zorgvuldig u vragen bekijk je het mis hebt. Na het nemen van de test, bekijk je fouten en gissingen zo goed als je kunt je zo veel mogelijk te leren van de ervaring. Veel geluk!

Als u wilt de ervaring realistischer te maken, kies dan niet alleen kijken door de test. In plaats daarvan, neem het allemaal in een keer, getimede strikt, in een ruimte waar u niet zal worden onderbroken gedurende ongeveer 12-1 / 2 minuten.

Klik hier om de antwoorden op deze oefenvragen als een printbare pdf te bekijken.

 1. Verontwaardiging: _____________ :: consternatie: schroom

  • (A) umbrage
  • (B) jubelstemming
  • (C) indigo
  • (D) diepdruk
 2. BLOEDSOMLOOP: AORTA :: ENDOCRIENE: _____________

  • (A) jugulaire
  • (B) de hersenen
  • (C) schildklier
  • (D) stuitbeen
 3. ZIE: VERBINDING :: _____________: KEEL

  • (A) pleidooi
  • (B) boot
  • (C) eye
  • (D) te drukken
 4. _____________: BASSOON :: TRUMPET: TUBA

  • (A) Reed
  • (B) Piccolo
  • (C) Symphony
  • (D) Bocal
 5. FEEDBACK: KATALYSATOR :: GELACH: _____________

  • (A) begrafenis
  • (B) grap
  • (C) enzym
  • (D) katalyseren
 6. SEDENARY: _____________ :: VIGENARY: 20

  • (A) 6
  • (B) 7
  • (C) 16
  • (D) 32
 7. ATE: WON :: (3 * 2 + 2): _____________

  • (A) (3 * 2 + 2-7)
  • (B) (0/1)
  • (C) (√10)
  • (D) (2 1)
 8. Ruime: BANTAM :: geruststellen: _____________

  • (A) dishearten
  • (B) bevestigen
  • (C) rustig
  • (D) grillige
 9. Genetica: SPECTROSCOPIE :: BIOLOGIE: _____________

  • (A) antropologie
  • (B) anatomie
  • (C) spectroscoop
  • (D) chemie
 10. TITAN: _____________ :: Ganymedes: JUPITER

  • (A) Zeus
  • (B) Neptunus
  • (C) Saturnus
  • (D) Hyperion
 11. _____________: BURGEMEESTER :: ADMIRAL: ENSIGN

  • (A) Algemeen
  • (B) Senator
  • (C) Captain
  • (D) Selectman
 12. SJAAL: Jachtluipaard :: _____________: PITA

  • (A) kleding
  • (B) brood
  • (C) margarita
  • (D) mall
 13. KAHLO: _____________ :: DALI: SPANJE

  • (A) Mexico
  • (B) India
  • (C) Rusland
  • (D) Colombia
 14. (3,5): 8 :: _____________: 18

  • (A) (6,12)
  • (B) (3,15)
  • (C) (14,4)
  • (D) (7,11)
 15. JUPITER: _____________ :: SATURN: OPS

  • (A) Mars
  • (B) van de Aarde
  • (C) Juno
  • (D) Zeus
 16. _____________: VERSCHIL :: DIVIDEND: QUOTIENT

  • (A) Deler
  • (B) minuend
  • (C) aftrekker
  • (D) Addend
 17. LICHAAM: skelet :: voertuig: _____________

  • (A) montuur
  • (B) wielen
  • (C) cabin
  • (D) motor
 18. PEDESTRIAN: RUITER :: VOET: _____________

  • (Een boot
  • (B) paard
  • (C) boot
  • (D) orthopedisch
 19. ALGEMEEN: PRIVATE :: KARDINAAL: _____________

  • (Een vogel
  • (B) rood
  • (C) specifieke
  • (D) bisschop
 20. SCHOOL: MILITAIRE :: OPGEVEN: _____________

  • (A) werven
  • (B) afgestudeerde
  • (C) deserteur
  • (D) rang
 21. KG: _____________ :: MASS: ELEKTRISCHE STROOM

  • (A) candela
  • (B) spanning
  • (C) elektriciteit
  • (D) ampere
 22. Preformationisme: BIOLOGIE :: _____________: fysica

  • (A) emissietheorie
  • (B) spontane generatie
  • (C) phlogistontheorie
  • (D) telegonie
 23. TACHYMETER: _____________ :: THERMOMETER: TEMPERATUUR

  • (A) (temperatuur, tijd)
  • (B) (snelheid, afstand)
  • (C) (tijd, afstand)
  • (D) (snelheid, tijd)
 24. CRASH: CLASH :: _____________: CROWN

  • (A) CORONATE
  • (B) clown
  • (C) conflict
  • (D) tiara
 25. Noisome: _____________ :: STINKY: NOSY

  • (A) knappe
  • (B) snoopy
  • (C) luidruchtige
  • (D) lelijke

Word wortels geven aanwijzingen aan de definitie van een woord; Weten woord wortels kan je enorm helpen op de mat (Miller Analogieën Test). Het woord wortel is een basiseenheid van een woord dat het belangrijkste deel van zijn zin bevat. Bijvoorbeeld, de wortel circum betekent "rond" en is de wortel van woorden zoals omtrek en te omzeilen, die beide te maken hebben met het gaan rond iets.

Bij het bestuderen van woord wortels, kan het nuttig zijn om samen een geheugen apparaat dat zal helpen herinneren de betekenis van de wortel. Probeer de volgende methode:

 1. Noteer het woord wortel en de definitie op een stuk papier.

  De handeling van het schrijven helpt je te herinneren.

 2. Onder het woord wortel, schrijf een woord dat die wortel gebruikt.

  Bijvoorbeeld, voor de wortel JECT u misschien het woord INJECT schrijven.

 3. Maak een creatieve zin met behulp van het woord met de wortel.

  De meest memorabele zinnen zijn degenen die je iets voor te stellen en reageren emotioneel. Bijvoorbeeld: "Ik dronk zo veel koffie tijdens de studie die ik voelde me alsof ik had gekregen een cafeïne injectie."

Aangezien er zijn uitzonderingen op elke regel in het Engels, kunt u niet 100% zeker een woord betekent wat de wortel normaal zou aangeven. Echter, wortels werken vaak genoeg om u te helpen als je anders niet weet wat een woord zou kunnen betekenen.

De volgende lijst is een verzameling van gemeenschappelijke Engels woord wortels.

 • ACT: Do; aandrijving: in actie
 • ALTER: Overige; afwisselend: verandering op zijn beurt
 • AM: Liefde; amative: liefdevolle
 • ANIM: Mind, geest; animisme: het geloof in de ziel
 • J: Jaar; jaarlijks: jaarlijks
 • ARCH: Heerser; aartsengel: belangrijkste angel
 • AUTO: Zelf; handtekening: een ondertekende naam
 • BELL: Oorlog; oorlogvoerende: iemand die een conflict begon
 • BEN: Goed; weldaad: een goede daad
 • CAD: Fall; kadaver: een overleden menselijk lichaam
 • CAPIT: Hoofd; hoofdstad: de primaire gebouw gebruikt door de overheid
 • CEED: Go; overschrijdt: voorbij verwachtingen
 • CHRONO: Tijd; chronograaf: stopwatch
 • CIS: Snijd; incisie: een cut
 • CLAIM: Shout; uitroepen: shout out
 • CRED: Geloof; geloof: een geloof
 • CUR: Run; curator: iemand die een museum loopt
 • DEM: Mensen; demagoog: een kijksport luidspreker
 • DIC: Om te zeggen; dictator: onbetwistbare leider
 • DOC: Leer; document: een schriftelijke verklaring
 • DUC: Lead; dirigent: bestuurder van een trein
 • EU: Goed; eupepsia: spijsvertering die goed werkt
 • FAC: Om ervoor; Factotum: iemand die verschillende werken doet
 • FER: Carry; veerboot: schip dat mensen draagt ​​over water
 • FIN: End; finale: einde van een show
 • Te reflecteren: Bend; weerspiegelen: te spiegelen
 • FORT: Geluk; standvastigheid: het vermogen om ontberingen te weerstaan
 • FRAG: Break; fragiele: breekt met gemak
 • GEN: Race; genocide: het doden van een specifiek volk
 • GRESS: Step; vooruitgang: we gaan vooruit
 • JECT: Gooi; injecteren: in te zetten
 • LEG: Kies; leesbaar: kunnen worden gelezen
 • LOG: Speech; naschrift: geschreven aan het eind van een boek
 • LUM: Licht; luminescentie: dat licht geeft
 • MAG: Groot; magnum: een groot pistool
 • MAL: Bad; kwaadaardigheid: een slechte daad
 • MIT: Stuur; zenden: om van de ene naar een andere
 • MORPH: Vorm; metamorfe: gesteente dat veranderde vormen heeft
 • MUT: Wijzig; muteren: om formulieren te wijzigen
 • NAT: Born; natal: met betrekking tot iemands geboorte
 • NOM: Naam; nomineren: om een ​​naam te geven voor een verkiezing
 • November: nieuw; novice: iemand die nieuw voor een vaardigheid
 • OMNI: Alle; omnivoor: eet planten en dieren
 • PATH: Feel; empathisch: inzicht in andermans gevoelens
 • PED: Voet; pedicure: de verfraaiing van de voeten
 • PHIL: Liefde; Philander: flirt
 • PORT: Carry; portier: iemand die bagage draagt
 • RID: Lach; belachelijk: om iemand te verschijnen lachwekkend
 • SCI: Know; bewustzijn is: bewust
 • Scrib: Schrijf; inschrijven: om te schrijven
 • SENS: Feel; sensatie: een psychologisch gevoel
 • SOL: Draai; ontbinden: splitsen in kleinere delen
 • SPEC: Kijk; bril: brillen
 • TAIN: Houd; onthouden: om te voorkomen dat het doen
 • TRACT: trek; aantrekkelijkheid: het gevoel getrokken om iets
 • VEN: Kom; conventie: een bijeenkomst waar mensen komen om te ontmoeten
 • VER: Waarheid; waarheidsgetrouwheid: waarachtigheid
 • VIS: Zie; vizier: een deel van de hoed dat licht buiten houdt van ogen
 • VIV: Leven; bezielen: brengen leven in
 • VOC: Call; barricade ': te schreeuwen
 • VOL: Wish; wil: een daad van vrije keuze

De Miller Analogieën Test (MAT) is een gestandaardiseerde test die gewoonlijk worden gebruikt voor het graduate school opnames. De test bestaat volledig uit analogieën. De praktijk vragen hier vermeld, zijn vergelijkbaar met degene die je tegenkomt op de echte MAT-test, en zo zal het u helpen wennen aan de manier waarop de MAT stelt vragen.

Als je de test af te leggen, is het een goed idee om cirkel vragen je raadt op - immers, als je ze goed te krijgen, kan het gewoon geluk zijn. Beoordeling vragen je raadt aan zo zorgvuldig u vragen bekijk je het mis hebt. Na het nemen van de test, bekijk je fouten en gissingen zo goed als je kunt je zo veel mogelijk te leren van de ervaring. Veel geluk!

Klik hier om de antwoorden op deze oefenvragen als een printbare pdf te bekijken.

 1. COMPUTER: SINGER :: _____________: SING

  • (A) compute
  • (B) lied
  • (C) printer
  • (D) muzikant
 2. AIR: _____________ :: hormonen endocriene systeem

  • (A) oesophagus
  • (B) de luchtpijp
  • (C) zuurstof
  • (D) klieren
 3. FOUT: _____________ :: SPORT: SOCIALE

  • (Een feestje
  • (B) spel
  • (C) stigma
  • (D) scheidsrechter
 4. (6, 8): 10 :: (7, 24): _____________

  • (A) 2
  • (B) 17
  • (C) 13
  • (D) 25
 5. KRANT: _____________ :: NIEUWS: SYNONIEMEN

  • (A) headline
  • (B) auteur
  • (C) thesaurus
  • (D) woorden
 6. CLEAN: _____________ :: HAPPY: JUBILANT

  • (A) mousserende
  • (B) dirty
  • (C) sad
  • (D) emotie
 7. MATHIEU: ROUSSEAU :: ALBERTO: _____________

  • (A) Smith
  • (B) Mikhail
  • (C) Peter
  • (D) Martinez
 8. TIMMERMAN: musicus :: GRADENBOOG: _____________

  • (A) gereedschap
  • (B) metronoom
  • (C) hout
  • (D) album
 9. DALEN: HIT :: VLIEGT: _____________

  • (A) hooi
  • (B) swat
  • (C) honkbal
  • (D) hangende
 10. RAAD: BESTUUR :: _____________: TRAPPEN

  • (A) vliegtuig
  • (B) film
  • (C) vlucht
  • (D) screening
 11. _____________: TRACE :: KLEI: Sculpt

  • (A) Stencils
  • (B) Krijtjes
  • (C) Verf
  • (D) Standbeeld
 12. GEWEER: CARTRIDGE :: SLINGER: _____________

  • (A) bullet
  • (B) steen
  • (C) cast
  • (D) wapen
 13. Aanstellerij: ANATHEMA :: OPRECHTHEID: _____________

  • (A) astma
  • (B) geschiedt
  • (C) echte
  • (D) schat
 14. MOOIE: MOOI :: UGLY: _____________

  • (A) gorgeous
  • (B) de gemiddelde
  • (C) eendje
  • (D) afzichtelijke
 15. GEEL: GREEN :: _____________: CALLOW

  • (A) rood
  • (B) blauw
  • (C) chicken
  • (D) broccoli
 16. VRIJWILLIGERS: belofte :: Soup Kitchen: _____________

  • (A) broederschap
  • (B) trouw
  • (C) kerk
  • (D) chef
 17. Egoïstisch: narcistische :: WELWILLENDHEID: _____________

  • (A) altruïsme
  • (B) egoïstisch
  • (C) kwaadwilligheid
  • (D) sarcastische
 18. (-4, -7): (7, -4) :: (-6, 8): _____________

  • (A) (6, 8)
  • (B) (- 8, -6)
  • (C) (- 6, 8)
  • (D) (- 8, 6)
 19. _____________: RESIDENCY :: RECHTER: ARTS

  • (A) Intern
  • (B) Keurmeester
  • (C) Stewardship
  • (D) Stage
 20. _____________: PERCUSSION :: EUPHONIUM: TIMPANI

  • (A) Saxofoon
  • (B) Messing
  • (C) Staal
  • (D) Driehoek
 21. LEDERHOSEN: KIMONO :: DUITS: _____________

  • (A) Chinees
  • (B) Mexicaanse
  • (C) Japanese
  • (D) Russisch
 22. TRUNK: BOOT :: HUMOR: _____________

  • (A) humor
  • (B) olifant
  • (C) voet
  • (D) comedy
 23. HOND: _____________ :: Haunch: LEG

  • (Een kat
  • (B) poot
  • (C) schoft
  • (D) honden
 24. _____________: Sycophant :: clandestiene: onoprecht

  • (A) Barber
  • (B) Grocer
  • (C) secretaris
  • (D) Spy
 25. DETAILING: Netheid :: ONDERHOUD: _____________

  • (A) onreinheden
  • (B) functionaliteit
  • (C) informatie
  • (D) glans

De Miller Analogieën Test (MAT) is alles over het woord analogieën. Inzicht in de definitie van een woord is vaak cruciaal voor succes op de mat. Woord wortels, voorvoegsels en achtervoegsels kunnen allemaal zwemvesten als de stoere woordenschat in een analogie geeft je het gevoel alsof je ploeteren.

Het kennen van je roots, voorvoegsels en achtervoegsels is geen wondermiddel, omdat de Engels taal graag haar eigen regels nu en dan te breken, maar het kan u helpen door middel van een aantal moeilijke vragen als je gewoon niet kan herinneren woordenboek definitie van het woord. Hier zult u zich richten op het leren van gemeenschappelijke achtervoegsels.

Het tegenovergestelde van een prefix is ​​een suffix, die brieven aan het einde van een woord dat de definitie veranderen. Bijvoorbeeld, het achtervoegsel ology betekent "het onderzoek. 'Het woord biologie betekent" studie van het leven.'

Net als woord wortels en voorvoegsels, achtervoegsels hoeft niet automatisch te maken van een woord bedoel wat hun definities normaal aan te geven. Maar dat betekent niet dat je moet niet proberen om ze te gebruiken om te helpen erachter te komen woorden, vooral als je niet anders kan de woorden te definiëren.

De volgende lijst krijgt u op snelheid op veel voorkomende achtervoegsels.

 • -In Staat: Omdat doenbaar; oplosbaar: kunnen worden opgelost
 • -ACY: Staat; normaliteit: toestand van het zijn normale
 • -AL: Gerelateerd aan; musical: met betrekking tot muziek
 • Ant: Voert een actie; reactant: een deel van een chemische reactie
 • -ARY: In verband met; tegenstander: vijand
 • -ATE: Maak; decimeren: vernietig
 • -DOM: Staat van zijn, lijfeigenschap: de staat van een lijfeigene
 • -NL: Word; scherpen: word scherpe
 • -ENCE: Kwaliteit van: prevalentie: het zijn overwegend
 • -ER: Iemand die; schilder: één die schildert
 • Esque: Gelijk aan; statige: als een standbeeld
 • -FUL: Vol; wraakzuchtige: vol wraak
 • -hood: Een staat van zijn, volwassenheid: Voorlopig een volwassene
 • -IAN: Gerelateerd aan; magiër: iemand die magische trucjes uithaalt
 • -IC: Met betrekking tot; ritmische: in verband met ritmes
 • -IFY: Maak; verfraaien: om mooi te maken
 • Percentiel: Gerelateerd aan; zinloos: zinloos
 • Ish: Vergelijkbare; jongensachtige: als een jongen
 • -isme: System; socialisme: het kapitaal in handen van de overheid
 • -ist: Iemand die gebruik maakt; machinist: iemand die werkt met machines
 • -IVE: Het hebben van de kwaliteit van; spraakzaam: veel praten
 • -IZE: Formulieren werkwoorden; harmoniseren: om mee te spelen in harmonie met
 • -Minder: Gebrek; werkloze: zonder baan
 • -ly: Maakt bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden van zelfstandige naamwoorden; beestachtige: als een beest
 • -MENT: Maakt naamwoorden van werkwoorden; straf: boete
 • Ness: Maakt naamwoorden van bijvoeglijke naamwoorden; bedachtzaamheid: het zijn nadenkende
 • -OR: Iemand die; verzamelaar: wie verzamelt
 • -ose: Overvloedig in; religiöse: zeer religieus
 • -OUS: Gerelateerd aan; giftig: vol gif
 • -schap: Relatie gehouden; vriendschap: relatie tussen vrienden
 • -TION: Resultaat van een werkwoord; vertaling: resultaat van wordt vertaald
 • -TUDE: Maakt naamwoorden van bijvoeglijke naamwoorden; dankbaarheid: dankbaarheid
 • -TY: Kwaliteit van; schaarste: het zijn
 • Y: Kwaliteit van; glanzende: iets dat schijnt

Om goed te doen op de mat, je moet gemeenschappelijke muzikale termen en hun betekenis kennen. Deze lijst zal houden u in harmonie met de muzikale termen die u moet weten om te slagen op het Miller Analogieën Test.

 • A cappella: stijl van zingen zonder instrumenten bij de voice (s)
 • Accelerando: Geleidelijk versnellen
 • Accent: label dat op een briefje aan betekenis te geven
 • Adagio: Lage snelheid voor een liedje
 • Allegretto: Matig hoge snelheid voor een lied
 • Allegro: Hoge snelheid voor een liedje
 • Altissimo: Zeer hoge reeks noten
 • Alto: Laagste Boya € ™ s / womanâ € ™ s stembereik
 • Andante: Ontspannen snelheid voor een lied, zoals wandelen
 • Appoggiatura: Grace merkt op dat sommige van de volgende NoteA € ™ s duur nemen
 • Arpeggio: noten van een akkoord individueel gespeeld
 • Een tempo: Geeft een terugkeer naar de oorspronkelijke snelheid van een lied
 • Bass: Laagste mannelijke vocale bereik (of) tonen van lage frequentie. Tegenovergestelde van treble
 • Beat: Vervolg ritme van een lied
 • Bend: Sliding een briefje omhoog of omlaag een beetje in de jazz
 • Messing: instrumenten als trompetten, tuba's en trombones
 • Bridge: Sectie van een lied dat afwijkt van het refrein of couplet
 • Cadenza: Solo sectie van een lied
 • Canon: Muzikale thema dat wordt herhaald en gelaagd
 • Carol: Een feestelijke, meestal religieus lied
 • Chord: Groep tegelijk gespeelde noten
 • Clef: Symbool op het personeel om notitie te definiëren (bijvoorbeeld G-sleutel, bassleutel)
 • Coda: laatste deel van een lied
 • Coloratura: Versiering van een zangpartij
 • Alt: Laagste vrouwelijke vocale bereik
 • Countertenor: Hoogste mannelijke vocale bereik
 • Crescendo: Geleidelijk verhogen van het volume
 • Decelerando: Geleidelijk vertragen
 • Decrescendo: Geleidelijk aan het verminderen van het volume
 • Dirge: Een lied uiten verdriet; vaak gehoord bij begrafenissen
 • Dynamiek: Indicaties van volume in een lied
 • Encore: Nog een nummer gespeeld op het einde van een concert op verzoek
 • Falsetto: Vocal bereik boven de normale, vooral bij mannen
 • Fermate: Markering om aan te geven met een briefje langer dan normaal
 • Fijn: Het einde
 • Flat: markering die aangeeft dat een noot moet worden verlaagd met één toon
 • Forte: Luid
 • Fortissimo: Zeer luide
 • Harmony: Het gebruik van meerdere noten tegelijk om akkoorden te creëren
 • Hymn: Song prees een godheid
 • Intro: Begin van een lied
 • Toets: Eén van de 12 noten die een song kan worden gebaseerd op
 • Largo: Langzaam
 • Legato: Soepel, verbonden
 • Marcato: Elke noot geaccentueerd
 • Maatregel: Short-eenheid van een lied bestaat uit een cyclus van beats
 • Medley: Song samengesteld uit delen van andere liederen
 • Melisma: Het veranderen van de nota tijdens één lettergreep
 • Meter: De ritmische beat van een nummer
 • Metronoom: Tijdwaarneming apparaat dat regelmatige beats produceert
 • Mezzo-forte: Matig luide
 • Mezzo-piano: Matig zacht
 • Motief: Een korte muzikale idee dat zich herhaalt in liedjes
 • Natuurlijk: Markering die annuleert een bestaande scherpe of flat
 • Octave: De acht noten bestaat uit een schaal
 • Oratorium: Grote muzikale compositie, zoals een opera
 • Percussie: Instrumenten die worden getroffen, zoals drums of bellen
 • Pianissimo: Zeer zacht
 • Piano: Soft
 • Pitch: Het bestellen van muzikale tonen op basis van frequentie
 • Poco: Een beetje
 • Prelude: Musical introductie
 • Presto: Snel
 • Rest: Een periode van stilte in een lied
 • RITARD-: Onthaasten
 • Rondo: Een vorm van een lied waar het thema wordt afgewisseld tussen andere rubrieken
 • Rubato: Flexibele snelheid, niet als een metronoom
 • Schaal: een opeenvolging van noten alle oplopende of aflopende
 • Halve toon: Half-stap. De kleinste interval tussen noten
 • Sforzando: Plotseling luid en geaccentueerde
 • Sharp: Markering aangeeft dat een noot een toon moet worden verhoogd
 • Sopraan: Hoogste vrouwelijke vocale bereik
 • Staccato: Het maken van elke noot zeer korte
 • Personeel: De vijf lijnen waarop noten worden geplaatst
 • Subito: Plotseling
 • Syncopen: Style met de nadruk op de upbeats
 • Tacet: Silent
 • Tempo: Snelheid van een lied
 • Tenor: Hoge mannelijke vocale bereik
 • Tenuto: Markering die aangeeft houden van een notitie iets langer
 • Tessitura: Middle of meest comfortabele deel van een notitie assortiment
 • Treble: Tonen van hoge frequentie; Tegenovergestelde van bas
 • Triller: Snel afwisselend tussen twee noten
 • Tutti: Alle
 • Vibrato: Opmerking weifelend op en neer
 • Houtblazers: Instrumenten inclusief fluiten, hobo's, en saxofoons