gevolgen illegaal straatraces

Sancties voor het illegaal bezit van alcohol verschillen in verschillende staten en provincies, en in verschillende landen. Straffen die op illegale bezit van alcohol meestal afhangen van de leeftijd van de verdachte. Rijden onder invloed van alcohol (DUI), terwijl nog te jong om legaal hebben alcohol kan ook ernstige gevolgen hebben. In het algemeen kunnen straffen voor het bezit van alcohol illegaal te zijn een boete of schorsing van een motorvoertuig licentie voor een bepaalde tijd. Deze sancties zullen variëren afhankelijk van wetgeving van een bepaalde regio.

Bezit van alcohol is typisch legaal voor volwassenen in vele delen van de wereld. Als het individu, echter, is een minderjarige, kan alcohol bezit illegaal zijn en resulteren in boetes. Dit kan onder meer op proef wordt geplaatst. Tweede of derde delicten zal doorgaans leiden tot meer ernstige straf.

Een minderjarige die op proef is geplaatst voor het illegaal bezit van alcohol zal een reclasseringsambtenaar worden toegewezen. De jeugd zal hebben meestal een ontmoeting met de officier op aangewezen tijden, meestal een of twee keer per week. Hij zal rapporteren over zijn activiteiten en worden geëvalueerd. Als het individu afwijkt van gerechtelijke bevelen, kan hij worden onderworpen aan een meer serieuze straf, waarbij eventueel opsluiting.

In de loop van de proeftijd, kan de minderjarige ook worden veroordeeld tot een taakstraf werk. Een taakstraf programma kan werken voor een aantal uren per week of maand ten dienste van de gemeenschap in sommige capaciteit. Dit zou kunnen werken in een jeugdcentrum of reinigen van openbare voorzieningen te betrekken. Werk in ziekenhuizen of liefdadigheid faciliteiten kunnen andere opgedragen taken.

Voor een minderjarige die is belast met het illegaal bezit van alcohol als een tweede overtreding, kunnen de straffen worden meer hard. Een rechter zal bepalen welke sancties van het individu is onderworpen aan. Dit kan onder meer een permanente schorsing van een motorvoertuig licentie, een zware boete, of mogelijke gevangenisstraf of plaatsing in een juveniele correcties faciliteit. In sommige gevallen kan een advocaat voor de verdachte zeer aan te bevelen.

In het geval van bezit van alcohol en drinken tijdens het besturen van een motorvoertuig, kunnen sancties worden ernstiger. Nogmaals, kunnen verschillende landen verschillende wetten hebben en sancties kunnen verschillen. In het algemeen kan men ernstige gevolgen verwachten als belast met bezit van alcohol tijdens het rijden, vooral als de dader is minderjarig. Gevonden worden met illegaal bezit van alcohol op de gronden openbare school kan leiden tot gevangenisstraf in sommige staten ook. Naast gevangenis straffen, kunnen auto verzekering tarieven ook toenemen.

 • Rijden onder invloed van alcohol, terwijl nog te jong om legaal hebben alcohol kan ook ernstige gevolgen hebben.
 • Alcoholgebruik door minderjarigen kan ernstige gevolgen hebben, waaronder opsluiting hebben.

De gevolgen van de muziek schending van het auteursrecht worden meestal direct gerelateerd aan de waarde van de muziek verspreid of illegaal verkregen. Werkelijke schade moet worden aangetoond om voor monetaire gevolgen toe te passen, maar een persoon kan worden besteld om te stoppen met de distributie van muziek die het auteursrecht schendt gewoon door aan te tonen dat de inbreuk bestaat. De meeste mensen houden zich bezig met de werkelijke schade als ze denken aan schending muziekauteursrecht, want dit is de enige manier om geen geld kan worden terugverdiend. Het wordt meestal overgelaten aan een rechtbank hoeveel geld is te wijten aan de eigenaar van het auteursrecht. In sommige gebieden, inbreuk tiert welig omdat er geen gevolgen van de muziek schending van het auteursrecht of ze worden niet afgedwongen.

Om er aan eventuele gevolgen van schending muziekauteursrecht worden, moet er eerst iemand die kan worden verweten inbreuk. Het is niet nodig om aan te tonen dat de persoon met opzet of zelfs bewust overtreden van de auteursrechten, alleen dat hij of zij heeft gehandeld op een zodanige wijze dat het auteursrecht is geschonden. Significante hoeveelheden kleine schending van het auteursrecht te gaan op elke dag, zelfs in gebieden met copyrightwetten, simpelweg omdat het erg moeilijk is om overtreders op te vangen. Als zodanig zijn er effectief geen gevolgen van de muziek schending van het auteursrecht voor een groot aantal mensen.

Als een zaak tegen een inbreukmaker wordt gebracht, zal de eerste gevolg meestal een bevel tegen voortdurende verspreiding van de muziek in kwestie. Wanneer inbreuk is niet direct piraterij maar eerder gaat om een ​​versie van een nummer of een ander probleem, zoals sampling, kan dit aanzienlijke verliezen voor de kunstenaar wiens werk wordt uitgedaagd betekenen. Terwijl een bevel niet de persoon waarvan het auteursrecht is terug inbreuk geen geld te geven, is het serieus vermogen van de andere persoon om te blijven om het werk te verdelen verminderen.

Werkelijke schade het gebied de meeste mensen zich zorgen maken over bij het zoeken naar schending muziekauteursrecht. Een persoon kan worden veroordeeld tot het geheel van de winst uit een lied te betalen of kan zelfs worden veroordeeld tot een bedrag van geld dat de persoon die het auteursrecht in theorie zou kunnen hebben gemaakt met het lied te betalen. In sommige gevallen kan de verspreiding van één lied voor gratis online leiden tot boetes omhoog van 150.000 maal de aankoopprijs van het originele lied. Het werkelijke bedrag van de boete hangt vaak niet op de waarde of de beschikbaarheid van het lied, maar aan de advocaten proberen de zaak. Gezien hoe ernstig de gevolgen voor inbreuk muziekauteursrecht kan zijn als het toch gebeurt, is het een goed idee is heel voorzichtig met copyrights te zijn.

 • Sommige mensen zijn voor de rechter gebracht voor het uploaden of downloaden van muziek illegaal.
 • Online muziek schending van het auteursrecht kan dragen flinke boetes.

Huiseigenaren hebben vaak het recht om zowel privacy en om publieke toegang tot hun eigendom te voorkomen. Om deze rechten te doen gelden, kan een eigenaar een no schenden teken posten. Hoewel de definitie van schuld kan veranderen per rechtsgebied, het omvat het algemeen interferentie met bezitloos rechten in eigendom. De gevolgen van het negeren van een dergelijk teken kan leiden tot strafrechtelijke vervolging tegen de overtreder en / of burgerlijke aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door de overtreder, terwijl op het terrein.

Wanneer iemand opzettelijk overtredingen op het terrein van een ander, ondanks de aanwezigheid van een no schenden teken, kan het individu aansprakelijk zijn door de onrechtmatige daad van overtreding. In de meeste rechtsgebieden, de overtreder duidelijk aansprakelijk is wanneer de overtreding opzettelijk was; echter rechtsgebieden verschillen van mening over hun behandeling van onopzettelijke overtreding. Wanneer een persoon misdaden zonder de intentie om dit te doen, kan de rechter kijkt naar de vraag of de overtreding was nalatig evenals de acties van de overtreder, terwijl op het land om te bepalen of hij of zij aansprakelijk is. Wanneer een bericht geen het schenden werd geplaatst, kan de rechter ook kijken naar hoe prominent het teken was en of de overtreder moet het teken hebben gezien. Indien gevonden aansprakelijk is, kan de overtreder worden veroordeeld tot een schadevergoeding betalen voor de daad van verboden terrein.

Naast mogelijke burgerlijke aansprakelijkheid voor het negeren van een no overtreding teken, kan een overtreder geconfronteerd strafrechtelijke vervolging. In veel rechtsgebieden, het invoeren van het eigendom van een ander zonder toestemming of in strijd met een kennisgeving geen verboden terrein kan een strafbaar feit zijn. Vaak is de aanwezigheid van het teken alleen kan de actie een misdaad te maken en dus de overtreder blootstellen aan strafrechtelijke vervolging.

De strafrechtelijke sancties voor het negeren van een no schenden teken zal afhangen van de jurisdictie. In de meeste gevallen, is verboden terrein beschouwd als een misdrijf. Een misdrijf is meestal bestraft met maximaal een jaar in de gevangenis en / of tijdelijke van proeftijd. Daarnaast kunnen gerechtskosten en boetes alsmede restitutie voor eventuele schade aan het pand worden bevolen door de rechter.

Een eigenaar die wil zijn of haar woning tegen indringers te beschermen moeten de plaatselijke voorschriften en wetten te raadplegen voordat je een bericht borden. In veel rechtsgebieden, worden bepaalde kleuren in verband met verboden toegang, waarmee de eigenaar om bomen te schilderen of te binden doek van die kleur aan de bomen of hekken om potentiële overtreders te waarschuwen om weg te blijven. Geen verboden terrein borden kunnen ook gebruikt worden en moet duidelijk worden geplaatst om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden gezien op mogelijke punten van binnenkomst.

 • Huisvredebreuk kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
 • Als er een middel opgericht om entree te voorkomen, zoals een muur, iemand die illegaal betreedt het huis of grond van een andere persoon begaat een overtreding.
 • Eigenaren hebben het recht om de toegang tot hun eigendom te beperken.

Illegaal downloaden van muziek kan sancties die veel zwaarder wegen dan de waarde van de goederen te vervoeren. Afhankelijk van de bevoegdheid en de omstandigheden van het geval, kan een persoon worden opgesloten. Ze kunnen ook zware financiële verplichtingen te ervaren in de vorm van boetes en schadeclaims. Veel hoger onderwijs faciliteiten hebben beleid ontwikkeld voor het omgaan met studenten die zijn veroordeeld voor het downloaden van muziek illegaal.

Het is belangrijk voor mensen om te beseffen dat illegaal downloaden van muziek is niet alleen verkeerd, maar is ook een misdrijf in bepaalde rechtsgebieden. Dit betekent dat als een persoon schuldig is op die plaatsen wordt gevonden, kan de overtreding worden vermeld op haar strafblad. In sommige gevallen kan dit feit zelfs een misdrijf zijn. Hierdoor is het mogelijk dat het strafregister die voortvloeit uit deze activiteiten leven van een persoon op verschillende manieren lang kan beïnvloeden.

Er zijn verschillende manieren om dat illegaal downloaden van muziek kan resulteren in een zware financiële last. Om met te beginnen, kan overtuiging gepaard gaan met boetes die veel groter is dan de aankoopprijs van de muziek die wordt verworven zijn. De schuldige partij kan ook te maken met civiele zaken.

In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, de Copyright Office zegt: "Iedereen vond dat zij inbreuk maken van een auteursrechtelijk beschermd werk kan aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijke schade tot $ 30.000 $ (USD) voor elk werk overtreden en, indien opzettelijke overtreding wordt bewezen door het auteursrecht eigenaar, kan dat bedrag worden verhoogd tot $ 150.000 USD voor elk werk, geschonden zijn. "In het geval van illegaal downloaden van muziek, zal een werk over het algemeen te verwijzen naar een enkele song. Zoals veel mensen die muziek downloaden zijn waarschijnlijk meer dan een enkele song te krijgen, is het gemakkelijk om te zien hoe de schade kan erg duur geworden. In aanvulling op dat de schuldige partij kan ook aansprakelijk worden gesteld voor kosten van de partijen waarvan de muziek werd illegaal gedownload van de advocaat gehouden.

Sommige mensen zijn afhankelijk van de gevolgen naast die dat financieel zijn. In sommige rechtsgebieden, zoals het Verenigd Koninkrijk, kan illegaal downloaden van muziek leiden tot opsluiting. Zinnen variëren, maar er is vaak het potentieel om te worden veroordeeld tot meerdere jaren dienen.

Bovendien hebben veel studenten gevaar dreigt te brengen zijn hun studie en dus kan ook worden in gevaar te brengen hun toekomst. Sommige onderwijsinstellingen hebben beleid ontwikkeld voor het omgaan met studenten die zijn veroordeeld voor illegaal downloaden. Dit beleid, zoals de wetten in verschillende jurisdicties, kan variëren. In sommige gevallen kunnen de studenten worden gewaarschuwd voor een vrij milde eerste overtreding. Als ving een tweede keer, kunnen ze van school worden gebracht.

 • Sommige mensen zijn voor de rechter gebracht voor het uploaden of downloaden van muziek illegaal.
 • In de Verenigde Staten, het illegaal downloaden van muziek kan resulteren in aanzienlijke boetes.
 • In sommige rechtsgebieden kan illegaal downloaden van muziek leiden tot opsluiting.
 • Illegaal downloaden van muziek is soms een strafbaar feit.

Ongelijke gevolgen verwijst naar employment tests of praktijken die een negatieve invloed hebben op een beschermd klasse van individuen. Op grond van wetgeving burgerrechten in de Verenigde Staten, kan kwalificaties en arbeidsvoorwaarden die ongelijke gevolgen hebben leiden tot een overtreding van de regels gelijke bescherming. Dit kan een bedrijf aan potentiële rechtszaken, boetes en sancties te onderwerpen.

In de Verenigde Staten, veel wetten bestaan ​​om minderheden en personen die een lange geschiedenis van discriminatie te beschermen. Bijvoorbeeld, titel VII van de Civil Rights Act van 1964 maakt het illegaal voor werkgevers om te discrimineren bij het aanwerven, vuren, of arbeidsvoorwaarden op basis van ras, religie, geslacht, afkomst of kleur. Amerikanen boven de 40 jaar vinden soortgelijke bescherming in de Age Discrimination in Employment Act (ADEA) en gehandicapte Amerikanen worden beschermd door de Americans with Disabilities Act (ADA).

Omdat deze burgerlijke wetten rechten discriminatie verbieden in elk aspect van de werkgelegenheid van het inhuren om te bakken op promoties en alles daar tussenin, tests of kwalificaties die oneerlijk beïnvloeden één beschermde klasse van mensen zijn niet toegestaan. De enige uitzondering op deze regel is als er een bonafide beroepsmatige noodzaak voor de test die niet op een manier die ongelijke gevolgen niet te creëren, kan worden voldaan. De gelijke arbeidskansen Commissie en rechters of jury zal beslissen of een bonafide reden bestaat op een case-by-case basis, maar over het algemeen, moet het bedrijf in staat om te bewijzen dat de test was nodig om het succes van de werknemer bij te verzekeren zijn baan en dat er geen andere manier om die vaardigheid die geen nadelig effect heeft gehad of gunst één klasse of groep van mensen boven de andere testen.

Er zijn verschillende manieren een test of tewerkstellingsvereiste kan een ongelijke gevolgen hebben. Bijvoorbeeld, als er een test waarbij blanke significant beter presteren dan de Afrikaanse Amerikanen in elke situatie, kan de test tonen een cultureel vooroordeel. Als zodanig kan de test worden gezien als het hebben van ongelijke gevolgen en zou dus een schending van EEOC regelgeving.

Een test die individuen nodig om zware materialen tillen kan worden gezien als het hebben van een ongelijke gevolgen voor mannen en vrouwen. Zo zou een dergelijke test worden alleen toegestaan ​​als de taak betrokken tillen van zware voorwerpen op een regelmatige basis. Als de opdracht was een kantoorbaan, zou er geen bona fide beroepsmatige doel voor het beheer van het zijn, en omdat het had een ongelijke gevolgen voor vrouwen, zou het illegaal zijn. Om de eiser te zegevieren, zou ze moeten aantonen dat de test had een aanzienlijk negatief effect op die in de beschermde geslacht klasse.

 • Amerikanen boven de leeftijd van 40 jaar worden beschermd door de Age Discrimination in Employment Act.
 • De Equal Opportunity Employment Commission (EEOC) helpt bij het waarborgen van de rechten van ouderen.
 • Een test van de fysieke mogelijkheden voor een baan die niet de capaciteiten nodig had zou een ongelijke gevolgen voor lichamelijk gehandicapte kandidaten.

Illegale werknemers is een onrechtmatige daad in veel regio's, en voert vaak strenge sancties in de vorm van boetes en strafrechtelijke vervolging. Door het gebruik van illegale werknemers, werkgevers vaak ondermijnen arbeidswetten en schenden beperkingen op de lonen, gewerkte uren, en veiligheidseisen. Gevolgen voor het welbewust gebruiken van illegale werknemers, of voor het niet due diligence-tonen bij de verificatie van werkdocumenten meestal neer op boetes op basis van de lengte van de tijd dat de werknemer in dienst is en de hoeveelheid mensen die illegaal in dienst.

Er zijn over het algemeen twee categorieën van illegale tewerkstelling: kinderarbeid, en het gebruik van illegale immigranten op de arbeidsmarkt. Kinderarbeid is over het algemeen gestraft met hogere minimum boetes, omdat het wordt beschouwd als een schending van de rechten van een kwetsbare sector van de burgers. Ondanks wat veel mensen denken, zijn kinderarbeid problemen zeker niet verbannen naar derdewereldlanden en het domein van de slavenarbeid; in 2005, het Amerikaanse ministerie van Arbeid opgenomen meer dan 2.000 gevallen van kinderarbeid schendingen, wat resulteert in een vondst van meer dan 9.000 minderjarigen illegaal tewerkgestelde. Kinderarbeid wordt gebruikt voor de prostitutie, de creatie van pornografie, of het gebruik in de drugshandel is vaak een ernstig strafbaar feit dat belangrijke sancties, waaronder een levenslange gevangenisstraf kan dragen.

Illegale immigranten op de arbeidsmarkt is een veel meer wijdverspreid probleem, vooral in de geïndustrialiseerde landen met een sterke immigratiewetgeving. Illegale werknemers is een ernstige juridische zorg voor een verscheidenheid van redenen, waarvan vele draaien om de mogelijkheid voor oneerlijke en onwettige behandeling van illegale werknemers door werkgevers. Sinds een illegale immigrant woont in gevaar van ontdekking en deportatie, ze zijn veel minder kans om te klagen over de veiligheid op de werkplek, werkgever schendingen, loon ongelijkheid, of seksuele intimidatie op de werkplek. Omdat ze geen papieren hebben, kan een werkgever in staat zijn om weg te komen met het betalen van hen veel minder dan de federale of regionale minimumloon, en gemakkelijk rok regelgeving over de ziektekostenverzekering en veiligheid wetten. Werknemers die dreigen te klagen kan ook worden gedwongen of gechanteerd in stilte door werkgevers die dreigen te autoriteiten waarschuwen.

Met de mogelijkheid voor corruptie en mishandeling zo hoog, sommige critici en wetgeleerden suggereren dat de straffen voor illegale werknemers zijn veel te laag om enig verschil te maken. In veel landen, kan een werkgever een boete krijgen voor het gebruik van een illegale werknemer, voor het niet bijhouden van een nauwkeurige administratie, of voor het overtreden van arbeidswetgeving, maar de boetes kan enorm worden overschreven door de winst van het handhaven van een lage-lonen personeelsbestand zonder de extra kosten van de gezondheidszorg uitkeringen of veiligheidsmaatregelen. In de Verenigde Staten, kunnen werkgevers die een patroon van illegale aannamebeleid tonen worden onderworpen aan strafrechtelijke vervolging, evenals burgerlijke sancties, maar dit is niet altijd afgedwongen.

 • Kinderarbeid is een van de belangrijkste categorieën van illegale tewerkstelling.
 • Slavenarbeid is illegaal in vele landen.
 • Bedrijven die routinematig zich bezighouden met illegale aannamebeleid kan met ernstige strafrechtelijke vervolging.

Illegaal parkeren kan omvatten overstaying termijnen, parkeren in een beperkingsgebied zonder toestemming, parkeren op een manier die blokkeert het verkeer, of het niet veilig en adequaat te parkeren. Afhankelijk van de natie en de overtreding, kan gevolgen hebben voor illegale parkeerboetes en slepen betrekken. In regio's waar de verkeerscongestie is een groot probleem, boetes voor illegaal parkeren neiging stijf te zijn, met het doel om meer parkeerplaatsen beschikbaar.

Veel parkeerplaatsen termijnen, zoals 20 minuten of twee-uurs zones. Mensen die te parkeren langer dan de toegestane tijd kan worden beboet, als Kunnen mensen die hun tijd aan meter lang blijven zonder te betalen. Termijnen zijn bedoeld om te parkeren de bereikbaarheid te verbeteren door het creëren van verschillende parkeerzones, met inbegrip van het laden van zones voor mensen die snel boodschappen doen, meer parkeerplaatsen voor mensen die willen wandelen rond een gebied, en de hele dag parkeren voor mensen pendelen naar het werk.

Beperkingsgebieden kunnen zijn toegankelijk parkeren voor gehandicapte bestuurders, busbanen, alleen-vergunning parkeren, enzovoort. Mensen die parkeren in deze gebieden zonder weergave geschikte plakkaten of vergunningen op hun auto illegaal parkeren. Sommige beperkingsgebieden verbieden parkeren in alle omstandigheden; bijvoorbeeld, kunnen mensen niet parkeren naast een brandkraan, want dit zou interfereren met de openbare veiligheid. Tijdelijke beperkingsgebieden kunnen worden opgezet voor parade routes en andere evenementen, en mensen kunnen niet parkeren in deze zones tijdens de periodes van tijd op de waarschuwingsborden aangegeven.

Het blokkeren van het verkeer door het verlaten van een auto in het midden van de weg, dubbel parkeren, of een onderneming soortgelijke manoeuvres is ook een vorm van illegaal parkeren. In sommige regio's wordt het parkeren niet toegestaan ​​op sommige wegen gedurende bepaalde tijden van de dag om meer rijstroken beschikbaar te maken. Het is belangrijk om het parkeren bewegwijzering zorgvuldig te lezen om informatie over bij het parkeren op een bepaalde locatie is legaal te krijgen. Mensen parkeren in deze rijstroken tijdens de spits kon worden gesleept en bekeurd.

Andere voorbeelden van illegaal parkeren inclusief parkeren tegen de doorstroming van het verkeer, niet om te parkeren binnen de lijnen, en het aangaan van andere onveilige inparkeren als parkeerplaats te ver van de stoeprand. Meestal is het voertuig code is specifiek over hoe u veilig parkeren. Geen tekenen expliciet waarschuwen bestuurders tegen activiteiten, zoals parallel parkeren in verticale parkeerplaatsen, maar mensen zullen worden bekeurd op grond van het feit dat zij het gezond verstand moet uitoefenen bij het parkeren.

Mensen die willen een illegale parkeerticket betwisten zal moeten documentatie. Enkele mogelijke beschermingen onder verwarrend of afwezige bewegwijzering of het bewijs dat de bestuurder was parkeren legaal, zoals gehandicapten plakkaten op een auto ten onrechte bekeurd voor het parkeren op een toegankelijke parkeerplaats.

 • Parkeren in een beperkingsgebied is een soort van illegaal parkeren.
 • Overstaying termijnen is een vorm van illegaal parkeren.

Er zijn een aantal mogelijke gevolgen voor iemand met een geschiedenis van uitzetting op zijn of haar record of credit verslag. Een van de belangrijkste problemen die kunnen komen voor iemand is een onvermogen om een ​​plek die hem of haar een appartement huurt vinden. Zelfs als hij of zij een appartement kan vinden, kan de eigenaar een grotere aanbetaling of eisen dat de huurder een mede-ondertekenaar van het appartement. Het hebben van een eerdere ontruiming kan ook een persona € ™ s credit verslag beschadigen, en dus kan hij of zij vindt moeite om credit cards of zelfs het vinden van werk.

Een geschiedenis van huisuitzetting komt meestal ongeveer als gevolg van iemand die wordt verdreven uit een appartement of andere gehuurde woningen als gevolg van een van een aantal zaken. Uitzetting kan tot stand komen door het niet te huur, een schending van de voorwaarden van de huurovereenkomst, of een weigering te betalen door iemand met een gehuurde woning te verlaten na het einde van een huurovereenkomst. Afhankelijk van de aard van een persona € ™ s ontruiming geschiedenis, kan de mogelijke gevolgen nogal wat in ernst variëren. Terwijl ontruiming wettelijk niet toestaan ​​dat een persoon om iemand volledig te ontkennen een verhuur kans, kan het zeker veranderen de persona € ™ s in aanmerking te komen voor toekomstige verhuur.

Iemand met een geschiedenis van uitzetting op zijn of haar record willen altijd eerlijk over te zijn bij de bespreking van een mogelijke verhuur kans. Als iemand liegt over het hebben van een ontruiming, en een achtergrond controle blijkt dat hij of zij doet een ontruiming, dan is eigenaar van een pand is ruim binnen zijn of haar rechten op een huurder te weigeren vanwege onjuiste voorstelling van zaken op een huur toepassing. Afhankelijk van eerlijke huur wetten in een regio, met een ontruiming kan niet genoeg om iemand van toekomstige verhuur beletsel te zijn, maar het kan zeker verhuur bemoeilijken.

Veel eigenaren van onroerend goed kan iemand nodig met een voorgeschiedenis van huisuitzetting betalen een grotere borg voordat verhuizen naar een appartement. De eigenaar kan ook een mede-ondertekenaar of huisgenoot die een betere credit verslag heeft en niet over een geschiedenis van ontruiming nodig. Al deze factoren kunnen het veel moeilijker voor iemand die is uitgezet om een ​​nieuwe woning te maken. Aangezien een ontruiming van een negatieve impact op een persona € ™ s credit rating kan hebben, kan de ontruiming ook invloed op andere mogelijkheden.

Iemand met een slechte krediet kan niet in staat om een ​​nieuwe auto te leasen of te ontvangen creditcards. Sommige werkgevers zullen ook een achtergrond rapport uit te voeren en te controleren een persona € ™ s credit rating voor het huren, vooral als de baan zou omvatten veiligheid of geld omgaan. Wetshandhavingsinstanties zal vaak niet iemand inhuren met een zeer slechte rating omdat de financiële moeilijkheden van een kandidaat die meer kans om steekpenningen te aanvaarden of anderszins illegaal geld kan worden kan aangeven.

 • Een persoon die heeft een geschiedenis van uitzetting kan worden verplicht om een ​​grotere borg dan personen die niet over een dergelijke geschiedenis te betalen.
 • Uitzetting kan optreden als gevolg van het niet om huur te betalen.

De gevolgen van illegale straatraces neiging om verschillen per staat, maar de meeste ruimtes zijn voorzien van straffen variërend van boetes tot gevangenisstraf. Sommige chauffeurs kunnen de lichtste straf krijgen als het hun eerste keer wordt gevangen, in welk geval zij boetes of proeftijd kan krijgen. Sommigen kunnen krijgen hun auto in beslag genomen voor een beperkte tijd, meestal tot een maand. Anderen zijn gearresteerd op de plek, en kan verwachten voor hun vergunning te schorsen en om tijd door te brengen in de gevangenis. Opgemerkt moet worden dat ook de kijkers illegale races kunnen worden bestraft.

Een bestuurder met een schone Vastlegging mag alleen de minimale straf voor illegale straatraces te krijgen. Dit omvat vaak steile boetes, die meestal gunstiger zijn voor de daders dan gevangenisstraf. First-offenders kan ook een tijd op proef, waarin zij wordt verwacht om te voorkomen dat het breken van de wet of anders het risico naar de gevangenis doorbrengen. Dezelfde gevolgen kunnen worden toegepast op degenen die wonen op straat races, zoals veel gebieden vereisen straf voor iedereen die betrokken is bij illegale straatraces.

Degenen die ofwel een voorafgaande record, of wonen in een gebied met hardere straffen voor illegale straatraces, kunnen worden gearresteerd voor deze misdaad. Zij worden vaak geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging, misschien waardoor ze een strafblad voor het eerst te hebben. De betrokken worden meestal in beslag genomen voor maximaal een maand auto's, waardoor de eigenaars zonder een manier om naar werk of school. In sommige gevallen kan de bestuurder niet schelen dat de auto werd in beslag genomen, omdat het rijbewijs toch kan worden opgeschort, al zijn er meestal kosten om de auto uit de impound veel.

Sommige jurisdicties hebben meer ernstige gevolgen voor degenen die betrokken zijn bij illegale straatraces gecreëerd, zoals chauffeurs tijd geconfronteerd kan worden in de gevangenis. Degenen die worden beschuldigd van het organiseren van de wedstrijden kan ook in de gevangenis gezet, zelfs als ze niet rijden in de race. Natuurlijk, chauffeurs met voorafgaande dossiers of die wonen in gebieden met zwaardere gevolgen heeft voor de eerste keer overtreders ook vaak geconfronteerd met gevangenisstraf. Sommige gebieden hebben taskforces die zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en aanhouding straatracers, hoewel ze ook vaak de tijd nemen om racers aan te moedigen om deel te nemen aan juridische race-evenementen gewijd. De juridische gevolgen van het racen bestaan ​​als gevolg van de gevaren van deze misdaad, die letsel of de dood van zowel de betrokkenen, en onschuldige omstanders, zoals chauffeurs op de weg en voetgangers omvatten.

 • Personen die betrokken zijn bij illegale straatraces kan worden veroordeeld tot gevangenisstraf.
 • Mensen die worden verdacht van illegale straatraces kan onmiddellijk worden gearresteerd.
 • Counseling kan deel uitmaken van een proeftijd programma voor minder delicten zijn.

De wetten die vuurwapens en de gevolgen voor illegaal bezit van een vuurwapen variëren sterk in de hele wereld. In sommige landen is het bezit van een vuurwapen voor andere doeleinden dan de jacht of de schietsport doeleinden is verboden, en schendingen van vuurwapens verboden kan leiden tot zware straffen. In landen als de VS, zal straffen voor illegaal bezit van een vuurwapen variëren met elke staat jurisdictie.

In de VS, met een aantal beperkingen op het bezit van automatische wapens, burgers legaal bezit van vuurwapens als zij hun staatswetten voor het registreren en het verkrijgen van een licentie voor hun vuurwapens te volgen. De sancties en gevolgen van illegaal bezit van een vuurwapen variëren per rechtsgebied. Sancties kunnen variëren van boetes en gevangenisstraffen tot verplichte gevangenis termen. Zij kunnen ook de overgave en de vernietiging van het wapen op te nemen.

Uniformiteit tussen Amerikaanse jurisdicties is dat latere veroordelingen wegens illegaal bezit van een vuurwapen resultaat in zwaardere straffen, soms leidt tot verplichte gevangenis termen. In sommige rechtsgebieden kan een derde overtreding de overtreder om recidivist wetten die een looptijd van het leven in de gevangenis te dragen onderwerpen. Een misdrijf veroordeling voor illegaal bezit van een vuurwapen bars meestal de mogelijkheid om weer bezit van een vuurwapen.

In het Verenigd Koninkrijk, gun control wetten strenger zijn dan in de Verenigde Staten. Illegaal bezit van de meeste vuurwapens draagt ​​een verplichte termijn van vijf jaar gevangenisstraf. Voorhanden hebben van bepaalde verboden vuurwapens, zoals automatische wapens, kan maximaal tot een maximum gevangenis straf van 10 jaar. Engeland omvat als illegale vuurwapens wapens vermomd om te kijken als ze niet een vuurwapen.

Mexico beperkt zijn burgers om vuurwapens eigendom van geweren en shotguns en pistolen van een 0,38 kaliber of minder. Burgers van andere landen zijn niet van Mexico te gaan met een vuurwapen of munitie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten. Zonder deze toestemming, zelfs het bezit van een enkele ronde van munitie is een schending van de wet. Accidental bezit geen excuus voor het feit, dat wordt bestraft met maximaal vijf jaar in de gevangenis.

Japanse burgers kunnen verwerven alleen geweren of om te worden gebruikt voor de jacht of schietsport. Deze vuurwapens moeten zijn van een licentie, en slechts een vuurwapen bezit zonder vergunning is illegaal. Ook in China, wordt vuurwapens eigendom beperkt tot jachtgeweren en geweren gebruikt voor de jacht en schietsport. Straffen voor de illegale verkoop of bezit van vuurwapens in China variëren van drie jaar in de gevangenis voor de doodstraf.

Een Indiase burger kan een wapen bezitten alleen door te bewijzen aan de autoriteiten dat het noodzakelijk is om haar leven te beschermen. Zelfs dan is het pistool vergunning beperkt tot vuurwapens onder een bepaald kaliber. In geen geval mag een Indiase staatsburger bezitten automatische of semi-automatische wapens. Sancties kunnen variëren van een minimum termijn gevangenis en boetes tot levenslange gevangenisstraf.

 • In de VS, zijn er beperkingen op het bezit van automatische wapens.
 • Het bezitten van illegale vuurwapens kan leiden tot een verplichte termijn gevangenis in sommige jurisdicties.
 • Personen die een verborgen wapen te dragen zonder een vergunning kan een bezitting kosten worden verleend.
 • Kosten voor het illegaal bezit van een vuurwapen variëren tussen staten in de Verenigde Staten.

529 plan van fiscale gevolgen verschillen voor elk plan en van staat tot staat. In sommige situaties, 529 investeringen zijn fiscaal aftrekbaar, en de inkomsten zijn vrijgesteld van belasting. Plannen van bepaalde staten of werkgevers overeenkomen met de hoeveelheid geld die een persoon investeert - meestal tot een bepaald percentage - om een ​​investering stimulans te geven. Er zijn meestal sancties, in de vorm van belastingen en heffingen, voor het maken van niet-gekwalificeerde onttrekkingen aan de 529 investeringsplan. Herzien richtlijnen en voorschriften van de staat, evenals de gegevens die specifiek zijn voor elk plan alvorens te investeren.

Veel staten toestaan ​​529 plan voor belastingaftrek. Er zijn meestal grenzen aan de aftrek, maar het werkelijke bedrag kan aanzienlijk variëren van staat tot staat, en de limiet is meestal verdubbeld voor gezamenlijke filers. In een zaak waarin de bijdragen hoger zijn dan de jaarlijkse limiet, zal veel staten toestaan ​​dat de aftrek te rollen naar volgende jaren. Als een staat verzamelt geen inkomstenbelasting, dan 529 plannen kunnen niet worden afgetrokken. In tegenstelling tot sommige andere soorten spaarrekeningen, zijn 529 plannen niet vooraf belasting, zodat de belastingen zijn genomen uit elke bijdrage.

Sommige staten staan ​​geen belastingaftrek maar bieden een belastingkrediet voor 529 bijdragen aan de plannen. Vaak, zowel 529 plan van eigenaren en de werkgevers die overeenkomen met 529 bijdragen komen in aanmerking voor een krediet. Richtlijnen van elke staat verschillen, maar deze informatie is algemeen verkrijgbaar van de deelstaatregering, de financiële steun kantoor van een onderwijsinstelling of een fiscale bereider.

Zowel aftrekposten en heffingskortingen zijn meestal alleen beschikbaar voor de eigenaar van de rekening. Hoewel een individu kan gave geld in een plan 529, fiscale aftrekposten en heffingskortingen niet beschikbaar zijn, tenzij hij of zij eigenaar is van de rekening. In sommige staten, kan een grootouder een bijdrage die in aanmerking komt voor belastingvermindering of belastingaftrek te maken.

De bijdragen en de winst van een plan 529 zijn beide onderworpen aan boetes en belastingen, indien zij niet zijn ingetrokken voor niet-gekwalificeerde doeleinden. Niet-gekwalificeerde opnames zijn alles niet direct verband houden met educatieve uitgaven, zoals collegegeld, huisvesting, en boeken. Indien de begunstigde eindigt hun hoger onderwijs, maar niet het volledige bedrag te gebruiken in zijn of haar 529 plan, kan het geld worden overgedragen aan een andere begunstigde, zoals een broer of zus.

Een 529 plan kan de status van een individu financiële hulp beïnvloeden. Het bedrag dat in het plan 529 wordt meestal opgenomen in de beoordeling van de financiële nood, en een individu kan behoefte op basis van de financiële steun worden ontzegd als hij of zij de erfgenaam van een grote 529 investeringsplan. Het individu kan nog in aanmerking komen voor andere vormen van beurzen, op basis van verdienste of andere criteria, echter.

 • De 529 plan helpt studenten te besparen voor het college.

De gevolgen van afscherming ernstig zijn, waaronder het verlies van thuis, belastingen en credit iemands problemen, en de huurder rechtszaken. Voor veel mensen is de meest directe gevolg van thuis afscherming hoeft te klauteren naar een nieuwe plek om te wonen te vinden. Op veel plaatsen kan huisverhindering negatieve invloed hebben op krediet een voormalige huiseigenaar, die aanzienlijke financiële moeilijkheden kan veroorzaken voor vele jaren na de afscherming plaatsvindt. Erger nog, kan de voormalige huiseigenaar te maken hebben met het betalen van belastingen op elke vergeven bedrag van de schuld. Verhuurders die een woning of gebouw te verliezen aan afscherming kan ook te maken hebben met boze huurders die hen aanklagen voor schade die voortvloeit uit het hebben om te verhuizen voor hun huurcontract loopt.

Zodra een afscherming plaatsvindt, kan de huiseigenaar en zijn familie snel worden verdreven uit het pand. In aanvulling op het trauma van het verlies van hun huis, een van de meest verontrustende gevolgen van afscherming voor huiseigenaren is dat ze een groot deel van de problemen kan hebben het vinden van een nieuwe plek om te wonen. Dit komt omdat een afscherming kunnen worden weergegeven op krediet en antecedentenonderzoek, waarvan sommige verhuurders nerveus over het huren van de voormalige huiseigenaar kan maken. De voormalige huiseigenaar kan nodig zijn om een ​​aanzienlijke borg te betalen voordat een verhuurder zal instemmen om te verhuren aan hem. Zoals veel mensen verliezen hun huizen als gevolg van financiële problemen, veel van deze voormalige huiseigenaren hebben gewoon niet het geld nodig is om zowel een borg en huur een eerste maand te betalen.

Verhinderingen zijn een kwestie van openbare gegevens en kunnen worden opgenomen in consumptief krediet rapporten, naar de achtergrond rapporten, en huurder screening rapporten. Naast het creëren van problemen voor mensen die behoefte hebben om te huren nieuwe woningen, kan het krediet gevolgen van afscherming het moeilijk maken voor iemand om nieuw krediet te verkrijgen, te verhogen haar kredietlimieten. of veilig gunstige rentevoeten. In feite, een van de minder bekende gevolgen van afscherming is dat sommige schuldeisers van de rente op schulden van bestaande klanten zal toenemen als de schuldeiser identificeert een afscherming van de veiligheid verslag van die klant.

Andere mogelijke gevolgen van afscherming omvatten belastingschuld en compensatie verschuldigd aan huurders die hun huis te verliezen als gevolg van afscherming van hun huisbaas. Op sommige plaatsen, kan een schuld geannuleerd in een afscherming worden belast, en de voormalige huiseigenaar kan verantwoordelijk zijn voor het betalen van een grote belasting betalen zijn. Als de huiseigenaar had huurders en de huurders worden gedwongen om nieuwe woningen tijdens de leaseperiode te vinden, kunnen zij in staat om hun huisbaas aanklagen voor contractbreuk. In dergelijke gevallen zullen de kosten van het verdedigen van een rechtszaak of het betalen van een rechtszaak vonnis alleen toe te voegen aan de financiële problemen van de voormalige huiseigenaar.

 • Verhinderingen zijn een kwestie van openbare gegevens en kunnen worden opgenomen in consumptief krediet rapporten, naar de achtergrond rapporten, en huurder screening rapporten.
 • Het hebben van een nieuw huis te vinden is een onmiddellijk gevolg van afscherming.

Illegale inkomsten is elke vorm van inkomen dat wordt verkregen op een wijze die niet legaal worden beschouwd in het rechtsgebied waarin de ontvanger woont. Inkomen van dit type kan worden verdiend in een aantal manieren, met inbegrip van diefstal van eigendom en de verkoop van het onroerend goed door middel van verschillende middelen, het verduisteren van geld van een werkgever, een familielid, of klant, of het deelnemen aan activiteiten voor de winst die worden beschouwd als illegale activiteit volgens aan de huidige wetgeving. Terwijl het inkomen kan worden verkregen via illegale middelen, is er een goede kans dat het nog steeds wordt beschouwd als belastbaar.

Illegale inkomsten verschilt van inkomsten uit arbeid, dat de ontvangen gelden worden gegenereerd op basis van activiteiten die niet worden geacht binnen de grenzen van de wet. Aangezien de inkomsten wordt gecreëerd door inspanningen die worden beschouwd als illegaal, kiezen om deel te nemen aan deze activiteiten heeft de mogelijkheid om te worden ontdekt en vervolgd met de volle zover toegestaan ​​door de huidige wetgeving te openen. Om deze reden, de meeste mensen die ervoor kiezen om de illegale inkomsten te genereren doen in relatieve beslotenheid vaak het creëren van een soort van een deksel of gevel dat de schijn van een legitieme zakelijke onderneming heeft.

Een bijkomend aspect van de generatie van de illegale inkomsten is dat terwijl de activiteiten die de stroom van inkomsten gecreëerd zijn illegaal, de meeste fiscale instanties moeten nog door de wet, dat de ontvangers het verslag van de inkomsten en belasting betalen over die bedragen. Dit betekent dat als een individu wordt gevonden te worden betrokken bij een illegale onderneming, kan hij of zij niet alleen worden vervolgd voor deze activiteiten, maar ook worden belast met de misdaad van belastingontduiking, indien die middelen niet werden gemeld in enkele wijze op een fiscale terug te keren. Hierdoor zal de wetsovertreder meestal te kampen meerdere lasten die extra boetes en de mogelijkheid om extra tijd in gevangenis omvatten.

De straffen voor deelname aan enkele regeling voor het genereren van illegale inkomsten zal variëren, afhankelijk van de aard van de betrokken criminaliteit en de huidige wetten die te maken hebben met het plegen van dat misdrijf. Dit betekent dat iemand die ervoor koos om deel te nemen aan een illegale pokerspel een boete kunnen krijgen, terwijl iemand die verduisterd geld van een werkgever niet alleen boetes, maar de tijd doorgebracht in de gevangenis geconfronteerd kan worden. Op dezelfde manier, een investeerder die is schuldig bevonden aan het misdrijf van handel met voorkennis bij dat soort activiteiten is bij wet verboden kan ook te maken met de tijd geserveerd in de gevangenis, alsmede boetes en beperkingen op de verdere deelname aan investeringen markten.

 • Geld verduisterd van een werkgever geldt als een illegale inkomsten.
 • Degenen die ontvangen en illegale inkomsten kan eindigen in de gevangenis.

Een aantal van de gevolgen van een hypotheek standaard voorzien van verborgen kosten, krediet letsel en het risico van een huis afscherming. Veelvuldige telefoontjes en brieven worden ook naar een eigenaar in een poging om de achterstallige schuld te innen, die extra stress kan leiden tot een huiseigenaar. Hypotheek standaard leidt vaak sommige eigenaren van de voorwaarden van een woningkrediet heronderhandelen en, terwijl dit vaak de beste manier om een ​​woning te stoppen wordt verkocht tegen een afscherming verkoop, maar ook resulteert vaak in de huiseigenaar met een forfaitair bedrag in te dienen, evenals ervaring een verhoging van de maandelijkse hypotheeklasten, die een financiële druk kan maken.

De meeste kredietverstrekkers maken een korte overgangsperiode na een geplande hypotheek betaling verschuldigd is. Wanneer deze termijn wordt overschreden, echter extra late vergoedingen worden vaak toegevoegd aan de schuld, en het verzamelen van telefoongesprekken en correspondentie beginnen. Als een hypotheek betaling niet binnen 30 dagen wordt betaald, zal kredietverstrekkers vaak deze status aan kredietbureaus, die schadelijk voor de homeownerâ € ™ s totale credit rating te melden. Als een hypotheek verzuim voortduurt, kunnen kredietgevers ook afscherming procedure in te leiden en een huiseigenaar kan met geweld worden verwijderd uit het huis.

Een hypotheek standaard plaatst altijd een eigendom in gevaar voor afscherming. Hoewel veel huiseigenaren in staat zijn om uiteindelijk te betalen achterstallige betalingen aan een afscherming verkoop te houden van het gebeuren, velen zijn niet. Enkele van de meest voorkomende redenen voor hypotheek standaard onder meer in een verlaging of een volledig verlies van de lonen, een recente echtscheiding of een aantal andere familieleden ontberingen. Al deze situaties zijn waarschijnlijk stress in een homeownerâ € ™ s leven en een hypotheek standaard verdere verbindingen die benadrukken zo de kans op het verliezen van oneâ € ™ s huis is drastisch toegenomen veroorzaken.

In sommige gevallen van wanbetaling op een hypotheek en afscherming, kan een geldschieter geneigd zijn om een ​​huiseigenaar dagvaarden in een poging om alle gelden die verloren zijn gegaan krijgen. Indien de kredietgever wordt toegekend wat bekend staat als een tekort vonnis, kan een huiseigenaar worden gedwongen om een ​​geldschieter te betalen voor financiële verliezen, die de achterstallige hypotheekbedrag, afscherming kosten en het verschil tussen wat verschuldigd is op een woning en de propertyâ € omvatten ™ s huidige verkoopwaarde. In sommige rechtsgebieden zijn kredietverstrekkers mogen enkele jaren na een huis is gegaan naar afscherming verkoop aan de voormalige huiseigenaar voor deze bedragen te klagen. Wanneer dit gebeurt, zijn veel huiseigenaren failliet liet als gevolg.

 • Een aantal van de gevolgen van een hypotheek standaard voorzien van verborgen kosten, krediet letsel en het risico van een huis afscherming.
 • Hypotheek standaard leidt vaak sommige eigenaren aan de voorwaarden van een woningkrediet heronderhandelen.

Substantiële kosten, een verlies van controle-schrijven privileges, en het verzamelen acties behoren tot de meest voorkomende straffen voor een bankrekening courantkrediet. In sommige gevallen kan strafrechtelijke vervolging worden ingediend. Gewoonlijk is het niet escaleren in die mate, zolang het probleem aangepakt en gecorrigeerd tijdig. Hoe langer een ongedekte cheque gaat onbetaald, kan hoe ernstiger de gevolgen geworden. In de meeste gevallen echter een bankrekening courant kan optreden als een eenvoudig overzicht en zal doorgaans leiden tot iets ernstiger dan een bank vergoeding.

De gevolgen van een persoon kan worden geconfronteerd voor een betaalrekening courantkrediet kan escaleren in de tijd. In eerste instantie, wanneer een controle wordt voorgelegd aan een bank waar voldoende middelen beschikbaar zijn op de rekening, de financiële instelling zal meestal terug onbetaald. Wanneer dit gebeurt, wordt een onvoldoende middelen lading algemeen getoetst aan de rekeninghouder.

Als mensen of bedrijven ontvangen bericht dat controles stuiterde, of waren niet betaalde, ze zijn ook vaak vergoedingen in rekening gebracht van hun eigen banken. Op zijn beurt zal de begunstigde vaak proberen vergoeding uit de check-emittent, en rekenen een toeslag bovenop het oorspronkelijke bedrag van de cheque. Indien de rekeninghouder betaalt de kosten benaderd, in aanvulling op het bedrag van de oorspronkelijke cheque, inzameling procedure te staken en de rekeninghouder kan gratis blijven bankieren zoals gebruikelijk zijn.

Met andere woorden, een enkele misstap of louter toezicht door de rekeninghouder zal meestal geen ernstige gevolgen op lange termijn te creëren. De fout zelf kan heel kostbaar, dat wel. In aanvulling op de eisen die zijn of haar eigen kosten van de bank, de cheque schrijver betaalt vaak aanzienlijke kosten voor het bedrijf of de persoon aan wie de cheque werd uitgegeven.

Soms is de begunstigde kiest voor een ongedekte cheque onmiddellijk teruggestort. Wanneer dit gebeurt, indien de middelen zijn nog niet beschikbaar zijn, dan worden alle kosten kunnen verdubbelen. Dit veroorzaakt een tweede bankrekening courantkrediet voor dezelfde controle. Meestal echter, check-verzilveren pogingen zijn beperkt tot twee keer voordat het niet meer door de bank zal worden aanvaard. Als dit gebeurt, mag de inspanningen escaleren. Credit rapportage agentschappen worden vaak benaderd. In gevallen als dit, kan een slechte controle van een persona mar € ™ s credit verslag.

Betalen voor diensten of goederen met een ongedekte cheque kan ook resulteren in een verlies van controle-schrijven privileges aan die organisatie. Bijvoorbeeld, als een elektrische factuur wordt betaald met een cheque die wordt geretourneerd voor onvoldoende middelen, het nutsbedrijf kan de vlag van de Usera € ™ s-account en weigeren van cheques van hem of haar te aanvaarden in de toekomst. De consument zal in dat geval verplicht om te betalen met contant geld of andere middelen.

Meer ernstige gevolgen kunnen optreden als gevolg van een bankrekening courantkrediet. Bijvoorbeeld, het is tegen de wet om willens en wetens te schrijven controles zonder dat de beschikbare middelen in de betreffende rekening. Als een consument schrijft een slechte controle een aanzienlijke dollarbedrag en de fout niet gecorrigeerd kan worden beschouwd fraude of diefstal. Als onopgelost, kan de misdaad worden vervolgd in een rechtbank. Dit kan gedaan worden voor het doel van het verzamelen van het verschuldigde bedrag, met inbegrip van de beoordeelde vergoedingen, alsmede strafrechtelijke vervolging.

 • Betaalrekening courantkrediet kan leiden tot verlies van controle-schrijven privileges.
 • Overdrawing een bankrekening zal resulteren in een rekening-courantkrediet vergoeding van de bank.

Nicotinemisbruik treedt op wanneer iemand begint het gebruik van tabak en andere producten die de drug nicotine bevatten en vindt dat hij of zij niet kan stoppen met het gebruik van de producten. Een aantal gevolgen van nicotine misbruik, inclusief verhoogd risico voor een aantal kankers en ontwenningsverschijnselen, afkomstig van de toxines en chemicaliën die in tabaksproducten, zoals teer en koolmonoxide. De drug zelf werpt ook de bloeddruk en bloedsuikerspiegel van een persoon. Degenen die nicotine misbruik kan een aantal andere gezondheidsproblemen hebben en kunnen zich sociaal vervreemd.

Wanneer een persoon rookt een sigaret of sigaar of kauwt tabak, krijgt hij een klap van nicotine bij elke inademing. Het geneesmiddel wordt geabsorbeerd in de bloedbaan, waar het reizen snel naar de hersenen en klieren. Nicotinemisbruik resulteert in een stijging van het epinefrine of adrenaline, in iemands lichaam, waarbij de hartslag sneller maakt en verhoogt de bloeddruk. Het geneesmiddel verstoort ook het niveau van insuline de alvleesklier, waardoor een persoon die rookt of gebruikt, tabak aan hoge glucose niveaus.

Andere gevolgen van nicotine misbruik komen van andere chemische stoffen in tabaksproducten, niet alleen de nicotine zelf. Degenen die roken hebben een verhoogd risico voor een aantal vormen van kanker, met name longkanker. Mensen die rookloze tabak gebruiken hebben een verhoogd risico voor de mond en keel kanker. Het hoge niveau van kankerverwekkende stoffen gevonden in tabaksproducten, waaronder koolmonoxide, cyanide, en teer, verhogen het risico van een persoon voor kanker.

Een verslaving aan nicotine kan ook beperken iemands sociale interacties. Een aantal mensen afkeuren van roken, snuiven en niet wilt worden rond degenen die het gebruik van tabak. Iedereen die rond een roker hangt is ook een risico voor tweedehands rook inademen, waardoor het risico op hart-en vaatziekten en kanker verhoogt. Mensen die nicotine misbruik en voel de behoefte om te roken of kauwen van tabak kan plaatsen waar ze niet worden toegestaan ​​om te roken, zoals restaurants of huis van een familielid te voorkomen.

Ontwenningsverschijnselen zijn een ander gevolg van nicotine misbruik. Symptomen kunnen verschijnen wanneer een persoon ofwel probeert te stoppen of niet in staat is om te roken voor een bepaalde tijd. Tekenen van nicotine omvatten agitatie en prikkelbaarheid en slapeloosheid en een toename van de eetlust. Iemand die wil om te bezuinigen op nicotine gebruik of helemaal stoppen met het gebruik van tabak kunnen vinden dat het gebruik van een nicotinepleister of kauwgom vermindert ontwenningsverschijnselen en helpt hem om te stoppen.

 • Een chronische roker kan ervaren nicotine ontwenningsverschijnselen als hij stopt.
 • Sigarenrook, actief of passief, kan irritatie van de keel en ongemak veroorzaken.
 • Nicotinepleisters helpen sommige mensen blijven hunkeren naar nicotine op de baai.
 • Pruimtabak.

De invloed van autisme op het leren zijn talrijk en meestal manifest door afbreuk taal en sociale interacties, samen met het veroorzaken van repetitief gedrag en beperkte interesses. In de meeste gevallen autistische kinderen bezitten het vermogen om te leren, maar normaal gesproken niet goed presteren in de typische klaslokalen. De opvoeding van de meeste autistische kinderen vereist gespecialiseerde programma's die speciaal op maat gemaakt voor de individuele student. Gecategoriseerd als een ontwikkelingsstoornis neurale stoornis, autisme beïnvloedt de manier waarop de hersenen winkels en organiseert informatie. Weinig begrepen dit proces of de oorzaak.

Kinderen zonder autisme leren van hun omgeving zonder interventie. Dit houdt meestal het leren van talen en sociaal gedrag. Degenen die lijden aan autisme leren heel weinig van hun omgeving. Ze normaal gesproken niet ontwikkelen van sociale vaardigheden en isoleren zich van anderen. Leren typisch vereist een goed gestructureerde omgeving specifieke één-op-één instructie.

De gevolgen van autisme op het leren vaak sprake verminderd vermogen een autistisch kind te communiceren. Als gevolg van een gebrek aan talenkennis of het onvermogen om deel te nemen in de juiste sociaal gedrag, het onvermogen om te communiceren met "normale" kinderen resulteert vaak in een gebrek aan interesse in hun omgeving een autistisch kind. Dit gedrag kan bijdragen aan een gebrek aan leren door imitatie, dat is hoe de meeste kinderen beginnen met het leerproces. Vaak is het effect van autisme op het leren vereist meer van een oorzaak en gevolg lesgeven strategie in plaats van imitatie. Zo kan een kind zonder autisme in staat zijn om van zijn ouders woorden "oranje" na te bootsen wanneer moeder houdt een oranje en een verbinding maken tussen de twee, terwijl een autistisch kind kan het nodig zijn om daadwerkelijk contact met de oranje om de verbinding te maken.

Soms leeromgeving kan bijdragen aan de effecten van autisme het leren ook. Veel autistische kinderen kunnen worden overweldigd door luide klaslokalen met heldere, kleurrijke inrichting. Dit wordt soms aangeduid als "sensorische overbelasting." De omgeving kan zo storend voor een autistisch kind dat hij niet in staat is om alle verdere informatie te verwerken.

Belemmeringen Ieder autistische kind leren kan verschillend zijn, waardoor het moeilijk om programma's die werken voor iedereen ontwikkelen. Om de effecten van autisme op het leren tegen te gaan, ouders en leerkrachten werken voor afgestemde strategieën en educatieve programma's op basis van de childâ specifieke behoeften en capaciteiten € ™ s te ontwikkelen. Werken aan een leeromgeving gericht op deze individuele behoeften te ontwerpen kan verder verbeteren van een childâ kansen € ™ s om te leren en onafhankelijk. Onderzoek heeft aangetoond dat vroege interventie en het werken aan het leren van vaardigheden op de jongste leeftijd mogelijk te ontwikkelen kan helpen bij het intomen van de gevolgen van autisme op het leren.

Leraren gebruiken een verscheidenheid aan technieken om effectief verminderen van de invloed van autisme op het leren. Het is gebruikelijk voor een autistische kind de mogelijkheid om informatie uit verschillende betekenissen verwerken missen. Een leraar kunnen hun methoden van instructie te scheiden, gebruik van visuele hulpmiddelen en dan het aanbieden van auditieve instructie in een lezing. Nieuwe studies ook zijn dat aangeeft dat inclusie programma's effectief kunnen zijn als goed. Deze programma's opgezet reguliere klaslokalen om autistische leerlingen in dezelfde klassen als 'gewone' studenten tegemoet te komen. Dit blijkt zeer behulpzaam bij het maken van autistische kinderen zich geaccepteerd voelen en een deel van de groep, die blijkt een lange weg te gaan naar het verbeteren van de gevolgen van autisme op het leren te zijn.

 • Voorkomende symptomen van een lichte vertraging in de intellectuele ontwikkeling manifesteren zich meestal op het gebied van leren en intelligentie.
 • Mensen met autisme kunnen deelnemen aan verschillende creatieve activiteiten als een vorm van therapie.
 • Ergotherapie wordt vaak gebruikt om kinderen te helpen met autisme om hun vermogen om hun lichaam te verplaatsen, zodat ze een schaar, rit driewielers en vangen ballen kunnen gebruiken verbeteren.
 • Iemand met autisme kan problemen concentreren op taken op school te hebben.
 • Veel kinderen die het syndroom van Asperger zijn zeer intelligent.
 • Autistische kinderen hebben een moeilijke tijd het interpreteren van andermans gezichtsuitdrukking.
 • Kinderen met autisme zijn meer vatbaar voor emotionele uitbarstingen.

Hoewel de mate waarin de opwarming van de aarde is een kunstmatige crisis is fel bediscussieerd, de effecten van de opwarming van de aarde zijn grotendeels meetbaar. In aanvulling op het klimaat en geografische veranderingen, zijn aanpassingen aan onze cultuur en wetgeving de overheid ook opgenomen onder de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het al dan niet opwarming van de aarde is een vermijdbare crisis, een natuurlijke fase in de evolutie van de aarde, of beide, heeft de kwestie al een aanzienlijke impact hebben op de manier waarop we leven gemaakt.

Zoals de naam al doet vermoeden, opwarming van de aarde leidt tot een algemene stijging van de temperatuur van de aarde. De laatste decennia hebben de heetste temperaturen op verslag aanbevolen omdat deze laatste de 19e eeuw, die vaak wordt aangehaald onder de negatieve effecten van de opwarming van de aarde. Met deze warmere temperaturen komt het smelten van ijs en sneeuw, zelfs in de koudste gebieden van de planeet. Global deskundigen waarschuwen dat dergelijke effecten kan leiden tot een grote ijskap instortende in West-Antarctica en Groenland, resulterend in de stijging van de zeespiegel en de daaropvolgende overstromingen miljoenen woningen op kustgebieden. Een ander potentieel gevolg van gesmolten ijskappen in Groenland is de onderbreking van de stromingen die helpen Noord-Europa te behouden zijn warmte, het creëren van een plotselinge en dramatische verschuiving van de temperatuur op het continent.

Aardbevingen, bosbranden, en permafrost smelten waardoor gevangen methaangas zijn allemaal voorspeld als potentiële effecten van de opwarming van de aarde. Opwarming van de aarde kan ook een rol gespeeld in de orkaan Katrina, die New Orleans, Louisiana en delen van de Mississippi in 2005 verwoest De toegenomen intensiteit van orkanen is nog een ander aangehaald om de effecten van de opwarming van de aarde gevolg geweest.

In 2006, de vrijlating van Al Gore's documentaire An Inconvenient Truth trok massale publieke aandacht voor de mogelijk rampzalige gevolgen van de opwarming van de aarde. Als gevolg van meer aandacht wordt gevestigd op opwarming van de aarde in de afgelopen tien jaar heeft de Noord-Amerikaanse cultuur verschoven naar de groeiende bezorgdheid over de kwestie weerspiegelen. Benzineslurpende auto's, privé-jets, en andere oorzaken van overmatige uitstoot van kooldioxide zijn geworden ongunstige symbolen van de manieren waarop de samenleving kunnen bijdragen aan de effecten van de opwarming van de aarde. Als goed, hebben veel bedrijven hun activiteiten geherstructureerd om hun eigen carbon footprint en het verminderen van re-branded zichzelf als meer "aarde-friendly" om in de smaak van het publiek.

Op het niveau van de overheid, heeft een internationaal verdrag bekend als het Kyoto-protocol is ontworpen om landen aan te moedigen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Carbon belastingen zijn ook ingevoerd als een stimulans voor organisaties om verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Hoewel een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen zou helpen de hoeveelheid broeikasgassen op tijdelijke basis te verlagen, wordt het niet gezien als een lange termijn oplossing voor het algemene probleem van de opwarming van de aarde. Overheid groepen hebben ook geprobeerd om de effecten van de opwarming van de aarde door middel van campagnes die burgers stimuleren om minder elektriciteit te gebruiken op individuele basis en kiezen voor het openbaar vervoer zoveel mogelijk te verlichten.

 • Opwarming van de aarde zou theoretisch smelten ijskappen in Groenland, het onderbreken van stromingen die Noord-Europa te behouden warmte.
 • Smeltende ijskappen kunnen veroorzaken zeespiegel stijgen en vloed kustlijnen.
 • Als opwarming van de aarde zich voordoet, moet orkanen toenemen in aantal en intensiteit.
 • Prive-jets hebben een symbool van overmatige uitstoot van koolstof geworden.
 • Velen hebben gewaarschuwd voor de opwarming van de aarde kan leiden tot meer overstromingen en stijging van de zeespiegel.

In ouderschap, en vele andere aspecten van het leven, is er een duidelijk verschil tussen straf en gevolgen. Logische gevolgen zijn het natuurlijke gevolg van het gedrag. Bijvoorbeeld, als men besluit beroven een winkel, zijn er verschillende logische gevolgen. Een gevolg is dat men breekt de wet, een ander is dat de winkel wordt beroofd. Straf is buiten gevolgen. De rover die betrapt wordt geconfronteerd straf voor zijn daden. Ze zijn niet de natuurlijke gevolgen van zijn daden, maar in plaats daarvan zijn extra dingen, zoals gevangenis tijd, dat hij kan worden geconfronteerd als gevolg.

In opvoeding, veel ontwikkeling van het kind deskundigen nu beweren dat helpt om gedrag te corrigeren door middel van het begrijpen van de gevolgen is heel anders dan het straffen van kinderen in de hoop dat ze zich zal gedragen in de toekomst. Een kind, die weigert om zijn huiswerk te doen, kan worden gedaan om zijn huiswerk te doen als een logisch gevolg. Een kind dat privileges verliest voor het niet doet zijn huiswerk wordt gestraft. Forceren van een kind om het huiswerk te maken is geen straf. Het wegnemen van TV privileges is niet het gevolg.

Sommige ouders echter proberen om een ​​aantal straffen definiëren gevolgen. Bijvoorbeeld, een huisregel zou kunnen worden dat huiswerk moet worden gedaan voor tv-kijken. Zo is de consequentie van huiswerk niet doet kan het kind betekenen does not € ™ t krijgen om tv te kijken. Dit wordt al snel straf als andere privileges ook afstand genomen worden, of als het kind wordt gegeven time-outs of zet op beperking. Om te blijven binnen de logische consequentie model, moet een duidelijke relatie worden gelegd tussen het gedrag en de gevolgen van het gedrag.

Zelfs logischer vraagt ​​kinderen op te ruimen na zelf. Opnieuw gevolg van een kind knoeien zijn kamer is dat hij moet reinigen. Dit is geen straf. Een straf voor een kind verpesten de kamer zou niets te maken met de feitelijke handeling hebben. Een kind dat speelgoed heeft weggehaald, omdat hij messed up zijn kamer wordt niet getuige van de gevolgen van zijn gedrag, maar gestraft voor zijn gedrag.

De theorie achter het gebruik van straf in plaats van de gevolgen is dat de straf snel eindigt een ongewenste gedrag. Degenen die pleiten voor het gebruik van discipline logische gevolgen suggereren echter dat het gebruik van de gevolgen in plaats van straf helpt een kind begrijpt de volgende logische stap bij het maken van een goede of een slechte keuze.

Theoretici beweren dat wanneer kinderen beseffen natuurlijk dat het resultaat van totaal verprutsen hun kamer besteedt veel tijd op te ruimen, zullen ze geleidelijk aan beginnen te denken voordat ze handelen. Het kind terughoudend om huiswerk te maken zal hij beseffen of zij moet het nog doen als er een gevecht over. Verder is hij of zij does not € ™ t krijgen om tv te kijken, totdat het is voltooid.

Met behulp van logische gevolgen in plaats van straf is een geleidelijk proces. Niet alle kinderen kunnen leren om te kijken voordat ze springen. In feite kunnen sommige kinderen worden gemotiveerd door negatieve aandacht blijven slecht gedragen. Als elke keer dat het kind krijgt een leuke babbel met de leraar of ouder, dan kan dit eigenlijk versterken gedrag, omdat de chat is het gevolg. Sommige logische gevolgen zijn duidelijk zeer gevaarlijk, zoals het toestaan ​​van een kind om te dicht bij een oven te krijgen, zodat hij of zij leert het warm is.

Het is echter ook duidelijk uit het tarief van de overbevolkte gevangenissen, dat de straf is niet altijd effectief in het stoppen van mensen uit het plegen van meer delicten. Het tarief van de gevangenis recidive is dauntingly hoog, waardoor velen geloven dat-straf gebaseerde discipline lijkt ineffectief met veel volwassenen te bewijzen. Sommige programma's in gevangenissen helpen om de gevolgen van het gedrag aan te pakken. Zo kunnen slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers neer met een persoon die ze pijn zitten en hen te helpen begrijpen hoe de misdaad hen beïnvloed. Deze programma's zijn getoond te worden uitdagende en soms leven veranderen voor mensen die ernstige misdaden hebben gepleegd, door simpelweg te laten zien van de gevolgen van hun acties.

 • Het tarief van de gevangenis recidive is dauntingly hoog, waardoor velen geloven dat-straf gebaseerde discipline lijkt ineffectief met veel volwassenen te bewijzen.
 • Het plaatsen van een kind in de time-out is een methode van straf.
 • Een kind maakte om zijn huiswerk te doen is misschien een gevolg van de weigering om te werken aan het zijn.
 • Het gevolg van een kind verprutsen hun kamer zou kunnen hebben om het schoon te maken.
 • Veel ouders hopen dat het helpen van hun kinderen begrijpen gevolgen zal leiden tot minder noodzaak voor discipline.
 • Met behulp van logische gevolgen in plaats van straf is een geleidelijk proces.

Wanneer een persoon niet in slaagt om gerechtelijk bevel kind te ondersteunen betalingen te doen, zijn er sancties die hij eventueel loopt. De sancties kunnen afhangen van het rechtsgebied waarin de betalingen worden besteld, maar vaak ook loonbeslag en rijontzegging. Een persoon kan ook verliezen het recht op een paspoort te verkrijgen als een boete wegens niet-kind te ondersteunen betalingen te doen. Sommige jurisdicties zal zelfs leiden belastingteruggave aan de ouder die is verschuldigd kind te ondersteunen geld. In gevallen waarin kinderbijslag betalingen zijn ernstig vervallen en betrekken van grote hoeveelheden geld, kan een persoon zelfs tijd doorbrengen in de gevangenis als gevolg van kinderalimentatie niet betalen.

Een van de gevolgen van kinderalimentatie niet betalen is loonbeslag. Als een persoon niet in slaagt om gerechtelijk bevel kind te ondersteunen betalingen te verrichten, kan een rechter de beslaglegging van zijn salaris te bestellen. Wanneer dit gebeurt, wordt geld voor kinderalimentatie verwijderd uit de partyâ € ™ s salaris voordat hij ontvangt. Het wordt meestal verstuurd naar verwerking afdeling een kind te ondersteunen agencyâ € ™ s voordat het wordt doorgestuurd naar de ontvangende partij. Loonbeslag laat kinderbijslag agentschappen om ervoor te zorgen betalingen worden gedaan, zelfs als de niet-verzorgende ouder is terughoudend om zijn verplichtingen na te komen.

Soms driverâ € ™ s rijontzegging wordt ook gebruikt als een gevolg van de kinderalimentatie niet betalen. Hoewel deze maatregel garandeert niet dat de betalende ouder zal inhalen op kinderbijslag betalingen, kan het genoeg met zijn levensstijl die hij voelt zich gedwongen om te betalen bemoeien. In sommige rechtsgebieden kan de professionele licenties bovendien worden opgeschort om licenties € ™ s driverâ.

Op sommige plaatsen, kan een persoon zijn recht op een paspoort geschorst voor kinderalimentatie niet betalen veilig te stellen hebben. Dit kan twee doelen dienen. Ten eerste, kan het blijken te zijn een ergernis en dwingen de betalende ouder te halen op zijn kind te ondersteunen betalingen. Ten tweede, kan het helpen om te voorkomen dat een persoon uit het land te verlaten om kind handhaving steun te voorkomen.

Belastingteruggave onderschepping en eigendom pandrechten kan ook worden gebruikt wanneer een partij niet kinderalimentatie te betalen. Alle of een deel van de belasting teruggave van een betaler kan worden omgeleid naar de ontvangende ouder. Sommige jurisdicties staan ​​ook kinderbijslag agentschappen pandrechten te plaatsen op de betalende Parenta € ™ s eigendom. Zo kan een pandrecht op de payerâ € ™ s huis worden geplaatst als gevolg van zijn falen om kinderalimentatie te betalen.

Nadat een persoon is gegeven veel kansen om kinderalimentatie te betalen, maar dit niet heeft gedaan, kan een rechter de persoon om tijd door te brengen in de gevangenis. Deze boete wordt vaak gereserveerd voor gevallen waarin de moedermaatschappij dankt een groot deel van het geld nog weigert om het te betalen. Het kan ook gebruikt worden wanneer een ouder moedwillig trotseert een gerechtelijk bevel of lijkt uitdagend in de rechtbank.

 • Een persoon kan het recht op een paspoort te krijgen voor het niet om kind te ondersteunen betalingen te doen verliezen.
 • Papers over het betalen van alimentatie.
 • Het niet betalen kinderalimentatie resulteert meestal in loon garnishments rechtstreeks overgenomen van onze loonstrookjes.