gevaarlijk afval gemarkeerd

Verbranding van gevaarlijk afval is een afvalverwijdering en controle methode waarbij gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand bij hoge temperaturen om het gevaar dat zij opleveren verminderen en om de uiteindelijke proces van afvalverwijdering te vereenvoudigen. Een gevaarlijk afval is geen afvalproduct, zoals bijtende chemicaliën of medisch afval, dat een belangrijke bedreiging kunnen vormen voor mensen of het milieu als de juiste verwijdering methoden niet worden gebruikt. Verbranding van deze afvalstoffen bij een hoge temperatuur, in veel gevallen zelfs vernietigen of de schadelijke componenten anders neutraliseren terwijl de definitieve hoeveelheid afval sterk verminderen. Degenen die gevaarlijke afvalverbranding systemen moeten echter voorzichtig zijn om te voorkomen dat het vrijgeven van verontreinigende stoffen in de lucht, zo veel gevaarlijke stoffen vrijgeven gassen die mensen of het milieu kunnen schaden.

Er zijn drie belangrijke componenten om een ​​gemiddelde gevaarlijke afvalverbranding systeem. De verbrandingskamer waar extreem hoge temperaturen gehandhaafd wordt aangeduid als de draaitrommeloven. Zowel vaste en vloeibare afvalstoffen worden in de draaioven die langzaam roteert zodat alle delen van het afval grondig verbrand. Het volgende deel, genaamd de naverbrander, gehandhaafd bij nog hogere temperaturen en wordt gebruikt om breken van de chemische bindingen in verschillende gassen en verstoven vloeistoffen. Idealiter zullen doorgaan met zuurstof reageren in de kamer tot onschadelijke verbindingen, zoals kooldioxide en water.

De derde belangrijkste component van een gevaarlijke afvalverbranding systeem is de luchtvervuiling controlesysteem, of APCS genoemd. Eventuele resterende vaste deeltjes of andere potentieel gevaarlijke stoffen die overblijven nadat de afvalstoffen gaat door de naverbrander worden verminderd tot een niveau die door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie. Na het gevaarlijke afval verbrandingsproces, vast residu blijft onderin de draaitrommeloven. Dit wordt verzameld en geanalyseerd om te verzekeren dat geen gevaarlijke stoffen bevat. Verder wordt behandeld om de mogelijkheid van schadelijke verontreiniging zoveel mogelijk te neutraliseren voordat deze wordt geplaatst in een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen.

Zoals met veel verschillende methoden ter beschikking, kan verbranding van gevaarlijk afval een riskante en soms ineffectief proces. Er zijn veel verschillende regelingen in de plaats, door een regering of door een organisatie die de verbrandingsoven algemeen ingesteld, die ervoor zorgen dat gevaarlijke afvalstoffen op de juiste wijze worden behandeld. Indien, bijvoorbeeld, het vaste residu bleek stoffen die nog aanzienlijk gevaarlijk bevatten, wordt het residu moeten worden verwijderd op een andere wijze. Gebrek aan regelgeving, met name die welke door een regering ingesteld, kan leiden tot ernstige boetes of erger te volgen.

 • Medisch afval wordt vaak verzameld in speciaal gemarkeerde containers en vervolgens verbrand, het voorkomen van verspreiding van de ziekte.
 • Een gevaarlijk afval verbrandingsoven.

Gevaarlijk afval labels worden gebruikt om mensen die een item bevat een gevaarlijke stof te waarschuwen. Er zijn veel verschillende beleidslijnen voor de etikettering van gevaarlijke stoffen, meestal gebaseerd op het land van verkoop, de productie of het vervoer van de betrokken container. In het algemeen, gevaarlijk afval labels hebben een beeld dat de gevaarlijke aard, een prominent woord dat gevaar aangeeft en afbreken van de stof geeft. Sinds gevaarlijk afval is meestal een bijproduct van de menselijke processen, bepaalde soorten hebben een speciaal etiket dat hun kunstmatige karakter te geven.

In 1992, het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) probeerde het labelsysteem combineren voor alle deelnemende landen in één systeem. Het basisidee was dat alle etikettering overal consequent zou zijn in de wereld. Zelfs als een persoon niet de woorden kon lezen, zou het ontwerp en de foto bekend genoeg zijn voor mensen om het gevaar te begrijpen.

De Verenigde Naties goedgekeurde dit programma, maar het heeft een ontmoeting gehad met wisselend succes in de deelnemende landen. GHS heeft goed gewerkt in de Europese Unie en het is heel gebruikelijk in haar lidstaten. De Verenigde Staten hebben het grootste deel van haar beleid goedgekeurd, maar sommige fabrikanten gebruiken nog steeds eigendom van afval labels gevaarlijk. Hoewel ze zich niet aan de GHS-richtlijnen, ze zijn over het algemeen zeer expliciet in hun foto's en waarschuwingen-genoeg dus om de aandacht vast te leggen.

Gevaarlijk afval bestrijkt een enorm scala van mogelijke gevaren, dus gevaarlijk afval labels doen ook. Onder het GHS-systeem, het etiket en de foto die ermee verbonden zijn aan te wijzen wat voor gevaar het item vormt. Verschillende types van gevaarlijk afval kan alles zijn van oorzaak explosies om het risico op kanker verhogen of zelfs te eten door metaal te doen. Aangezien de categorie is zo breed, er is niet alleen een gevaarlijke label afval; de etikettering is over het algemeen gemengd met natuurlijke stoffen.

Een van de weinige uitzonderingen op dit beleid is medisch afval. Hoewel bepaalde vormen van medisch afval niet binnen de door de GHS geschetste categorieën vallen, veel landen de voorkeur om ze te labelen met een gespecialiseerd systeem. Deze gevaarlijke afvalstoffen labels kunnen ook de standaard GHS informatie, maar er zijn meestal foto's in verband met medische systeem van de lokale land.

Andere lichte veranderingen op basis van locatie zijn gemeenschappelijk. Bijvoorbeeld, in de Europese landen, de saltire, een oude heraldische symbool van twee stokken of wapens gekruist, wordt vaak gebruikt om de aandacht van mensen te krijgen. In de VS, dat het symbool is minder herkenbaar, zodat ze gebruik maken van een enkel uitroepteken plaats. Andere veel voorkomende wijzigingen optreden aan de kleuren, meestal in gebieden waar minder rood wordt geassocieerd met gevaar.

 • Medisch afval wordt gemarkeerd met gevaarlijk afval labels in de meeste landen.
 • Radioactiviteit wordt door een uniek symbool.

Gevaarlijk afval omvat alle stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu zijn. Gevaarlijke afvalstoffen kan worden gevonden in de vorm van vloeistoffen, vaste stoffen of gassen bevatten. Deze afvalstoffen worden meestal gecategoriseerd als giftige, bijtende of ontvlambaar. De methode van gevaarlijk afval afhandeling wordt meestal bepaald door het type en de gevarencategorie; methoden kunnen ook goed geventileerde opslagruimten, de juiste opslag container materialen en het kennen van de juiste afvalverwerkingsinstallatie voor een bepaald soort afval.

Bij een poging gevaarlijk afval omgaan, is het belangrijk kennis van het type afval wordt behandeld te zijn. Giftig afval, zoals chemicaliën, anorganische stoffen en organische verbindingen, moeten meestal worden geventileerd. Wanneer er grote hoeveelheden toxische stoffen, dan is het gewoonlijk wenselijk om een ​​goed geplaatste uitlaatventilator hebben in het gebied waar het afval wordt behandeld.

Bij de opslag van giftige stoffen, is het ideaal om de kleinste hoeveelheid afval mogelijk in een opslagcontainer te houden. Giftig afval moet worden opgeslagen in direct zonlicht en bij temperaturen veilig voor de chemische wordt opgeslagen. Zorg ervoor dat opslag containers worden verzegeld te allen tijde wanneer niet in gebruik.

Naar aanleiding van de juiste procedures voor het verwijderen van giftige stoffen is een essentieel onderdeel van gevaarlijk afval omgaan. Giftige chemische stoffen mogen niet worden gespoeld riolen of sanitaire riolering, gemengd met andere materialen of geplaatst in de reguliere huisvuil stortplaatsen. Raadpleeg de lokale regelgeving van de overheid voor instructies over hoe u de juiste lokale verwijdering van gevaarlijk afval faciliteiten te gebruiken.

Gevaarlijk afval verwerking van corrosieve stoffen, zoals basen, oxidatiemiddelen en andere zuren, moet ook worden uitgevoerd in een goed geventileerde ruimte. Bijtende stoffen kunnen gemakkelijk vernietigen houden containers, dus zorg ervoor dat u de juiste opslag apparaat voor de afval. Voordat het hanteren van een container met bijtende stoffen, controleer dan of er geen zichtbare lekken of schade aan het apparaat.

Bijtende stoffen moet over het algemeen worden opgeslagen in een koele, droge gebieden en ver van warmtebronnen, zoals buizen en ketels. Bij het weggooien bijtende stoffen, wordt in het algemeen aanbevolen om de juiste lokale gevaarlijk afval van stortplaatsen te gebruiken. Het is belangrijk om de voet te volgen instructies van de fabrikant waarvan € ™ s voor de verwijdering van het product. Plaatselijke milieu-kantoren moet ook in staat om informatie te verstrekken voor het veilig weggooien bijtende stoffen.

Brandbaar gevaarlijk afval bevat meestal benzine, ethanol, aceton of nitromethaan. Bij het hanteren van brandbaar gevaarlijk afval, is het belangrijk om alle materialen uit de buurt te houden van open vuur of een vonk-producerende apparatuur. Het wordt algemeen aanbevolen om niet te roken en om waar mogelijk explosieveilige materialen te gebruiken.

Bij de opslag van brandbare materialen, is het meestal het beste om containers die zijn zelfsluitend en vlamwerend gebruiken. Gevaarlijk afvalinzameling bedrijven zijn meestal verantwoordelijk voor het verwijderen van brandbare gevaarlijke afvalstoffen. Het is niet aan te raden om te proberen om alle gevaarlijk afval containers hergebruiken, met name die welke brandbare materialen bevatte.

 • Naar aanleiding van de juiste procedures voor het verwijderen van giftige stoffen is een essentieel onderdeel van gevaarlijk afval omgaan.

Gevaarlijk afval wordt wettelijk gedefinieerd als vast afval met het potentieel om de mens of het milieu schaden. Dit soort afval moet worden verzorgd zeer zorgvuldig om veiligheidsredenen, en er zijn speciale voorschriften met betrekking tot het hanteren en afvoeren het. Meest gevaarlijke afvalstoffen zijn giftig op een bepaalde manier, maar sommige zijn geclassificeerd als gevaarlijk omdat zij brandbare of explosieve. Veel gevaarlijke afvalstoffen afkomstig uit industriële processen, en meer regelgeving heeft algemeen tot een verlaging van de geproduceerde hoeveelheid.

De bescherming van organen te regelen vier primaire soorten gevaarlijk afval. Het eerste type heet "genoemd afval," en dat betekent in feite dat zij afkomstig zijn van industriële of wetenschappelijke processen, en de agentschappen hebben protocollen om te gaan met hen. "Universal afval" zijn te vinden in alledaagse voorwerpen, zoals batterijen. "Kenmerkend afval" zijn vergelijkbaar met de afvalstoffen, maar ze zijn niet zo goed gedocumenteerd, en "gemengd afval" zijn over het algemeen radioactieve materialen gecombineerd met ander afval componenten.

De overgrote meerderheid van gevaarlijke stoffen afkomstig uit het bedrijfsleven, en sommige zijn niet echt grote industriële bedrijven. Bijvoorbeeld, garages produceren veel van gevaarlijk afval, net als ziekenhuizen. In het algemeen, bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen produceren, worden bij wet verplicht om werp ze niet in een passende wijze en het publiek te beschermen tegen blootstelling. Bedrijven die deze regels overtreden kunnen onderworpen zijn aan juridische gevolgen, waaronder private rechtszaken en overheid vervolgingen.

In de vroege jaren 1990, werden wetten aangenomen dat maakte het illegaal om reguliere stortplaatsen te gebruiken voor het verwijderen van gevaarlijke stoffen. De enige uitzondering was wanneer het afval was chemisch behandeld om het minder schadelijk maken. Er is over het algemeen een eerlijk bedrag van industriële weerstand tegen dit soort wetten, omdat ze de productiekosten kunnen verhogen, maar dat is afgenomen in de tijd als efficiëntere methoden ter beschikking zijn gekomen om de markt. Sommige bedrijven hebben manieren om gevaarlijke afvalstoffen te recycleren en om te zetten in nuttige stoffen, terwijl anderen te vernietigen het afval met procedures verbranding en soortgelijke methodes gevonden.

De gemiddelde persoon kan aanzienlijke schadelijke materialen in haar eigen huis te produceren. Zo kan bijvoorbeeld pesticiden gebruikt in de tuin van een persoon worden aangemerkt als gevaarlijk afval, en bepaalde schoonmaakmiddelen zijn potentieel zeer gevaarlijk. Een van de belangrijkste bronnen van huishoudelijk gevaarlijk afval afkomstig van de auto en diverse items gebruikt om het te handhaven. Benzine, olie, antivries en accuzuur zijn bijproducten van auto-onderhoud, en kunnen een aanzienlijk risico inhouden.

 • Nucleair afval wordt meestal opgeslagen in vaten voor het transport.
 • Blootstelling aan straling kan brandwonden, vergiftiging en andere letsels die spoedeisende hulp nodig veroorzaken.
 • Antivries kan zeer gevaarlijk zijn voor het milieu als het niet goed wordt afgevoerd.

Er zijn veel verschillende methoden voor recycling gevaarlijk afval - de specifieke methode is vaak gebaseerd op het soort betrokken afvalstoffen. Van gevaarlijke afvalstoffen is het proces van hergebruik of terugwinning van gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijk afval wordt gedefinieerd als afval dat het potentieel om mensen, dieren of het milieu schaden heeft. Sommige soorten gevaarlijke afvalstoffen kunnen rechtstreeks worden hergebruikt voor bepaalde doeleinden, zoals voor brandstof of meststoffen. Anderen moeten worden afgebroken en hij kan een regeneratie proces, zoals een chemisch proces, voordat ze kunnen worden hergebruikt. Gevaarlijk afval kan worden gegenereerd op basis van veel verschillende bronnen, variërend van zware industrie tot dag-tot-dag huishoudelijk gebruik van het product.

Soms, recycling gevaarlijk afval is zo eenvoudig direct via de afvalproduct als brandstof van een soort. Veel oplosmiddelen gebruikt in de industrie en in de wetenschap, bijvoorbeeld, worden verbrand als brandstof nadat ze hun oorspronkelijke doel hebben gediend. Veel overheden en andere organisaties, echter beperken dergelijke methoden van recycling van gevaarlijk afval omdat ze vaak het genereren van veel schadelijke stoffen. Groepen die wensen om gevaarlijke afvalstoffen te verbranden als een methode van recycling meestal nodig om een ​​vergunning te verwerven voordat zij wettelijk in staat om verder te gaan.

Een andere methode voor het recyclen van gevaarlijk afval wordt genoemd vormt beschikking. Vormen beschikking verwijst naar de praktijk van re-integratie van gevaarlijk afval in het milieu op een bepaalde manier. Gevaarlijk afval, bijvoorbeeld, kunnen worden in bepaalde meststoffen of in asfalt opgenomen. De uitdagingen in verband met deze methode zijn duidelijk; vele soorten gevaarlijke afvalstoffen worden gedefinieerd als gevaarlijk omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Deze methode van het recyclen van gevaarlijk afval is ook sterk beperkt vanwege de mogelijkheid van milieuverontreiniging.

Een methode van het recyclen van gevaarlijke afvalstoffen die aanzienlijk minder dan anderen wordt gereguleerd is gevaarlijk afval terugwinning, waarin een gevaarlijk afvalproduct wordt gebracht door middel van een proces dat het weer bruikbaar maakt. Op kleine schaal, bijvoorbeeld kwik kan worden opgehaald uit kwikbarometers en opnieuw gebruikt worden voor hetzelfde doel of voor een ander doel. Ander chemisch afval kan door middel van chemische reacties die wezen op te laden hen en maken ze weer bruikbaar worden gebracht.

Huishoudelijk gevaarlijk afval zijn een ander belangrijk punt van zorg. Batterijen, verf, olie, schoonmaakmiddelen, en vele andere huishoudelijke producten kan leiden tot gevaarlijke afvalstoffen van een of andere vorm. Veel gemeenten hebben programma's voor de recycling van gevaarlijk afval dat mensen in hun huizen. Sommigen, bijvoorbeeld, hebben locaties waar mensen kunnen afzetten gebruikte batterijen voor recycling. Sommige gemeenschappen hebben zelfs recycling centra die afval nemen, variërend van gebroken computers en telefoons om beschadigde auto's en verf.

 • Kapotte computer experts moeten worden afgezet bij een elektronisch afval recycling centrum omwille van gevaarlijke stoffen.
 • Radioactief afval wordt meestal begraven in hermetisch gesloten recipiënten.

De behandeling van gevaarlijke afvalstoffen heeft de neiging om strikt worden gereguleerd. Sommige van die voorschriften hebben betrekking op het gebruik van gevaarlijke afval containers. Dit zijn speciale houders gebruikt voor het verzamelen, opslaan, behandelen en vervoeren de zaak. Gevaarlijk afval container regelgeving worden vaak bepaald aan de federale, provinciale en institutioneel niveau.

Alle gevaarlijk afval containers zijn niet even groot. Sommige grotere houders worden aangeduid als satelliet containers. Deze zijn vaak in de nabijheid van een bron gevaarlijk afval en voor herhaalde accumulatie. Als ze vol zijn, kunnen ze worden verplaatst naar de gevaarlijke opslagterrein van de afvalstoffen. De datum waarop zij hun capaciteit bereikt moeten worden geschreven op hen.

Kleinere afvalcontainers gevaarlijk, zoals veiligheid blikjes of top drums, mogen niet worden toegestaan ​​in een werkgebied te worden bewaard. Vereisten dicteren vaak dat deze houders in een opslagruimte of ze vol moet worden gehouden. Sommige voorschriften schetsen maximale container maten. De datum dat ophoping begonnen is vaak vereist op de houder wordt weergegeven. Er is meestal een limiet aan hoe lang volle containers worden bewaard.

De materialen die worden gebruikt om ervoor te gevaarlijk afval containers kunnen variëren. Bijvoorbeeld kunnen sommige van staal terwijl anderen van zwaar bekleed kunststof. Een reden hiervoor is dat gevaarlijke afvalstoffen diverse vloeistoffen, vaste stoffen of gassen zijn. Alle opslag materialen zijn mogelijk niet geschikt voor elk type afval.

Zelfs wanneer geschikte houders worden gebruikt, zijn vaak nog regels die bepalen waar de containers worden bewaard. Dergelijke regelingen kunnen onder meer de aard van de oppervlakken de flessen kunnen op rusten en de aard van de gebieden die zij kunnen worden opgenomen in. Die regels kunnen ook bepalen waar op een woning de recipiënten kan worden gehouden.

Gevaarlijk afval containers moeten vaak worden verplaatst van de ene plaats naar de andere. In veel gevallen, de plaats die het afval verzamelt niet de entiteit die permanent opslaan of behandelen. Het wordt vaak benadrukt dat vóór verzending plaatsvindt, de containers worden verzegeld.

Het wordt ook vaak vereist dat deze reservoirs moeten worden aangeduid met de woorden "gevaarlijke afvalstoffen." Ze moeten hebben over het algemeen labels die het soort afval die ze bevatten of de eigenschappen van dat afval, zoals explosieve of corrosieve identificeren. Meest gevaarlijk afval container reglementen verbieden de containers uit open zijn aan een andere dan wanneer ze worden gebruikt tijd.

 • Gevaarlijk afval containers moeten vaak worden verplaatst van de ene plaats naar de andere.

Beheer van gevaarlijke afvalstoffen is een gebied van de betrokken met de juiste insluiting, het beheer en de verwijdering van afvalstoffen die gevaarlijk kunnen worden beschouwd gebied van afvalbeheer. Een aantal soorten afval zijn gevaarlijke, van medisch afval die het risico op infectie is met huishoudelijk afval zoals verf en chemicaliën die brandbare of explosieve kon zijn draagt. In veel regio's van de wereld, is het niet legaal is om verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in conventioneel afval containers, en speciale protocollen moeten worden nageleefd wanneer gevaarlijke stoffen worden behandeld.

Een aantal problemen moeten worden aangepakt door afvalbeheer autoriteiten bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Vervuiling is een groot probleem, met de meest elementaire afvalbeheerfaciliteiten ontbreekt de insluiting die nodig zijn om het milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen te houden. Het potentieel voor menselijke of dierlijke ziekte is ook een zorg, aangezien het brandgevaar van brandbare materialen. Gevaarlijk afval kan ook een bedreiging voor de nationale veiligheid, in het geval van radioactieve afvalstoffen die worden verworven en misbruikt zou kunnen door een vreemde mogendheid of terroristische organisatie. Beheer van gevaarlijke afvalstoffen is het ontwerp voor het publiek en het milieu tegen gevaarlijke afvalstoffen te beschermen.

Er zijn verschillende aspecten van het beheer van gevaarlijke afvalstoffen. Een van de belangrijkste is de totale vermindering van gevaarlijk afval, op de voet gevolgd door de vorming van het publiek. Gevaarlijk afval programma's omvatten meestal community outreach en onderwijs om mensen te informeren over gevaarlijk afval, waarschuwen hen om dingen die gevaarlijk en het verstrekken van aanbevelingen aan de productie van dergelijk afval te verminderen kan zijn. Deze programma's bieden ook informatie over veilige verwijdering van gevaarlijk afval.

Voor huishoudelijk gevaarlijk afval, zoals blikjes verf en gevaarlijke chemische stoffen, is het soms mogelijk om drop-off van afval op een aangewezen punt. Het afval zal worden verzameld en veilig worden vernietigd door een vennootschap die het beheer van gevaarlijk afval diensten aanbiedt. Kleine gemeenschappen kunnen hebben mobiele aanhangwagens of bestelwagens die periodiek draaien door gemeenschappen om gevaarlijk afval te verzamelen. Bedrijven die regelmatig gevaarlijk afval genereren kan een gevaarlijke opdracht afvalverwijdering met een afvalbeheer agentschap, welke bepaling van speciale containers voor de inzameling van afval omvat nodig.

Wet- en regelgeving aangaande specifieke soorten gevaarlijk afval kan worden versterkt door de inspecteurs van de volksgezondheid en de leden van de rechtshandhaving. Deze wetten meestal gevaarlijke afvalstoffen definiëren, het indelen volgens het type, en dicteren hoe het afval moet worden verwerkt en afgevoerd door ondernemingen die het beheer van gevaarlijke afvalstoffen te behandelen. Schendingen van de wet kunnen worden bestraft met boetes en mogelijk gevangenisstraf, afhankelijk van de aard van de overtreding. Een persoon die een verf gooit kan in de vuilnisbak kan worden beboet, bijvoorbeeld, terwijl de leidinggevenden een afvalverwerkingsbedrijf die gevaarlijke afvalstoffen in een onbeveiligde stortplaats begraaft kan oplopen gevangenisstraf in aanvulling op zware boetes.

 • De wettelijke normen voor de verwijdering van biologisch gevaarlijke materialen zijn medisch afval opgenomen sinds 1988.
 • Medisch afval moet worden afgevoerd.
 • Gevangenisstraf is een mogelijk gevolg van mismanagement van gevaarlijk afval.

Behandeling van gevaarlijk afval bestaat uit een proces dat de chemische, fysische of biologische samenstelling van een gevaarlijke of potentieel schadelijke stof verandert om het minder een bedreiging voor het milieu en de menselijke wezens te maken. Sommige vormen van verwerking van gevaarlijk afval te betrekken waardoor de materialen veiliger te maken voor transport, ze te gebruiken voor de productie van energie, of ze te neutraliseren door middel van chemische of andere middelen. Deze gespecialiseerde behandeling is belangrijk bij het voorkomen van verontreiniging van het milieu.

Verbranding is een veel voorkomende methode van de behandeling van gevaarlijk afval. Dit wordt gebruikt voor biologische en niet-biologische producten. De intense hitte verandert de chemische structuur van veel items en ook bevrijdt meer ruimte op stortplaatsen en ander gevaarlijk afval opslagfaciliteiten. In sommige gevallen kan de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen worden gebruikt voor energieopwekking.

Er zijn verschillende plaatsen waar de afvalstoffen kunnen worden genomen om te worden verbrand. Ovens, wervelbed eenheden, en vloeibare injectie units zijn allemaal gespecialiseerde tools waarmee gevaarlijk afval verbranden. Dit type van behandeling van gevaarlijk afval in het algemeen neutraliseert of vernietigt schadelijke stoffen in het afval, waardoor het veilig is voor de algemene verwijdering of begrafenis. Wanneer dit niet mogelijk, gespecialiseerde opslagtanks of opslageenheden worden gebruikt.

Een ander type van behandeling van gevaarlijke afvalstoffen betreft behandeling of zuivering door het gebruik van chemische middelen. Dit type behandeling wordt gewoonlijk gebruikt bij het schoonmaken van rioolwater. Vaste afvalstoffen worden gefilterd uit het water en stoffen zoals chloor zijn toegevoegd aan de bacteriën of andere gevaarlijke biologische verontreinigingen te doden. Vervolgens wordt het water gefilterd om alle bedragen van de chemicaliën te verwijderen, maar sporen om het water veilig is om te drinken te maken.

Behandeling van gevaarlijk afval kan ook betrekking hebben op de juiste wijze van opslag en verwijdering van verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen. Als een item niet kan worden verbrand, zoals die welke metaalverbindingen bevatten, dan is opslag kan de beste en meest haalbare optie zijn. Gevaarlijk afval kan worden opgeslagen in lekvrije en containers luchtdicht en vervolgens begraven, opgeslagen in een stortplaats, of geplaatst in een andere gespecialiseerde locatie. Andere tijden, worden ze opgeslagen totdat ze kunnen worden gefilterd en geneutraliseerd met chemische of biologische materialen die kunnen helpen afbreken.

De meeste landen hebben strenge regelgeving van de overheid in de plaats te dicteren hoe afval mag worden behandeld. Huiseigenaren die hebben gevaarlijke afvalstoffen zoals oude accu's, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, of autovloeistoffen moet niet proberen te ontdoen van deze items zelf. Ze moeten worden opgeslagen in lekvrije containers en meegenomen naar de dichtstbijzijnde inrichting waar ze goed zullen worden behandeld of opgeslagen. Deze faciliteiten kunnen worden gevonden door contact op te nemen milieu-instanties of de fabrikanten van deze producten.

 • Behandeling van gevaarlijk afval kan de juiste wijze van opslag en verwijdering van verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen te betrekken.

Het grootste probleem dat mensen worden geconfronteerd wanneer het proberen te ontdoen van gevaarlijk huishoudelijk afval is dat de meeste mensen niet weten wat gevaarlijk huishoudelijk afval is. De Environmental Protection Agency worden gevaarlijke afvalstoffen gedefinieerd als iets dat is bijtend, giftig, reactief, of ontvlambaar, maar deze categorieën zijn volledig breed. Met het oog op de verwijdering van afval behoren, moet de hierboven genoemde categorieën verder worden onderzocht.

Gevaarlijk huishoudelijk afval bevat automotive producten, batterijen, verf, vlekken, tuinproducten, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, elektronische apparatuur, en farmaceutische producten. De meeste mensen hebben een of meer van deze producten binnenkant van een huis, kelder, garage, of achtertuin schuur. In feite, de Environmental Protection Agency schat dat de gemiddelde woning heeft meer dan 100 pond (45 kilo) van gevaarlijke afvalstoffen.

Afgezien van het probleem vast te stellen welke items zijn echt gevaarlijk, veel mensen hebben geen idee wat te doen met die producten als ze eenmaal zijn geïdentificeerd. Jaren geleden, verwijdering van gevaarlijk huishoudelijk afval was gewoon een kwestie van het opgooien van een batterij in een vuilnisbak, of dumpen chemicaliën in een gootsteen. Onze samenleving begrijpt nu de zware impact die gevaarlijk afval kan hebben op het milieu, dat is de reden waarom gevaarlijk afval centra opgezet over de hele wereld.

Neem contact op met uw lokale Rijkswaterstaat om te zien of een gevaarlijk afvalinzameling programma is vastgesteld. Als er geen dergelijk programma bestaat in uw gemeenschap, wilt u misschien een manier om een ​​begin te vinden. Als dit niet mogelijk, dan zijn er andere manieren om te ontdoen van, en te verminderen, afval.

Zoek op internet naar een verzameling van afval programma in uw buurt. Neem contact op met de verzamelplaats, en vragen wanneer u kunt inleveren van afval. Als je moet wachten om uw afval naar de verzamelplaats te brengen, zorg ervoor om het goed op te bergen. Als een originele verpakking is verbroken of geknoeid, de beste manier om te bevatten geen vloeibare afvalstoffen is om deze te plaatsen binnen een solide, goed afgesloten, container. Elke andere vorm van afval kan worden opgeslagen in een kartonnen doos of een plastic doos.

Sommige afvalinzameling centra zullen een vergoeding per stuk afval op te laden. Alvorens elke hoeveelheid afval naar een verzamelcentrum, zorg ervoor om te vragen over mogelijke vergoedingen. Ook beseffen dat sommige soorten huishoudelijk gevaarlijk afval kan worden gerecycled. Verzamelcentrum ambtenaren in staat zal zijn om eventuele vragen die u zou kunnen hebben over het soort afval dat u wilt verwijderen te beantwoorden.

 • Sommige gevaarlijk huishoudelijk afval kan worden hergebruikt; plaatselijke verzamelcentra kan een lijst met items die kunnen worden gerecycled bieden.

Medisch afval verwijst naar materialen die worden geproduceerd in een medische omgeving als gevolg van een behandeling, diagnostiek, testen en andere taken uitgevoerd dat een locatie. Er zijn verschillende belangrijke soorten van medisch afval: biologisch gevaarlijke, vaste, vloeibare, anatomisch, farmaceutische, chemotherapie en slijpsel afval. Elk van deze volgt zijn eigen specifieke medische afvalverwijdering codes.

Biologisch gevaarlijk afval bestaat uit vrijwel alles wat in contact is gekomen met een patià € ™ s lichaam en dus is blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen en ziekten, indien aanwezig. Dit kan onder meer zaken als menselijke uitwerpselen, weefselmonsters, of gebruikt swabs en bandages. Goede medische afvalverwijdering voor bio gevaarlijke materialen vereisen dat zij in een gelabelde zak worden geplaatst en daarna verzegeld gesloten. Vervolgens moet de zak in een lekvrije container worden geplaatst en gelabeld aan alle kanten als biologisch gevaarlijk.

Vast afval is meestal stoom gesteriliseerd en vervolgens afgevoerd op dezelfde manier als elk ander afval of afval. Dit type van medisch afval bestaat uit dingen zoals handschoenen, onbevlekt papier toga's, en lege containers. Vloeibare afvalstoffen vereist een ander soort medisch afval. Bloed, urine en andere vloeistoffen of nagenoeg vloeibare materialen moeten worden ontsmet met een middel zoals chloor, en vervolgens via gespecialiseerde riool waar het verder wordt behandeld met ander afvalwater verzonden via de riolering.

Een ander type van medisch afval betreft de afstoting van een anatomische menselijke resten. Dit geldt niet voor de overledene, maar verwijst naar dingen zoals organen, weefsels kwestie, of verwijderd ledematen. Deze dingen zijn nodig om te worden verbrand, meestal op het terrein.

Chemotherapie afval wordt gescheiden en moet als CHEMO afval worden bestempeld. Radioactief afval wordt chemisch behandeld en vervolgens naar gespecialiseerde faciliteiten vervoerd. Er zijn ook farmaceutische afvalproducten die moet worden afgevoerd, meestal door ze in een kartonnen doos die is dicht geplakt, en vervolgens gooide in de reguliere vaste afvalstoffen.

Verwijdering van medisch afval vereist ook de inperking van slijpsel afval. Dit omvat zaken als naalden, spuiten en messen gebruikt tijdens de operatie. Omdat deze items in potentie kan worden besmet door ziekten die kunnen worden overgedragen aan anderen, wordt speciale zorg besteed aan hun beschikking. Gebruikte slijpsel afval moet in een puncture- en lekvrije container geplaatst worden en verbrand. Niet-gebruikte slijpsel afval wordt afgeplakt en gegooid in een gewone vuilniszak.

Voor afval dat niet kan worden behandeld op de site, zijn er speciale faciliteiten beschikbaar die pick-up en transfer van afval voor de juiste afvoer. Deze afvalstoffen kunnen bestaan ​​uit biologisch gevaarlijk en anatomisch afval, evenals gebruikt slijpsel afval. Indien een ziekenhuis niet verbrandingsoven op site, zal deze items lek en punctuurbewijs worden verpakt en vervoerd naar de juiste faciliteiten.

 • Sharp medisch afval wordt bewaard in lekvrije containers alvorens te worden verbrand.
 • Besmette naalden kunnen ziekten verspreiden naar anderen.
 • Een biohazardteken, die wordt gebruikt om medisch afval te labelen.
 • Medisch afval wordt verzameld in speciaal gemarkeerde containers en vervolgens verbrand, het voorkomen van verspreiding van de ziekte.

Gevaarlijke stoffen, ook wel bekend als Hazmat of gevaarlijke goederen, zijn vaste stoffen, vloeistoffen of gassen die in het algemeen worden geclassificeerd als potentieel gevaarlijk voor mensen, dieren of het milieu. Gevaarlijk materiaal verzending vereist meestal een nauwkeurige methode voor het vervoer naar deze potentiële bedreigingen af ​​te wenden. Deze methoden kunnen variëren, afhankelijk van wat voor soort gevaarlijk materiaal wordt verzonden en in welke landen ze worden vervoerd.

De methoden voor het gevaarlijke materiaal scheepvaart in het algemeen kan worden onderverdeeld in drie delen. Een gevaarlijk materiaal wordt meestal ingedeeld op basis van wat voor soort gevaarlijk materiaal het is, en dan dienovereenkomstig gemarkeerd. Een geschikt vervoermiddel moet ook worden geselecteerd voor de gevaarlijke stof. De verzendkosten en het vervoer van de gevaarlijke materiaal zelf wordt meestal behandeld door een getrainde professional geselecteerd voor de taak.

Voor verzending geen gevaarlijk materiaal, de meeste westerse landen vereisen een classificatie en markering systeem van de gevaarlijke goederen. Dit kan helpen bij de identificatie van wat voor soort Hazmat wordt vervoerd. Zo kunnen gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd als explosieven, gecomprimeerde gassen, brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, oxidatiemiddelen, radioactieve stoffen, corrosieve vloeistoffen, of diverse. Elk van deze afzonderlijke classificaties normaal bestaat uit sub-groepen, die verder specificeert het type van Hazmat. Ruitvormig en ontwerp codes algemeen gebruikt om deze soort onderscheiden onmiddellijke informatie over de inhoud van de gevaarlijke goederen.

Vervoer methoden voor gevaarlijk afval zijn meestal afhankelijk van het soort gevaarlijk afval dat moet worden verscheept. Hazmat kan worden verzonden met behulp van voertuigen, zoals vliegtuigen, treinen of vrachtwagens. Veel soorten trucks kunnen worden ingezet voor gevaarlijk materiaal scheepvaart. Deze omvatten vrachtwagens, bulk tankers, ISO-tankcontainers, buis trailers en vrachtwagens met bulk tanks. Omdat deze trucks maken vaak gebruik van de openbare weg voor hun scheepvaartroutes, plakkaten vaak worden geplaatst aan de buitenkant van de voertuigen om mensen bewust dat Hazmat wordt vervoerd te maken.

Soms werknemers schip gevaarlijk materiaal met de hand. Dit kan in het algemeen het gevolg van het niet weten van een materiaal is gevaarlijk. Vaak kan het teken van corrupte zakelijke praktijken, waar Hazmat regels worden genegeerd, evenals de veiligheid van werknemers normen.

Werknemers die betrokken zijn bij gevaarlijke stoffen verzendkosten meestal nodig zijn om een ​​soort van accreditatie hebben. Dit kan betekenen dat het ondergaan van een uitgebreide opleiding en het passeren van een test om een ​​gecertificeerde verlader of vervoerder te worden. Volgens de gevaarlijke aard van Hazmat, dit is gewoonlijk vereist om de veiligste transport mogelijk te waarborgen.

 • Werknemers die betrokken zijn bij gevaarlijke stoffen verzendkosten meestal nodig zijn om een ​​soort van accreditatie hebben.

Veel mensen gooien dingen in de vuilnisbak, niet realiserend dat ze bijdragen aan het wereldwijde probleem van gevaarlijk afval. Het lijkt misschien niet als een groot probleem om gewoon gooien een paar batterijen of verfblikken, maar als iedereen heeft die houding, zal het aantal batterijen en verfblikken optellen. Hier is hoe goed de verwijdering van gevaarlijke huishoudelijke producten:

 1. Eerst moet je om erachter te komen of het afval is potentieel gevaarlijk is of niet. Voorkomende zijn verfblikken, batterijen, motorolie, bestrijdingsmiddelen, mottenballen, rubber cement, verlopen voorgeschreven medicijnen, vlekverwijderaars, ontsmettingsmiddelen, afvoer schoonmakers, computers, televisies, antivries, oven schoonmakers, en onkruidverdelgers. Om erachter te komen of andere materialen zijn gevaarlijk afval, moet u mogelijk een aantal onderzoeken doen. De beste plaats om te beginnen is met instructie labels. Kijk uit voor de waarschuwingen die u vertellen om handschoenen te dragen tijdens het gebruik van het product, om niet op te slaan in de buurt van open vuur, of om alleen te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
 2. Recyclen of gevaarlijke materialen die u kunt hergebruiken. Batterijen kunnen worden gerecycled. Controleer de verpakking of het onderzoek te achterhalen welke gevaarlijke materialen kunnen worden gerecycled.
 3. Houd alle items in hun originele verpakking. Bewaar uw gevaarlijk afval in een kartonnen doos of een plastic krat, of een andere verpakking die niet zal breken of lekken.
 4. Vervolgens moet je in contact met een verwijdering van het afval of recycling bureau te krijgen. U kunt online of in de gele pagina's zien deze omhoog. Verschillende locaties bieden verschillende diensten op verschillende kosten. Sommige instanties zullen komen halen uw gevaarlijk afval als u vragen hen om. Anderen zullen u vertellen waar u kunt inleveren van afval. Als je afhaken uw afval, moet u de dozen zorgvuldig te vervoeren.
 5. Wanneer u werkt met of vervoeren van uw afval, heel voorzichtig zijn. Een groot deel van gevaarlijk afval is brandbaar, dus roken of vuur te voorkomen. Vermijd ook het openen van containers waar mogelijk. Als je iets dat schadelijk is aanraken, noem een ​​antigifcentrum.
 6. Een van de beste manieren om het milieu te helpen is om de hoeveelheid gevaarlijk afval die u gebruikt in uw huis te verminderen. Koop oplaadbaar en andere herbruikbare productss in plaats van eenmalig gebruik.

Met de juiste instanties om zich te ontdoen van uw gevaarlijke huishoudelijke producten te krijgen lijkt misschien een verspilling van tijd, maar het is belangrijk om te helpen veilig te houden van het milieu. Het veiliger houden we het milieu, hoe beter onze eigen gezondheid.

Er zijn veel verschillende soorten gevaarlijke stoffen verwijdering. De manier waarop dat gevaarlijke afvalstoffen afgevoerd hangt grotendeels af van het soort afval bij de hand. Terwijl sommige afval giftig wordt beschouwd, kan ander afval worden gerecycled en omgezet in een ander type product. Voordat een gevaarlijk afval kan worden afgevoerd, moeten elementaire soorten afval duidelijk worden omschreven.

Gevaarlijk huishoudelijk afval behoren verf, auto-materialen, pesticiden, elektronica, koelmiddelen, items die kwik bevatten, spuitbussen, schoonmaakmiddelen, batterijen en radioactief afval. Al deze dingen worden beschouwd als gevaarlijke stoffen, en elk van deze punten moeten worden afgevoerd. Echter, veel landen over de hele wereld niet een groot genoeg budget om een ​​aparte verwijdering gebied van huishoudelijk afval te creëren. Aldus kan een behoorlijke hoeveelheid van de bovengenoemde voorwerpen in een normale vuilnisbak geplaatst. Voordat vernietigen van huishoudelijk afval, is het het beste om te controleren met de lokale autoriteiten over de juiste verwijderingsmethode.

Industrieel afval dat is ontvlambare, bijtende, giftige, of reactieve moet binnen de juiste afvalcontainers worden geplaatst. Speciale containers bestaan ​​voor alle soorten industrieel afval, waaronder medisch afval. Industrieën en organisaties die niet tot verwijdering van afvalstoffen correct zijn vaak zwaar beboet.

Veel soorten huishoudelijk gevaarlijk afval kan worden gerecycled. Batterijen, elektronische schakelingen, en andere items kunnen worden geoogst of omgezet in nieuwe producten. Ook sommige soorten industrieel afval, zoals as, kunnen ook worden gerecycled. Een ander type van gevaarlijke stoffen ter beschikking bevat cement verwerking. Verschillende materialen kunnen worden gemengd met cement om de eigendom van het oorspronkelijke materiaal te veranderen. Aangezien cement de hoeveelheid giftige stoffen in een materiaal kan verminderen, deze werkwijze is zeer effectief.

Terwijl de meeste vormen van gevaarlijk afval niet kan worden gewijzigd, kunnen sommige afval effectief worden geneutraliseerd. Tijdens de neutralisatie worden gevaarlijke elementen uit het afval zelf, waardoor een ander type gevaarlijke stoffen verwijdering. Het resultaat van de neutralisatie is een materiaal dat niet meer toxisch.

Verbranding is een ander type van gevaarlijke stoffen verwijderen die ooit erg populair, hoewel dit niet meer het geval. De verbranding proces omvat het verbranden gevaarlijke afvalstoffen tot het niet meer schadelijk. Hoewel deze methode gevaarlijk afval te elimineren, het zorgt er ook schadelijke toxines te sijpelen in de atmosfeer in de vorm van rook. Zo wordt de verbranding techniek langzaam wordt afgebouwd.

Tot slot kunnen gevaarlijke materialen ter beschikking onder meer storten dumpen. Stortplaatsen zijn grote grotten, installaties voor de behandeling, ondergrondse putten, of een ander land openingen die worden gebruikt als dumping vlekken. Wanneer afval wordt begraven onder een deel van het land, wordt gedacht dat dit afval uiteindelijk uiteenvalt. Echter, dit proces als zeer controversieel, omdat veel mensen niet geloven dat stortplaatsen effectief afval problemen te verhelpen.

 • Biomedisch afval wordt beheerd door verbranden of steriliseren van de materialen met warmte om bacteriën te doden.
 • Aerosolen gevormd worden beschouwd als een gevaarlijk huishoudelijk materiaal.
 • De manier waarop dat gevaarlijke afvalstoffen afgevoerd hangt grotendeels af van het type afval.
 • Gevaarlijke stoffen ter beschikking wordt aanbevolen voor sommige soorten van elektronisch afval.

Afval sanering is een proces waarbij verontreinigende stoffen worden verwijderd of zodanig neutraal, zodat ze geen schade kunnen veroorzaken. De sanering van gevaarlijk afval is een doorlopend project in veel landen van de wereld, als zij omgaan met de voortdurende productie van gevaarlijk afval en het opruimen van het afval dat werd geproduceerd in voorafgaande tijdperken wanneer milieuvoorschriften waren minder streng. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het afval sanering kan bieden zeer specifieke diensten, zoals de opschoning van bepaalde soorten afval of specifieke omgevingen, of ze kunnen meer algemene afval sanering diensten aan te bieden.

Het idee achter afval sanering is dat gevaarlijk afval moet met zorg worden behandeld om te voorkomen dat vervuiling van het milieu. Het proces begint met een beoordeling van de site om de sanering behoeften te bepalen. In een verlaten verontreinigde locatie, mensen identificeren van de soorten huidige afval en hun locaties. In een site waar gevaarlijk afval wordt geproduceerd als onderdeel van de site operaties, mensen bepalen wat voor soort afval wordt geproduceerd, zodat ze de behandeling protocollen kunnen stellen voor het.

Afval sanering kan worden benaderd in een aantal manieren. In sommige gevallen wordt het afval actief verwijderd, waarbij gespecialiseerde apparatuur gebruikt moet worden, het afval goed worden verpakt voor doorvoer en het afval moet worden verplaatst naar een locatie die is ingericht om te gaan, zoals een verbrandingsinstallatie of goed afgesloten stortplaats. Verwijdering wordt vaak beschouwd als de voorkeur, want het houdt de site schoon, en zorgt voor de toekomstige hergebruik van de site zonder zorgen te maken over verontreinigingen.

In andere gevallen kan afval worden geïsoleerd en opgenomen op de site omdat het niet praktisch of te duur om het afval te verwijderen. Afval sanering van dit type betreft de opstelling van een passende opvangvoorziening, de vastlegging van het afval, en een goede afdichting van de opvangvoorziening. Zo kan saneerders ervoor kiezen om een ​​verontreinigde brownfield cap met beton, of begraven afval op het terrein in een betonnen bunker.

Milieuschoonmaakbeurt kan ook gaan om de neutralisatie van afval op het terrein. Olie eten bacteriën, bijvoorbeeld, kunnen worden vrijgegeven op de site van een olieramp om zich te ontdoen van de gevaarlijke afvalstoffen. Deze techniek is aantrekkelijk in sommige gevallen omdat het geheel elimineert de afvalstoffen, dan door te geven, zoals wordt gezien bij eigen isolatie of verwijdering van afval.

Bij de ontwikkeling van een verspilling saneringsplan, kan betrokkenheid van het publiek worden aangemoedigd door de overheid, die mensen op de hoogte over het proces en de informatie die is ontdekt te houden. Leden van het publiek kan worden gevraagd voor commentaar of kan zelfs stemmen op de mogelijkheden, ervoor te zorgen dat de communautaire steun voor een saneringsprogramma aanwezig is.

 • Een stortplaats.
 • Het opruimen van een olievlek is een vorm van herstel van het milieu.
 • Vaten van gevaarlijk afval te wachten om te worden gesaneerd.

Kwik, ook wel bekend als kwikzilver, is één van de slechts vier metalen die bij kamertemperatuur vloeibaar blijven. Eeuwen gebruikt in de medische industrie, is het nu bekend als gevaarlijk voor het milieu en bezorgdheid geuit over het gebruik ervan in industriële omgevingen worden. Het is een van de meest gevaarlijke metalen bekend.

Samen met lood, kwik veroorzaakt duizenden vergiftigingen per jaar, die bijna allemaal afkomstig uit gebroken thermometers en eenvoudige huishoudelijke artikelen, zoals gebroken fluorescerende lampen en bepaalde latexverf. Dit metaal wordt ook gevonden in elektrische schakelaars, bepaalde kunst levert, bloeddruk manchetten en amalgaamvullingen. Veel fungiciden en pesticiden bevatten ook kwik. Er zijn verscheidene middelen en gemeenschappelijke vaccins die kleine hoeveelheden als hoofdbestanddeel bevatten. De website Verenigde Staten Food and Drug Administration heeft een volledige lijst met items die deze metalen bevatten.

Wanneer het lichaam binnenkomt, kwik tast het centrale zenuwstelsel, verwonden de nieren, en het produceren van ernstige hersenbeschadiging. De dampen veroorzaken ernstige luchtwegen aandoeningen, waaronder longontsteking. Veel van de schade veroorzaakt door dit metaal is onomkeerbaar.

Kwik in het milieu door verschillende processen, waaronder verbranding van kolen en gevaarlijk afval. Als het metaal krijgt in de watervoorziening, het veroorzaakt een dubbel probleem, omdat het uiteindelijk opbouwt in vis die uiteindelijk worden geconsumeerd door mensen. Hierdoor vele soorten vis bevatten nu kwikgehalte gevaarlijk genoeg is om een ​​ernstig gevaar. In feite, methylkwik is nu een van de belangrijkste oorzaken van kwik vergiftiging bij mensen. De milieu aanwezigheid van deze metalen ook een effect op vogels, die bekend zijn lijden vertraagde ontwikkeling en zelfs dood door blootstelling aan kwik. Roofdieren die vooral voeden met vis of vogels ook in gevaar zijn als gevolg.

Zwangere vrouwen blootgesteld aan kwik hebben een hoger risico op een baby met aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsproblemen. Omdat deze metalen ernstige schade kan toebrengen aan de hersenen, is het in verband gebracht met ADD en andere gemeenschappelijke leer- en gedragsproblemen.

Verder deel van het gevaar van dit metaal is dat het nog steeds gebruikt in vele punten die deel uitmaken van het dagelijks leven. Door vermindering van de aanwezigheid van kwik, kan het mogelijk zijn om ook de effecten verminderen.

 • TL-lampen bevatten kwik.
 • Kwik is zeer gevaarlijk indien toegestaan ​​in het lichaam terecht.
 • Bij kamertemperatuur bestaat temperatuur kwik in vloeibare vorm die gemakkelijk kan worden geabsorbeerd door de huid.
 • Gebroken thermometers zijn een belangrijke oorzaak van kwikvergiftiging.

Gevaarlijke stoffen plakkaten zijn voorbeelden van bewegwijzering gebruikt om iemand in de directe omgeving die materialen als gevaarlijk voor de gezondheid van de mens en verschillende vormen van dierlijk leven te zijn in de buurt te waarschuwen. Het idee is om de mensen te waarschuwen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen om zich te beschermen tegen bestraling en besmetting, en dus schade aan hun gezondheid te voorkomen. Plakkaten van dit type worden gepost op permanente faciliteiten waar gevaarlijke stoffen worden behandeld als onderdeel van onderzoek en ontwikkeling, alsook in industriële, militaire en andere instellingen.

Bewegwijzering om te waarschuwen voor potentieel gevaar is gebruikelijk in veel landen. Hoewel sommige van deze tekens zijn gemaakt van eenvoudige metalen en vastgeschroefd of anderszins permanent bevestigd aan een wand of deuren naar een gebied waar het materiaal wordt opgeslagen, magnetische gevaarlijke stoffen etiketten worden algemeen gebruikt in vele gebieden van de wereld. Vaak worden specifieke fabrikanten licenties toegekend aan gevaarlijke stoffen borden die op hun beurt worden gekocht door bedrijven en andere organisaties die werken met gevaarlijke stoffen te produceren.

De meeste landen hebben specifieke voorschriften in de plaats over hoe gevaarlijke stoffen moeten worden ontworpen, waarop zij moeten worden geplaatst, en waar de terbeschikkingstelling dient plaats te vinden. Normaal gesproken wordt een overheidsinstelling belast met de verantwoordelijkheid van het definiëren van wat gevaarlijke materialen, het ontwerp en de woordenstroom gebruikt op de gevaarlijke stoffen plakkaten vormt, en hoe ze moeten worden weergegeven. Deze appels niet alleen op vaste locaties achtige plant faciliteiten en onderzoekslaboratoria; plakkaten zijn ook ontworpen voor gebruik op bewegende voertuigen die worden gebruikt om gevaarlijk afval te vervoeren van de ene locatie naar de andere.

In de Verenigde Staten, het ministerie van Transport is verantwoordelijk voor het definiëren van de verschillende klassen van gevaarlijk afval, en het bepalen van het ontwerp en het gebruik van gevaarlijke stoffen plakkaten die op het transport voertuigen verschijnen. De vorm, grootte, en kleurenschema gebruikt om verschillende klassen van materialen, met inbegrip van radioactief materiaal, aan te duiden is gelijk voor het gehele land. Dit maakt het veel gemakkelijker voor transport experts om te kunnen weten in één oogopslag wat voor soort materialen zijn in het vervoer, en welke voorzorgsmaatregelen te nemen om veilig te blijven, terwijl in de algemene nabijheid van de materialen.

De Verenigde Staten is niet alleen in het gebruik van gevaarlijke stoffen plakkaten om mensen te waarschuwen dat gevaarlijke stoffen zijn in de buurt. Canada, Mexico, en het Verenigd Koninkrijk zijn allemaal voorbeelden van landen waar de juiste identificatie en classificatie van gevaarlijke stoffen van alle soorten van essentieel belang voor de openbare veiligheid wordt beschouwd. Net als in de VS, de regelgeving in andere landen pleiten voor het gebruik van borden aan permanente faciliteiten, evenals op voertuigen die worden gebruikt om de materialen tussen locaties over te brengen, en hebben specifieke regels over hoe de bewegwijzering prominent moet worden weergegeven en gemakkelijk visuele bereik.

 • Sommige laboratoria vereisen gevaarlijke stoffen plakkaten.
 • Radioactiviteit wordt aangegeven door een specifieke gevaarlijke, materieel symbool.

Giftig afval is een soort afval dat gevaarlijk voor de mens, andere levende wezens en planten kunnen zijn. De verschillende soorten afvalstoffen die onder deze rubriek vallen, kan het milieu vervuilen en bedreigen het leven in een aantal manieren. Ze zijn te vinden, niet alleen op het land, maar ook in de lucht en het water. Als mensen worden blootgesteld aan giftige afval, kunnen ze ziek worden of sterven. Sommige soorten gevaarlijk afval kanker veroorzaken, bijvoorbeeld, of leiden tot de ontwikkeling van aangeboren afwijkingen; planten en dieren leven kan ook de dood onder ogen bij blootstelling aan bepaalde soorten afval.

Radioactief afval is een soort van giftig afval. Het wordt geproduceerd als een bijproduct van andere processen, zoals, maar niet beperkt tot, degenen die de opwekking van elektriciteit betrekken. Medisch afval is een ander type van gevaarlijk afval. Dit geldt ook voor stoffen die niet mogen worden weggegooid bij het gewone afval, zoals bloed, lichaamsweefsels, medische instrumenten die bloed hebben aangeraakt, en medische chemicaliën. De agrarische sector kan ook een bron van giftig afval, zoals bij chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen vervuilen niet alleen de aarde, maar ook het grondwater.

Oneigenlijk chemisch afval besteedbaar is nog een andere bijdrage aan giftig afval. Mogelijk gevaarlijke chemicaliën gebruikt in diverse industrieën en voor vele verschillende doeleinden. Wanneer ze niet worden afgevoerd, kunnen zij veel verschillende soorten aantast. Zelfs sommige chemische stoffen die onschuldig lijkt kan verwoestende gevolgen hebben.

Vaak denken mensen van de industrie als verantwoordelijke voor giftig afval, maar individuen zijn vaak de schuld ook. Elke keer dat een persoon niet te beschikken over een potentieel gevaarlijke voorwerp gewoon kan hij bijdragen aan het algemene probleem. Er zijn veel huishoudelijke artikelen een persoon kan nodig zijn om extra zorg met als het gaat om verwijdering. Onder hen zijn medicijnen, batterijen, schoonmaakmiddelen, pesticiden, en elektronische apparaten. Zelfs TL-verlichting kan een bron van mogelijke schade zijn als ze niet goed worden afgevoerd.

Vele rechtsgebieden hebben wetten in de plaats die worden verondersteld om mensen, dieren en planten te beschermen tegen giftige afval. Deze wetten dicteren hoe afval kan worden afgevoerd en reguleren van de productie van giftige afvalstoffen als bijproducten van andere processen. Helaas zijn veel bedrijven, organisaties en individuen de wet overtreden en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in de stad stortplaatsen en in het water. Anderen kunnen hun best doen om regelgeving te volgen, maar hebben ongevallen die gevaarlijke vervuiling veroorzaken.

 • Omdat tl-lampen bevatten kwik, moeten zij een gespecialiseerde recycling procedure ondergaan.
 • Medisch afval wordt als gevaarlijk beschouwd, omdat infectie kan worden verspreid door contact.
 • Nucleair afval wordt meestal opgeslagen in vaten voor het transport.
 • De verwijdering van nucleair en radioactief afval vormt uitdagingen over de hele wereld.

De term gevaarlijk afval (Hazmat) kan verwijzen naar elk type van vaste, vloeibare of gas dat een potentieel risico voor de gezondheid van zowel mens, dier of het milieu is. Gevaarlijk afval vervoer kan een belangrijk onderdeel van ervoor te zorgen deze materialen geen schade te veroorzaken. Vervoer methoden meestal variëren naar gelang de aard van de gevaarlijke afvalstoffen in kwestie. Deze methoden omvatten het gebruik van vrachtwagens, vliegtuigen, spoorwegen of boten.

Correcte verwijdering of verwijdering van gevaarlijke materialen volgt meestal standaard voorschriften. Dit wordt gedaan om de veiligste en meest doelmatige behandeling van deze materialen zorgen. In de Verenigde Staten, het Bureau van gevaarlijke stoffen Veiligheid is het federale orgaan dat gevaarlijk afval vervoer beheerst door de lucht, spoor, weg of het water. Volgens de wet moeten alle vervoer van gevaarlijk afval van de regels en procedures zoals vermeld in deze voorschriften te volgen.

Een belangrijk deel van het transport proces is het identificeren van de aard van de gevaarlijke afvalstoffen. Dit helpt experts classificeren wat is de beste wijze van vervoer. Gevaarlijke dat gewoonlijk dienovereenkomstig is gemerkt, zodat het duidelijk is dat het getransporteerde materiaal is gevaarlijk. Meestal is ook belangrijk om de juiste verpakking voor gevaarlijke afvalstoffen kiezen. De verpakking kan ook bepalen welk type vervoer methode wordt gebruikt.

Als het gevaarlijk afval op wegen wordt vervoerd, vrachtwagens zijn de meest voorkomende wijze van verzending. Veel verschillende soorten vrachtwagens kan worden gebruikt, zoals de dump trucks, ISO-containers, of buis aanhangwagens. Wegen zijn over het algemeen de beste optie wanneer gevaarlijke materiaal nodig is om naar een locatie, zoals een vuilnisbelt. Aangezien deze stortplaatsen meestal zijn het meest gemakkelijk te bereiken met auto's, vrachtauto's bieden een ideale gevaarlijk afval vervoer methode.

Sommige gevaarlijke stoffen mogen ook worden vervoerd in vliegtuigen. Ze kunnen worden verzonden, hetzij luchtvracht of op commerciële vluchten. Om op deze manier worden vervoerd, moet een strikte set van regels worden voldaan. Air vervoer een goede transport methode zijn als de gevaarlijke stof moet aankomen snel, of indien een deskundige bij het behandelen van gevaarlijk materiaal zich op afstand.

Een belangrijk onderdeel van het transportproces is de transporteur. Vervoerders, zoals vrachtwagenchauffeurs, algemeen gecertificeerde professionals. Dit betekent dat ze een opleiding in het omgaan met gevaarlijke stoffen hebben afgerond en zijn bekend met het transport.

Veel particuliere bedrijven ook gevaarlijk afval vervoer. Deze bedrijven zijn meestal geaccrediteerde organisaties met een staf van getrainde technici verstrekken van de transport. Zij kunnen bieden vele verschillende vervoersmiddelen, zoals vrachtwagens of luchtvracht.

 • Vaten van gevaarlijk afval.
 • Vliegtuigen kunnen gevaarlijke stoffen vervoeren.

Chemicaliën worden vaak gebruikt en vrij gemakkelijk te verkrijgen, maar ze zijn niet altijd zo eenvoudig veilig verwijderen. Veel van de gebruikte stoffen elke dag kan een groot deel van de schade aan het milieu en de gezondheid van mens en dier. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat mensen volgen chemische richtlijnen afvalverwijdering.

Juiste chemisch afval kan alleen plaatsvinden als de mensen weten welke stoffen een risico vormen. Richtlijnen met betrekking tot chemisch afval variëren over de hele wereld, en de informatie kan niet altijd direct beschikbaar zijn. Dit leidt tot veel mensen zichzelf en hun omgeving gevaar zonder te weten.

In de Verenigde Staten, maar er zijn vele bronnen om mensen. Er zijn verschillende factoren die kunnen leiden tot stoffen die worden ingedeeld als gevaarlijk afval. De Environmental Protection Agency (EPA) onderhoudt lijsten die kunnen worden geraadpleegd. Veel voorkomende chemicaliën, zoals aceton en methanol vallen in deze categorie. Mensen moeten voorzichtig zijn, want sommige chemische stoffen die niet daadwerkelijk zijn genoteerd, zijn gevaarlijk.

Normaal gesproken, een stof die giftig is, reactief, corrosief, brandbaar of is onderworpen aan opruimingsvoorschriften chemisch afval. Het gieten van dergelijke stoffen in de afvoer, begraven, of gooien ze in de vuilnisbak worden niet beschouwd als adequate verwerking in de Verenigde Staten. Aangezien veel mensen kunnen worden verleid om onveilige opties die ongewenste materialen gemakkelijk uit hun gezicht te kiezen, veel gemeenten hebben gemakkelijk gevaarlijk afval inzameling programma. De meeste programma's kunnen mensen hun afval gewoon geven aan degenen die gekwalificeerd zijn om het te behandelen.

Chemisch afval moet beginnen met ongewenste stoffen worden opgeslagen in een afsluitbare container. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de houder en het afval compatibel. Niet alle afval gelijk gemaakt, zodat niet alles kan worden opgeslagen in hetzelfde type containers. Ook bij de opslag van stoffen voor latere verwijdering, is het niet raadzaam om verschillende soorten afval te mengen als er niet het volste vertrouwen dat de stoffen compatibel zijn.

Als chemisch afval wordt in een houder moet stevig gesloten lekkages of andere soort van ongelukken te voorkomen. De meeste richtlijnen waarschuwen tegen het verlaten van buizen of trechters in een grotere container voor later gebruik. Het is het beste als de tijd te openen en de verpakking telkens af te nemen.

Recipiënten met chemisch afval moeten grondig worden gespoeld. Dit voorkomt negatieve reacties optreedt met dingen die de houder in contact komt met. De container moet ook duidelijk worden geëtiketteerd als gevaarlijk chemisch afval. Toen bekend, het soort afval moet ook duidelijk worden weergegeven op de container. Hiermee wordt voorkomen dat verwarring of fouten van de kant van anderen die ermee in contact komen.

Als deze stappen zijn gevolgd, kan de ongewenste materialen die gewoonlijk worden genomen om een ​​chemische stortplaats. Bepaalde materialen moeten worden genomen om speciale plaatsen, omdat speciale aandacht voor de verwijdering noodzakelijk. Wanneer stortplaatsen niet gemakkelijk kan worden gevonden, is het het beste om contact plaatselijke openbare werken autoriteiten voor verdere instructies.

 • Bedrijven hebben vaak schoon beleid afvalverwijdering voor het verzamelen van chemisch afval.
 • Huishoudelijke chemicaliën kan worden afgevoerd naar enkele containerparken als ze goed zijn opgenomen.

Chemisch afval omvat zowel de chemische bijproducten van grote fabrieken en laboratoria, evenals de kleinere oplosmiddelen en andere chemicaliën vernietigd door huishoudens. Het kan onder de classificatie van gevaarlijk afval vallen, afhankelijk van de aard van de chemische stoffen - bijvoorbeeld, hoeft chemicaliën zoals ethanol en glycerol geen speciale procedures ter beschikking vereisen. Gezondheid en veiligheid wetgeving verschilt internationaal en dicteert de wijze waarop dit afval moeten worden behandeld en afgevoerd. In de Verenigde Staten, wordt het geregeld door de Resource Conservation and Recovery Act, evenals de Clean Water Act; terwijl het controleren van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de Verordeningen (COSHH) regelt chemisch afval in het Verenigd Koninkrijk.

Als chemisch afval niet wordt behandeld of weggegooid, worden zowel het milieu en de nabijgelegen personen in gevaar worden gebracht door zijn potentieel bijtende, giftige, brandbare of explosieve aard. De correcte behandeling van dit afval vereist eerst de scheiding van stoffen die kunnen reageren met elkaar, zoals zouten van zuren, hypochlorieten en hydroxiden van ammoniak en oxiderende stoffen van brandbare stoffen. Nadat het goed gescheiden moet veilig worden opgeslagen in goed gesloten vaten, flessen, blikken of potten die niet worden aangetast of anderszins worden beïnvloed door de inhoud.

Separate verwijdering diensten worden meestal aangegaan door de productie-installaties die chemisch afval produceren te hebben het verwijderd op een wijze die voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Vervolgens wordt een speciale bergingsinstallatie, waar het wordt geëlimineerd zijn verbinding fen getransporteerd. Meest chemisch afval, zoals gechloreerde oplosmiddelen worden verbrand bij een hoge temperatuur, terwijl anderen behandeld door natte chemische methoden. Nadat is verbrand of behandeld door natte chemie, de resten daarna veilig te stoten in een stortplaats.

De gevolgen van onjuiste chemische afval krijgen vaak een hoog niveau van berichtgeving in de media, in het bijzonder wanneer de productie-installatie of fabriek onderstreept opzettelijke nalatigheid. Bijvoorbeeld, de Hooker Chemical Company of New York verwijderd van zijn afval in een onvolledige gracht en bedekt over het land alvorens het te verkopen voor $ 1 $ (USD) naar de Niagara Falls stad schoolbestuur. In 1977 werden de bewoners geëvacueerd na een chemisch lek werd ontdekt op de site, die tegen die tijd werd gekenmerkt door een school en woononderverdeling.

 • Als chemisch afval niet goed wordt behandeld, het milieu en de omgeving individuen zijn in gevaar.