Sorteren Tekst

Als je sommige verkennen van de menu's in Word doet, zul je merken dat de optie Sorteren is vermeld onder het menu Tabel. Hierdoor velen aannemen dat uitsluitend informatie in tabellen sorteren. Dit is niet waar; U kunt alle informatie die u wenst te sorteren. Om tekst te sorteren, als volgt te werk:

  1. Selecteer de tekst met de informatie te sorteren. (Als u het sorteren van een tabel, dan plaatst u de cursor ergens in de tabel. Als je gewone tekst zijn sorteren, selecteert u de volledige lijst die u gesorteerde wilt.)
  2. Kies Sorteer uit het menu Tabel. Het woord geeft het dialoogvenster Tekst Sorteren doos. (Zie figuur 1.)

    Sorteren Tekst

    Figuur 1. Het dialoogvenster Tekst Sorteren doos.

  3. Met behulp van de knoppen op het dialoogvenster geven de wijze waarop de tekst moet worden opgelost. (Voor gewone tekst, buiten een tafel, op de normale manier te sorteren is door de leden. Bij het sorteren van een tabel, kunt u die kolom van de tabel selecteert u sorteren op.)
  4. Klik op de knop OK.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (1132) is van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002 en 2003. U kunt een versie van deze tip voor de ribbon-interface van het Woord (Word 2007 en later) hier: sorteren tekst.