Met behulp van Kruisverwijzingen in Voetnoten

Als je een wetenschappelijk document dat talrijke voetnoten bevat ontwikkelen, is het niet ongebruikelijk om kruisverwijzingen in de voetnoten nodig. Het probleem is dat als je de automatische voetnoot nummering, dat is een krachtige Word-functie te gebruiken, de kruisverwijzingen kan snel een last voor handmatig bijwerken geworden. Word kunt u automatisch kruisverwijzingen voetnoten, zodat uw kruisverwijzingen altijd correct blijven een keer in te stellen. Dit gaat als volgt:

  1. In de hoofdtekst van het document, selecteert u de verwijzing naar voetnoot markering die u wilt cross-referentie.
  2. Wijs deze voetnoot markeert een bladwijzer naam.
  3. Plaats de invoegpositie in de voetnoten waar u de kruisverwijzing te plaatsen.
  4. Druk op Ctrl + F9 om het veld tussen haakjes te plaatsen. Zorg ervoor dat het invoegpunt blijft tussen de haakjes.
  5. Type ftnref gevolgd door de naam van de bladwijzer in stap 2.
  6. Druk op F9 om het veld te werken. Word vervangt het veld met de voetnoot nummer waarnaar de bladwijzer werd toegewezen.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (1013) is van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002 en 2003. U kunt een versie van deze tip voor de ribbon-interface van het Woord (Word 2007 en later) hier: Met behulp van kruisverwijzingen in de voetnoten.