Luiertafel Celtekst sorteren

Word kunt u snel veranderen de richting waarin de tekst in een cel wordt geconfronteerd. Zo kan je de tekst wilt verticale in plaats van horizontaal zijn. U kunt de tekst van richting te veranderen door de volgende stappen:

 1. Klik met de rechtermuisknop je muis naar de cel waarvan u de tekst richting waarin u wilt wijzigen. Er verschijnt een contextmenu.
 2. Kies Tekst Richting in het contextmenu. Het dialoogvenster Tekst sorteren verschijnt. (Zie figuur 1.)

  Luiertafel Celtekst sorteren

  Figuur 1. Het dialoogvenster Tekst Richting geven.

 3. Selecteer de gewenste oriëntatie gebruikt voor uw tekst.
 4. Wanneer u tevreden bent, klikt u op OK.

U kunt ook dezelfde taak uit te voeren met behulp van de werkbalk Tables and Borders:

 1. Plaats de invoegpositie in de cel waarvan oriëntatie die u wilt wijzigen.
 2. Klik met uw muis over de Change Text Direction tool op de werkbalk Tables and Borders. Word verandert de oriëntatie van de tekst in de cel.
 3. Doorgaan te klikken op de Change Text Direction instrument totdat de oriëntatie is precies zoals u het wilt.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (1781) is van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002 en 2003. U kunt een versie van deze tip voor de ribbon-interface van het Woord (Word 2007 en later) hier: Veranderende Tabel Celtekst sorteren.