Koran Cheat Sheet

Als het heilige boek van de islam, de Koran informeert miljoenen moslims over de hele wereld. Het boek zelf dient vijf essentiële doeleinden en de volgende lijst wordt elk in detail:

 • De Begeleiding: De Koran is een leidraad voor het geloof in de Eenheid van God, en leidt tot een ethisch leven gedefinieerd als Submission of overgave aan de Wil van God (de islam). Deze complete manier van leven biedt begeleiding door zowel persoonlijke en gemeenschappelijke wetten.
 • Het Criterium: De Koran maakt een onderscheid tussen morele en immoreel, ethisch en onethisch, goed en kwaad. Het boek helpt moslims ethische keuzes in hun dagelijkse leven.
 • De herinnering: De Koran bevestigt en herinnert de wereld van de leer van het verleden Profeten. De verhalen van de Profeten vormen een essentieel onderdeel van de Koran het verhaal.
 • Spirituele genezing: Het boek helpt moslims zich afkeren van hun lagere hartstochten, in de richting van de hogere aspiraties van het aanbidden en God te gehoorzamen.

  De Koran stelt een persoonlijke relatie met het Goddelijke, een God-bewustzijn dat de ziel verheft en bevrijdt de geest van morele ziekten, zoals materialisme, jaloezie en woede.

 • Sociale verandering: De Schrift dient als routekaart voor sociale verandering gebouwd op sociale rechtvaardigheid, het economisch eigen vermogen, raciale harmonie, mensenrechten en waardigheid. De Koran noemt de islamitische gemeenschap om actief te bevelen dat recht, goed, en gewoon is, en te strijden tegen wat verkeerd, kwaad, en onrechtvaardig is.

Basisfuncties van de Koran

De Koran, de Heilige Schrift van de islam, detailleert de leerstellingen van de religie heel anders dan de Bijbel onderzoekt christelijke overtuigingen. Bewaar deze functies van de Koran in het achterhoofd bij het lezen van de Schrift:

 • De orale traditie: De Koran mondelinge traditie geeft het boek zijn aura. De reciteerde woord van de Koran is veel krachtiger dan zijn gedrukte vorm, vooral als de tekst is vertaald uit het Arabisch in een andere taal.
 • De niet-lineaire benadering: De Koran volgt geen systematische historische of thematische aanpak. Integendeel, verhalen uit het verleden, wetten en morele lessen rijden verhaal van het boek.
 • De niet-historisch verhaal: De Koran is niet specifieke kenmerken van de geschiedenis, inclusief tijden, plaatsen en afstamming bevatten. De moraal van het verhaal, waarin tijd en ruimte overstijgt, overtroeft de details van de geschiedenis.

Citaten uit de Koran over grote thema's

De Koran, het heilige boek van de islam, bevat een aantal iconische passages en citaten bekend bij de meeste moslims en die van andere religies ook. De Koran passages, met tekst en uitleg tussen haakjes) in de volgende lijst bieden een glimp van een aantal belangrijke thema's die in de Koran:

 • God: "Zeg, Hij is God, de Ene. God, de Eeuwige, Absolute. Hij geeft niet de geboorte, noch wordt hij geboren. En er is niemand aan Hem (soera 112). "
 • Profeten: "Zeg, wij geloven in God en in wat aan ons geopenbaard en wat werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen, en in de Boeken gegeven aan Mozes, Jezus en de profeten uit hun Onderhouder. Wij maken geen onderscheid tussen de ene en de andere (3:84). "
 • Overtuigingen en acties: "Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar Oost of West. Maar het is de gerechtigheid te geloven in God en de Dag des Oordeels, en de Engelen, en het Boek, en de boodschappers. Te besteden van uw levensonderhoud uit liefde voor Hem, voor uw nabestaanden, voor wezen, voor de behoeftigen, voor de reiziger, voor degenen die vragen, en voor de bevrijding van slaven. Om standvastig in het gebed zijn, en geeft het zuiveren van aalmoezen. Om de opdrachten die je hebt gemaakt te vervullen. En om stevig en geduldig te zijn, in het lijden en tegenspoed, en door alle perioden van paniek. Dat zijn de mensen van de waarheid, de God-bewustzijn (2: 177). "
 • De mensheid en het leven: "Tegen de tijd, voorwaar, de mens is in het verlies, met uitzondering van degenen die geloof en goede werken doen, en samen in de onderlinge opleggen van de waarheid, en geduld en volharding (soera 103)."
 • De Dag van de Verantwoording: "Wanneer de aarde geschud om haar stuiptrekkingen, en de aarde werpt haar lasten, en de mens schreeuwt: 'Wat is er met haar?' Op die dag zal haar geschiedenis mededelen, zal voor uw Onderhouder haar inspiratie hebben gegeven. Op die dag zullen de mensen in verschillende groepen te worden getoond daden die zij hebben gedaan. Dan kan iedereen die het gewicht van een goede één atoom heeft zal het zien. En wie ter grootte van een atoom heeft gedaan van het kwaad zal het (Surah 99) te zien. "
 • Menselijke relaties: "O mensheid! Wij hebben u uit een enkele [paar] van een man en een vrouw en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar kunnen leren kennen. Voorwaar, de meest geëerde van jullie in de ogen van God is [degene die] is het meest bewust van God. En God heeft volledige kennis en zich volledig bewust is (49:13). "
 • Genderverhoudingen: "De gelovigen, mannen en vrouwen, zijn vrienden van elkander. Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade. Ze houden het gebed, betaalt het zuiveren van aalmoezen, en God en Zijn boodschapper gehoorzaamt. Op hen zal God Zijn barmhartigheid giet, want God is Almachtig, en is Wise (9:71). "