Instellen Tussenruimte voor Radicalen in de Equation Editor

Een groep wordt vaak aangeduid als een "vierkantswortelsymbool," terwijl in feite wordt gebruikt voor typen wortels (vierkant, blokjes, enzovoort). De Equation Editor kunt u een afstand tussen de bovenkant van de radicale en de bovenkant van elke personages onder de radicaal opgeven. Dit doe je als volgt:

  1. Kies Tussenruimte in het menu Opmaak. De Equation Editor geeft de Tussenruimte dialoogvenster.
  2. Klik op het vakje Radical Gap (u moet naar beneden scrollen wat in de lijst van afstand instellingen). De Equation Editor verandert de Tussenruimte dialoogvenster. (Zie figuur 1.)

    Instellen Tussenruimte voor Radicalen in de Equation Editor

    Figuur 1. De Spacing dialoogvenster.

  3. Voer een gat waarde in punten.
  4. Klik op OK.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (941) van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002, en 2003.