Hoe te Klinkers uitgesproken in het Spaans

De letters die klinkers in het Engels zijn ook klinkers in het Spaans, maar ze zijn niet altijd hetzelfde uitgesproken. In het algemeen, het uitspreken van klinkers in het Spaans is een stuk minder ingewikkeld dan het uitspreken van hen in het Engels.

Je bent goed op de hoogte dat een klinker in het Engels meer dan één geluid kan hebben. Kijk bijvoorbeeld op vet en het lot. Beide woorden hebben de klinker een, maar ze zijn heel anders uitgesproken van elkaar. Het goede nieuws is dat in het Spaans, je altijd zeggen dat de klinkers op één manier, en slechts op één manier.

Als u wilt dat uw Spaans te klinken als een native's, moet je je concentreren op je klinkers. Zij zijn

  • een (ah): atacar (ah-tah- kahr) (aanval)
  • e (eh): entendre (ehn- tehn - deer) (te begrijpen)
  • i (ee): vivir (bvee- bveer) (om te leven)
  • o (oh): rojo (roh -Hoh) (rood)
  • u (oo): Cúrcuma (koor -koo-mah) (kurkuma)

Spaanse ziet elk van deze klinkers op zichzelf en maakt andere geluiden door het combineren van de klinkers in tweeën, zoals in deze voorbeelden:

  • abuela (ah-bvoo eh -lah) (grootmoeder)
  • feo (feh OH) (lelijke)
  • miércoles (mee EHR -Koh-lehs) (woensdag)

De letter Y, die ofwel een medeklinker of klinker in het Engels kan zijn, wordt alleen gebruikt als een medeklinker in het Spaans.