Hoe naar de figuren bewegen met Geomaster op de TI-84 Plus

Wanneer u een object te verplaatsen in Geomaster op de TI-84 Plus, zullen alle andere objecten in verband met dat doel ook een wijziging ondergaan. Om een ​​veelhoek of driehoek te hervormen, te verplaatsen van één of meer van zijn hoekpunten. Om de grootte van een cirkel wijzigen, verplaatst een punt op de omtrek van deze cirkel of verplaatst het middelpunt van de cirkel.

Om één of meerdere voorwerpen te verplaatsen, als volgt te werk:

Hoe naar de figuren bewegen met Geomaster op de TI-84 Plus

Druk op [CLEAR] om alle Geomaster gereedschap uit te schakelen.

Als er geen gereedschap actief zijn, zie je "Geomaster" in de rechterbovenhoek van het scherm

Hoe naar de figuren bewegen met Geomaster op de TI-84 Plus

Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen naar het eerste object dat u wilt verplaatsen en druk op [Enter].

Het geselecteerde object wordt weergegeven als stippellijnen. Het eerste beeld toont een cirkel als een van de objecten die worden verplaatst.

Als u meer dan één object beweegt, beweegt u de cursor naar het tweede object en druk op [2] [ENTER]. Selecteer andere objecten op dezelfde manier - de cursor op het object en druk op [2] [ENTER].

De extra objecten die u selecteert verschijnen als stippellijnen. Dit wordt geïllustreerd in het tweede beeld, waarbij de lijn werd gekozen als het andere object te verplaatsen.

Wanneer u klaar bent met het selecteren van objecten te verplaatsen, drukt u op [ENTER] terwijl de cursor op een van de geselecteerde objecten.

De cursor verschijnt in de vorm van een maal teken.

Gebruik de pijltjestoetsen om de geselecteerde objecten te verplaatsen en druk op [ENTER] om de nieuwe locatie te verankeren.

De cursor verandert in de vorm van een klein plusje.

Beweeg de cursor naar een lege plek op het scherm en druk op [Enter].

De objecten worden weergegeven als vaste lijnen.