Hoe maak ik een Financial Disclosure?

Een bedrijf bereidt meestal maandelijkse boekhoudkundige verklaringen aan de huidige financiële situatie. Deze uitspraken omvatten de winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht. De eerste twee verklaringen omvatten een financiële openbaarmaking voor bepaalde groepen van informatie. Om een ​​financiële openbaarmaking te maken, een bedrijf nodig heeft om de noten te scheiden in bepaalde groepen, zorgen voor een korte verklaring voor de post, en vereiste berekeningen of voorbeelden, indien nodig. Nationale standaarden voor jaarrekeningen kunnen meer informatie vinden in de toelichtingen vereisen.

De belangrijkste vormen van financiële openbaarmaking verklaringen omvatten een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving, de latere gebeurtenissen, opmerkelijke gebeurtenissen of transacties, en het management uitspraken over bepaalde zakelijke aspecten. Deze groepen zijn vrij standaard en meestal de aanvullende informatie die nodig is door de betrokken partijen om beslissingen te bevatten. De formulering voor elke groep is vaak flexibel, echter. Bedrijven moeten gewoon verklaringen voor welke items in aanmerking voor de toelichtingen te creëren; een bedrijf kan niet een van elk type. Accounting controllers of managers moeten af ​​te tekenen op de verklaring voorafgaand aan de release.

De korte verklaring in elke financiële informatie nodig heeft om de gebeurtenis of transactie nauwkeurig te beschrijven. Bijvoorbeeld, een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving richt zich vaak op voorraadwaardering en afschrijvingen, onder andere items. Het bedrijf moet de grondslagen die grote delen van de jaarrekening van invloed te beschrijven. Latere transacties of opmerkelijke gebeurtenissen zullen van dezelfde aard zijn. De verklaring dient te beschrijven wat transactie zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, wat de effecten zullen zijn, en waarom het belangrijk is.

Berekeningen of voorbeelden zijn ook gebruikelijk in sommige vormen van financiële verklaringen betreffende openbaarmaking. De meeste boekhoudkundige rapporten gewoon dicteren het eindsaldo of figuur voor elke grootboekrekening. Berekeningen zijn nodig om te laten zien hoe het bedrijf berekent bepaalde informatie en waarom de berekeningen resulteren in de meest nauwkeurige verklaring. De berekening moet een beknopte weergave opgenomen na de woordenstroom in de financiële openbaarmaking zijn. Accountants meestal de berekeningen uit hun werkdocumenten.

Beursgenoteerde bedrijven zijn vaak de zwaarste gebruikers van financiële verklaringen betreffende openbaarmaking. Zij moeten de informatie zodat belanghebbenden over bepaalde aspecten van het bedrijf op de hoogte te ontgrendelen. Overheidsinstanties kunnen ook belang hebben bij deze verklaringen ook. Zo kan de overheid kijken om te zien of bedrijven goed zijn goed voor bepaalde items. Andere tijden, externe stakeholders op zoek naar verwachtingen van het management op bepaalde transacties die nu of in de toekomst die schadelijk zijn voor het bedrijf kan zijn zal optreden.

  • Bedrijven maken van een financiële openbaarmaking aantekeningen moet scheiden in bepaalde groepen, bieden korte toelichtingen, en omvatten vereiste berekeningen indien nodig.