Het wijzigen van het aantal Jump List Items

Standaard jump lists geven de tien meest recent gebruikte items. Merk op dat de lijsten weer te geven tien items, niet dat enkel spoor van de tien lijsten bij te houden. In feite, als je toegang tot een sprong lijst weergeven van tien items en verwijder één, zult u merken een ander item te verplaatsen in om zijn plaats te nemen. Dat gezegd zijnde, als u liever dat jump lists geven een verschillend aantal andere dan tien items, kunt u deze wijzigen.

Om het aantal items die worden weergegeven in een sprong lijst te wijzigen, klik met de rechtermuisknop op de knop Start, selecteer Eigenschappen en klik op het tabblad "Start Menu". Klik vervolgens op de knop Aanpassen om het dialoogvenster Menu Start aanpassen weer te geven. (Zie figuur 1.)

Het wijzigen van het aantal Jump List Items

Figuur 1. het aantal items in sprong lijsten wijzigen.

In de buurt van de onderkant van het scherm is een spin-controle waarmee u de "Aantal recente items om te tonen in Jump Lists" veranderen. Dit aantal kan variëren van 0 tot 60. Als je het eenmaal ingesteld op het nummer dat u wilt, OK je weg naar buiten.

Deze tip (12.670) is van toepassing op Windows 7.