Het veranderen van een Disk Drive Naam

Elke schijf op uw systeem heeft een naam die ermee verbonden zijn. U kunt alle beschikbare schijven en hun namen te zien met behulp van Windows Verkenner om naar de Computer node. Wanneer u dit doet, zult u een venster vergelijkbaar met het volgende te zien. (Zie figuur 1.)

Het veranderen van een Disk Drive Naam

Figuur 1. Windows Verkenner weergeven van beschikbare schijven.

Merk op dat elke schijf heeft een bijbehorende naam. Bijvoorbeeld station C: is vernoemd Lokaal station en rijden K is vernoemd Barry's Disk. Het is mogelijk om deze namen met Windows Verkenner veranderen. Ik kan gemakkelijk de naam van Barry's Disk (drive K :) om iets als "Werk Disk" door rechts te klikken op de huidige naam, Naam wijzigen te selecteren uit de resulterende Context menu en het intypen van de nieuwe naam te veranderen. (Als ik klaar ben nieuwe naam te typen, ik druk gewoon op Enter.)

Als u liever uw handen op het toetsenbord te doen de Rename houden, kunt u de schijf te selecteren, drukt u op de toets F2 en typ de nieuwe naam. Ook als, tijdens het typen van de nieuwe naam, u van gedachten verandert en u wilt het hernoemen te annuleren, drukt u op de ESC-toets.

Deze tip (12.390) is van toepassing op Windows 7.